Av odlare, för odlare

Kvalitetsfröer från Julita i Sörmland sedan 1975.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Sök i vårt sortiment:
Gilla Impecta på Facebook

Filtrera din sÖkning:
Klaras Krönika
 
BesÖk oss PÅ:
Facebook

Köpvillkor

Företagsinformation

Adress: Impecta Fröhandel AB, Gimgöl Granebo 1, SE-643 98 JULITA
E-post: info@impecta.se
Telefon: +46 (0)150-923 31
Fax: +46 (0)150-923 16
Organisationsnummer: 556196-3587

Allmänt

Alla order levereras enligt nedanstående villkor, vilka betraktas i och med av kunden lämnad order, i alla avseenden godkända. I och med slutförd beställning accepterar kunden även betalningsansvar för köpet. Rättigheterna till text och bilder på webbplatsen är reserverade av Impecta Fröhandel. Kopiering eller publicering av dessa är inte tillåten utan tillstånd från oss.  Vi reserverar oss för fel i text och bild. Med orden ”vi” och ”oss” avses i köpvillkoren Impecta Fröhandel.

Odlingsanvisningar

Odlingsanvisningar anges direkt på fröpåsen och här i webbutiken i produktbeskrivningen för varje frösort. Allmänna odlingsråd finns under rubriken Frösådd.

Kvalitet/Garanti

Vi svarar själva för all provodling av kommande nyheter och genomför regelbundna grotester för att säkerställa fröernas kvalitet. Allt frö garanteras sortäkthet samt normal grobarhet minst till angivet bäst före datum under förutsättning att de lagras på rätt sätt* och att aktuella anvisningar följs. Vi ansvarar inte för den vidare odlingen. Förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada ersätts inte. Se nedan om reklamationsrätt.
*Frö lagras torrt, mörkt och svalt för bästa hållbarhet.

Priser

Priserna i webbutiken visas i aktuell valuta och med eller utan moms beroende på om moms debiteras (beroende på bl.a. leveransland). Observera att moms kan komma att debiteras av myndighet i mottagande land. Visas fel valuta? Då ändrar du det enkelt genom att välja rätt land i landsväljaren längst upp till höger i butiken.

Kundregistrering

Kundnummer erhålles vid första köptillfället. Notera gärna ditt kundnummer för att underlätta vid kontakt med oss. Dina uppgifter lagras i vårt kundregister och skyddas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Force majeure

Vi frånsäger oss ansvar för skador uppkomna av förhållanden som vi inte kunnat förutsäga eller påverka (såsom krig, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, myndighets åtgärd, importförbud och liknande), som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal.


Leveranstid

Du kan beställa från oss året runt. Vi skickar normalt din order inom 3 vardagar efter mottagandet.
Mindre försändelser skickas normalt som 1:a klassbrev med Posten oavsett leveransland och större försändelser skickas normalt med DHL; inom Sverige med privatpakettjänsten "ServicePoint" (hämtas ut hos DHL:s ombud) och till övriga Norden med tjänsten "Euroconnect Plus". Observera att till länder utanför EU:s momszon kan avgifter för förtullning etc. tillkomma.

Ångerrätt

Enligt "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" har du som privatperson rätt att ångra ditt köp utan särskild anledning inom 14 dagar efter att du mottagit varorna. För att erhålla full kreditering måste varorna vara i väsentligen oförändrat skick och ska återsändas på sådant sätt att de inte skadas under transporten. Fröpåsar får ej vara öppnade. Om du returnerar hela ordern krediteras hela orderbeloppet inkl. frakt & emballage. Avdrag görs för varornas värdeminskning i den mån den beror på att du som konsument hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Om du vill utöva din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad sända tillbaka varorna. Vi ska likaledes utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att vi mottagit varorna eller bevis på återsändande, genomföra återbetalning av krediterat belopp. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Vill du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett (inte obligatoriskt, du kan självklart utöva din ångerrätt på annat sätt) kan du ladda ner blanketten genom att klicka här.

Reklamationsrätt

Enligt Konsumentköplagen har du som privatperson rätt att reklamera en vara i 3 år efter att du tagit emot den. Du måste reklamera varan "inom skälig tid" efter att du upptäckt felet och felet måste vara "ursprungligt", det vill säga att det fanns där redan när du mottog varan. Vid godkänd reklamation byter eller reparerar vi varan, beroende på felets art, alternativt erbjuder tillgodohavande. I tredje hand erhålls ekonomisk ersättning, vilken inte kan överstiga varans försäljningsvärde. Förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada ersätts inte. Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut. Konsumentköplagen gäller inte om du som köpare är näringsidkare.
Kontakta oss per e-post, fax, telefon eller brev om du vill reklamera en vara.


Frakt och emballage

Anges inkl. moms. Vid leverans till land utanför EU:s momsområde dras svensk moms av (f.n. 25%).
Debiteras på samtliga order enligt nedan. Vid betalning mot faktura tillkommer fakturaavgift om 10 SEK.

OBS! Vi har ingen minimiordersumma.

 SVERIGEUTLAND
Frö över 500 kr* 0 SEK 39 SEK
Frö under 500 kr* 19 SEK 39 SEK
Större tillbehör (ej skrymmande) 49 SEK 129 SEK
Skrymmande tillbehör 69-99 SEK 199-459 SEK
*Gäller även vid köp av mindre tillbehör.

Norskflagga  Import till Norge

Import av ”hagebruksfrø” för eget bruk är för närvarande tillåtet med 50 fröpåsar per försändelse. Vill man beställa fler, kan man beställa flera gånger eller kostnadsfritt ansöka om tillstånd för detta hos Mattilsynet.
För aktuell information, ring Mattilsynet, tel: 06040 eller se www.mattillsynet.no.

Norsk moms och förtullningsavgift debiteras av norska myndigheter om varuvärdet på varje enskild försändelse överstiger 200 NOK. Om varuvärdet understiger 200 NOK debiteras vare sig norsk moms eller förtullningsavgift. Det är tillåtet att göra flera beställningar vid ett och samma tillfälle.

Varuvärde = värdet av de beställda varorna (exkl. moms och frakt & emballage). I webbutiken är varuvärdet lika med totalvärdet av varukorgen och där visas beloppen i NOK med gällande kurs.

För artikelnummer 3365 Peganum harmala råder för närvarande importförbud till Norge.

Vid beställning av extra skrymmande tillbehör (fraktmetoden "Paket utland") skickas din order med DHL och avgifter för förtullning om ca NOK 520,00 debiteras av dem. För att undvika ytterligare avgifter rekommenderar vi att en tullkredit införskaffas hos Tollvesenet. Norsk moms tillkommer också.

Varukorgen:

Betalningssätt:
Betalningssätt
 
Beställ vår frökatalog!
Odlarnas favoriter: