Fröer till kulturväxter

Övriga Kulturväxter

Kulturväxterna har utvecklats tillsammans med människan. Genom förädling har de förlorat en del av de egenskaper som gjorde dem anpassade till ett liv i naturen. I stället har de utvecklat andra fina egenskaper som är till nytta för oss, även om också vissa prydnadsväxter räknas som kulturväxter. Rubriken omfattar gamla och ovanliga nyttoväxter som kulturväxter, foderväxter, bifoderväxter, gröngödslingsväxter, biologiska bekämpningsväxter med mera.

Övriga kulturväxter - utvecklade tillsammans med människan.
Artikel 1-31 av 31.
Artikel 1-31 av 31.
Logga in
Favoriter
Kundtjänst