Fröer till gamla nyttoväxter - Snabb leverans - Högsta kvalitet | Impecta

Fröer till gamla nyttoväxter

Nyttoväxter är växter människan på olika sätt drar nytta av. I de medeltida klosterträdgårdarna odlade munkarna en lång rad nyttoväxter. Dessa användes som bland annat mediciner och kryddor. Men många nyttoväxter är långt mycket äldre än så. Bockhornsklöver är ett exempel, men äldst är grässorterna Durra och Teff, som båda gett människan mjöl sedan 4–5 000 år f Kr.

Nyttoväxter
Artikel 1-13 av 13.
Artikel 1-13 av 13.
Logga in
Favoriter
Kundtjänst
Frönyheter 2019.