Skapa din egen trädgårdskompost
Det är inte svårt att göra en bra trädgårdskompost om man förstår principen. Med enkla medel kan du förvandla trädgårdens ris, grenar och gräsklipp till härlig, brun mylla. Kvaliteten på din kompost beror på tre saker: materialet, sättet att bygga komposten och vilken aktivator du använder.

Trädgården genererar mycket material som kan återanvändas för att förbättra jorden och förse köksträdgården och rabatter med näring. Genom att återvinna ditt trädgårdsavfall bidrar du inte bara till ett hållbart kretslopp − du slipper köra iväg med avfallet till återvinningsstationen och behöver inte åka och köpa jord i trädgårdsbutiken. Dessutom får du en mycket bättre jord att lägga i rabatten och i grönsakslandet. Mer bördig och levande, full av maskar och mikroorganismer.

Vill du bedriva ekologisk odling är det närmast en förutsättning att arbeta med en egen kompost. Då har du full kontroll på vad jorden innehåller och behöver inte fundera på om jorden kommer från besprutade växtdelar. Läs gärna vår artikel här på Jordnära om att odla ekologiskt, så får du tips och råd som hjälper dig att lyckas.

Hur man anlägger en kompost

  1. Märk ut kompostens storlek och form.
  2. Bygg komposten direkt på marken.
  3. Fyll komposten från utsidan och in mot mitten. Varva hårt och mjukt material.
  4. Aktivera komposten med QR Kompostaktivator.
  5. Fyll på med nytt material efterhand.


Hur man anlägger en kompost


Vad ska läggas i komposten?

I din kompost kan du lägga klippt gräs, växtrester från ärtor, tomater och bönor, sallat- och kålblad, skott, gamla stjälkar från perenner, ogräs, råa grönsaksrester från köket, teblad, kaffesump, häckklipp med mera. Allt vegetabiliskt avfall som inte är för hårt att hacka med en spade är användbart. Du kan även tillsätta en liten mängd sågspån samt gödsel av alla slag.


Stövel och grep i jorden

Skapa rätt kompostmiljö

Genom att använda en kompostaktivator som påskyndar förmultningen skapas en optimal miljö i din kompost. Genom att använda QR Kompostaktivator, som är ett 100 % biologiskt kompostpreparat, uppnår du bäst effekt. Den är kväverik och snabbar på förmultningen av trädgårdsavfallet. En fördel med QR Kompostaktivator är att vegetabiliskt avfall bryts ned fullständigt till näringsrik, väldoftande matjord med betydligt högre näringsvärde än till exempel obehandlad stallgödsel.

Det organiska avfallet i komposten bryts ned med hjälp av bakterier. Därför måste bakterier tillsättas till komposten i form av jord eller gammal kompost. Endast måttlig vattning krävs eftersom QR stimulerar bakterietillväxten så att förruttnelsen sprider sig snabbt genom hela komposten. Nedbrytningen sker snabbare vid högre temperaturer så håll komposten varm. Tänk på att bakterier behöver luft, så se till att komposten är luftig genom att blanda kompostmaterialet. Låt heller inte komposten bli för kompakt genom överdriven vattning. En viss mängd fukt är nödvändig för att komposten inte ska torka ut.Kompost

Att bygga komposten

När du bygger din kompost märker du först ut storleken, kvadratisk eller rektangulär. Bygg den direkt på marken. Bra dränering är nödvändig, bygg aldrig på betong. Gör heller inte komposten för liten, då är det risk att inget händer med avfallet.

Enklast är det att göra en bra kompost i en binge, eftersom väggarna håller regnet ute och värmen inne. Bingen är egentligen en låda utan botten som kan göras i vilken form som helst, men kom ihåg att luftning är nödvändigt. Lämna därför mellanrum mellan brädorna. Ett tak till bingen kan vara bra i områden med mycket regn. En tunn, korrugerad plåt passar utmärkt.

När du sedan fyller komposten är det lättast att bygga varje lager från utsidan och arbeta in mot mitten. Lägg de första greparna med organiskt material precis runt kanterna så att väggarna i varje lager håller tätt tills mitten är helt fylld. Flerårigt och frösått ettårigt ogräs ska läggas i mitten av komposten. Bygg i 10-15 cm jämna lager. Varva hårdare, långfibrigt material med gräsklipp, kaffesump och suckulenta ogräs.

En annan metod är att blanda materialet på marken innan du bygger komposten. Om du bara har ett slags material är det bra att dela lagren med utspridd jord. Långa stjälkar skär du lämpligen i 30 cm-längder, det frigör vätskan och de packas bättre. Snabbast resultat får du om du hackar materialet före packning. Det rekommenderas starkt för storkomposter. Gräsklipp och kaffesump bör alltid blandas med mer porösa material för att få rätt luftning.

Aktivering av komposten

Genom att spruta lösning med QR Kompostaktivator över ytan på varje lager på 10-15 cm-lager aktiverar du komposten. Täck det sprutade lagret genast med färskt material. Tillsätt lite utspridd jord vid varje 30 cm-lager färskt material.

Komposten sjunker ihop efterhand, så fortsätt att bygga på den. Håll alltid det sista lagret täckt, så hindrar du den varma fukten från avdunstning. Håll sidorna raka till komposten är ca 1 m hög. Avsluta sedan genom att runda av komposten till en kupol på toppen. Täck helst med lite jord för att hålla regnet borta. Kom ihåg att luftning är nödvändig, mikroorganismer, daggmaskar, gråsuggor och andra jordarbetare måste andas.


Luckringsstav

Skötsel av komposten

Håll komposten varm eftersom bakterier förökar sig snabbare vid höga temperaturer. Den varma fukten försvinner snabbt, därför lägger du säckväv över toppen av komposten. När värmen når ytan är det viktigt att snabbt tillsätta ett färskt lager för att undvika att mikroorganismerna drar sig tillbaka till lägre lager, då kan det ta dagar att återstarta värmen i det övre lagret.

Om komposten är blöt och luktar kraftigt så behöver den luft. Öppna upp den, lös upp den, tillsätt några spadar toppjord och reaktivera den med QR-lösning. Om den är torr och grå, lös upp den, tillsätt jord, reaktivera med QR-lösning och dränk med kompostlösning (en trädgårdsspade av mogen kompost till fem liter vatten). Detta är det bästa och lättaste sättet att ta hand om en ny kompost. Till din hjälp när du luftar komposten kan du använda en luckringsstav. De rörliga klaffarna stängs när staven sticks ner i komposten och öppnas när den dras upp igen, vilket blandar och luftar materialet mycket effektivt.

En vår- eller sommarkompost är färdig på fyra till sex veckor, en sensommar- eller höstkompost på åtta till tolv veckor. Kom ihåg, en kompost bryts ned mycket långsamt under vintermånaderna. Testa komposten genom att gräva ut en trädgårdsspade med kompost; om den luktar sött är komposten färdig att använda.

Gör en kompostlimpa

Ett annat sätt att anlägga kompost är genom att bygga en kompostlimpa, vilket görs på hösten. Välj en ganska solig plats men gärna i lä. Börja med ett lager kvistar i botten, varva trädgårdsavfall, löv och annat avfall på samma sätt som beskrivs ovan. Trampa och vattna mellan varven avsluta med ett täckande lager av löv eller halm. Limpan ska vara ungefär 1–1,5 meter bred och 1,5 meter hög medan längden avgör av hur mycket material du har. När den ska vändas krattar man av täcket och vänder den från ena änden till den andra och lägger täcket på igen. Ju fler gånger man kastar om en kompost desto snabbare blir den klar. I södra Sverige tar det ett år för en välskött kompostlimpa att bli färdig. Med färre vändningar och kallare klimat tar det längre tid. Komposten är färdig när den luktar jord och ser ut som jord, det gäller både för köks- och trädgårdskomposten.

Kompostjorden det bästa för dina växter

Kompostjorden tillför det som vi ofta har brist på i våra trädgårdsjordar, nämligen porös mull. Dessutom innehåller kompostmullen mängder av näringsämnen för våra grönsaker, perenner, träd och buskar. Mullen tillför också en mängd nyttiga mikroorganismer som både tränger ut och ”äter upp” skadliga svampar och bakterier. Kompostjord är trädgårdens hälsokost.

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2017-08-25