Av odlare, för odlare

Kvalitetsfröer från Julita i Sörmland sedan 1975.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Sök i vårt sortiment:
Filtrera din sÖkning:
Klaras Krönika
 
BesÖk oss PÅ:
Facebook

Köpvillkor

Företagsinformation

Adress: Impecta Fröhandel AB, Gimgöl Granebo 1, SE-643 98 JULITA
E-post: info@impecta.se
Telefon: +46 (0)150-923 31
Fax: +46 (0)150-923 16
Organisationsnummer: 556196-3587

Allmänt

Alla order levereras enligt nedanstående villkor, vilka betraktas i och med av kunden lämnad order, i alla avseenden godkända. I och med slutförd beställning accepterar kunden även betalningsansvar för köpet. Rättigheterna till text och bilder på webbplatsen är reserverade av Impecta Fröhandel AB. Kopiering eller publicering av dessa är inte tillåten utan tillstånd från oss.  Vi reserverar oss för fel i text och bild. Med orden ”vi” och ”oss” avses i köpvillkoren Impecta Fröhandel AB.

Odlingsanvisningar

Odlingsanvisningar anges direkt på fröpåsen och här i webbutiken i produktbeskrivningen för varje frösort. Allmänna odlingsråd finns under rubriken Frösådd.

Kvalitet/Garanti

Vi säljer portionsförpackat frö och odlingstillbehör, avsedda för hobbyodling. Vi svarar själva för all provodling av kommande nyheter och genomför regelbundna grotester för att säkerställa fröernas kvalitet. Allt frö garanteras sortäkthet samt normal grobarhet minst till angivet bäst före datum under förutsättning att de lagras på rätt sätt* och att aktuella anvisningar följs. Vi ansvarar inte för den vidare odlingen. Förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada ersätts inte. Se nedan om reklamationsrätt.
*Frö lagras torrt, mörkt och svalt för bästa hållbarhet.

Priser

Priserna i webbutiken visas i aktuell valuta och med eller utan moms beroende på om moms debiteras (beroende på bl.a. leveransland). Observera att moms kan komma att debiteras av myndighet i mottagande land. Visas fel valuta? Då ändrar du det enkelt genom att välja rätt land i landsväljaren längst upp till höger i butiken.

Kundregistrering

Kundnummer erhålles vid första köptillfället. Notera gärna ditt kundnummer för att underlätta vid kontakt med oss. Dina uppgifter lagras i vårt kundregister och skyddas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Force majeure

Vi frånsäger oss ansvar för skador uppkomna av förhållanden som vi inte kunnat förutsäga eller påverka (såsom krig, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, myndighets åtgärd, importförbud och liknande), som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal.


Leveranstid

Du kan beställa från oss året runt. Vi skickar normalt din order 0-3 vardagar efter mottagandet.
Mindre försändelser skickas oavsett leveransland som 1:a klassbrev med Posten (PostNord AB) och större försändelser skickas inom Sverige med DHL:s (DHL Freight) privatpakettjänst "ServicePoint" (hämtas ut hos DHL:s ombud) och till övriga Norden med Brings (Bring Parcels) privatpakettjänst "CarryOn Homeshopping". Observera att till länder utanför EU:s momszon kan avgifter för förtullning etc. tillkomma.

Ångerrätt

Enligt "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" har du som privatperson rätt att ångra ditt köp utan särskild anledning inom 14 dagar efter att du mottagit varorna. För att erhålla full kreditering måste varorna vara i väsentligen oförändrat skick och ska återsändas på sådant sätt att de inte skadas under transporten. Fröpåsar får ej vara öppnade. Om du returnerar hela ordern krediteras hela orderbeloppet inkl. frakt & emballage. Avdrag görs för varornas värdeminskning i den mån den beror på att du som konsument hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Om du vill utöva din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad sända tillbaka varorna. Vi ska likaledes utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att vi mottagit varorna eller bevis på återsändande, genomföra återbetalning av krediterat belopp. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Vill du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett (inte obligatoriskt, du kan självklart utöva din ångerrätt på annat sätt) kan du ladda ner blanketten genom att klicka här.

Reklamationsrätt

Enligt Konsumentköplagen har du som privatperson rätt att reklamera en vara i 3 år efter att du tagit emot den. Du måste reklamera varan "inom skälig tid" efter att du upptäckt felet och felet måste vara "ursprungligt", det vill säga att det fanns där redan när du mottog varan. Vid godkänd reklamation byter eller reparerar vi varan, beroende på felets art, alternativt erbjuder tillgodohavande. I tredje hand erhålls ekonomisk ersättning, vilken inte kan överstiga varans försäljningsvärde. Förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada ersätts inte. Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut. Konsumentköplagen gäller inte om du som köpare är näringsidkare.
Kontakta oss per e-post, fax, telefon eller brev om du vill reklamera en vara.


Frakt och emballage

Anges inkl. moms. Vid leverans till land utanför EU:s momsområde dras svensk moms av (f.n. 25%).
Debiteras på samtliga order enligt nedan.

OBS! Vi har ingen minimiordersumma.

  SVERIGE UTLAND
Frö över 500 kr* 0 SEK 39 SEK
Frö under 500 kr* 19 SEK 39 SEK
Större tillbehör (ej skrymmande) 49 SEK 129 SEK
Skrymmande tillbehör** 69-119 SEK 199-399 SEK
*Gäller även vid köp av mindre tillbehör.
**För paketleverans till land utanför EU:s momsområde (t.ex. Norge och Åland) kan avgifter komma att debiteras i samband med förtullning. Vi rekommenderar att införskaffa tullkredit hos berörd myndighet för att undvika förseningar och ev. ytterligare avgifter. Även införselmoms debiteras vid förtullningen.

Norskflagga  Import till Norge

Import av ”hagebruksfrø” för eget bruk är för närvarande tillåtet med 50 fröpåsar per försändelse. Vill man beställa fler, kan man beställa flera gånger eller kostnadsfritt ansöka om tillstånd för detta hos Mattilsynet. För aktuell information, ring Mattilsynet, tel: 06040 eller se www.mattillsynet.no.

Från och med 1 januari 2015 höjs gränsen för tullfri import till NOK 350,00 (gäller inkl. frakt & emballage).
Moms och tulldeklarationsavgift debiteras av norska myndigheter om totalvärdet på varje enskild försändelse överstiger 350,00 NOK. Om totalvärdet understiger 350,00 NOK debiteras vare sig norsk moms eller tulldeklarationsavgift. Det är tillåtet att göra flera beställningar vid ett och samma tillfälle.

Totalvärde = värdet av de beställda varorna inkl. frakt & emballage och andra ev. avgifter. I webbutiken visas beloppen i NOK med gällande kurs.

För artikelnummer 3365 Peganum harmala råder för närvarande importförbud till Norge.

Vid beställning av extra skrymmande tillbehör (fraktmetoden "Paket Norden") skickas din order med Bring och avgift för importdeklaration tillkommer med NOK 216,00. För att undvika försening och ev. även ytterligare avgifter rekommenderar vi att en tullkredit införskaffas hos Tollvesenet. Norsk moms debiteras vid förtullningen.

Varukorgen:

Betalningssätt:
Betalningssätt
 
Beställ vår frökatalog!
Odlarnas favoriter:
RAMSLÖK
Pris: €2.52

MOROT 'Nantes 2'
Pris: €0.96

LAVENDEL
Pris: €3.22

PALSTERNACKA 'White Gem'
Pris: €0.96

SPENAT F1 'Palco'
Pris: €3.22

HUMLE
Pris: €3.22

VINTERSALLAT 'Baron'
Pris: €3.22

SOMMARMOROT 'Fine'
Pris: €2.52

BLADDILL 'Tetra'
Pris: €3.22

PIPLÖK 'Evergreen'
Pris: €1.74

PALSTERNACKA 'Aromata'
Pris: €2.52