Kvalitetsområden - Eko - Kulturarv

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt populära nyhetsbrev, naturligtvis helt gratis. Innehåller tips, nyheter och våra allra bästa erbjudanden. Som prenumerant får du även vår serie ”Veckans frösort”. Önskar du avbryta din prenumeration kan du göra det via en länk som finns i varje nyhetsbrev.

Kvalitetsområden

Våra kvalitetsområden


KulturarvKulturarv

Bevara den biologiska mångfalden

Att bevara den biologiska mångfalden är en förutsättning för vår framtid. Endast ursprungsförädlade sorter är möjliga att bevara för framtiden. Dagens högförädlade hybrider har många goda egenskaper, men överlever endast under en kortare period.

För att en nyttoväxt ska få klassificeringen kulturarv hos oss krävs dokumentation på att sorten är minst ett halvt sekel gammal och fortfarande har bibehållna goda egenskaper vad gäller odling, avkastning, smak och hållbarhet. De flesta av våra kulturarvssorter är minst 100 år gamla och vi anger alltid när sorten först finns dokumenterad.

Bland prydnadsväxterna ser klassificeringskraven lite annorlunda ut. Dokumentation krävs på att sorten/arten är tillräckligt gammal eller oförädlad samt att den vad gäller odling och utseende står sig väl i konkurrensen med dagens nyförädlade sorter.

Läs gärna vår artikel om kvalitetsområdet Kulturarv.


Visa alla kulturarvssorter
Eko Eko

Ekologiskt odlade fröer för hälsa och miljö

Ekologisk odling handlar om att tänka långsiktigt och ta vara på jordens resurser. Man talar ofta om hållbar odling och att göra så små fotavtryck som möjligt i miljön. Vårt speciella sortiment av ekologiskt odlade fröer är framtaget för att värna om hälsa och miljö.

Vår kvalitetsmärkning Eko kräver:

• att jorden växterna odlas och skördas på är helt fri från artificiella bekämpningsmedel,

• att växterna hanteras manuellt både vad gäller sådd, skörd och ogräsbekämpning,

• att inga artificiella bekämpningsmedel eller andra kemikalier använts i fröproduktionen.

Våra ekologiska fröer är samtliga godkända och kontrolleras regelbundet av europeiska kontrollorgan.

Det är enkelt att odla ekologiskt, läs vår artikel.Visa alla ekosorterLogga in
Favoriter
Kundservice

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK
landpopup