Köpvillkor

Köpvillkor


Företagsinformation

Adress: Impecta Fröhandel AB, Gimgöl Granebo 1, SE-643 98 JULITA
E-post: info@impecta.se
Telefon: +46 (0)150-923 31
Fax: +46 (0)150-923 16
Organisationsnummer: 556196-3587


Allmänt

Alla order levereras enligt nedanstående villkor, vilka betraktas i och med av kunden lämnad order, i alla avseenden godkända. Avtal om köp ingås därmed med Impecta Fröhandel AB. I och med lämnad beställning accepterar kunden även betalningsansvar för köpet. Rättigheterna till text och bilder på webbplatsen är reserverade av Impecta Fröhandel AB. Kopiering eller publicering av dessa är inte tillåten utan tillstånd från oss.  Vi reserverar oss för fel i text och bild, slutförsäljning eller bristande varutillgång. Med orden ”vi” och ”oss” avses i köpvillkoren Impecta Fröhandel AB.Odlingsanvisningar

Sortspecifika odlingsanvisningar anges direkt på fröpåsen och här i webbutiken i produktbeskrivningen för varje frösort. Allmänna odlingsråd finns under rubriken Frösådd.Kvalitet/Garanti

Vi säljer portionsförpackat frö och odlingstillbehör, avsedda för hobbyodling. Vi svarar själva för all provodling av kommande nyheter och genomför regelbundna grotester för att säkerställa fröernas kvalitet. Allt frö garanteras sortäkthet samt normal grobarhet minst till angivet bäst före datum under förutsättning att de lagrats på rätt sätt* och aktuella anvisningar följts. Vi ansvarar inte för den vidare odlingen. Förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada ersätts inte. För odlingstillbehör lämnas generellt ett års garanti mot fabrikationsfel. Se nedan om reklamationsrätt.
*Frö lagras torrt, mörkt och svalt för bästa hållbarhet.Priser

Priserna i webbutiken visas i aktuell valuta och med eller utan moms beroende på om moms debiteras (beroende på bl.a. leveransland). Observera att moms kan komma att debiteras av myndighet i mottagande land. Visas fel valuta? Då ändrar du det enkelt genom att välja rätt land i landsväljaren längst upp till höger i butiken. Kunder från länder vars valuta vi inte hanterar, får valutan Euro.Kundregistrering

Spara kundnumret du får vid första köptillfället, för att underlätta vid senare kontakt med oss. Dina uppgifter lagras i vårt kundregister och skyddas enligt personuppgiftslagen (PUL).Force majeure

Vi frånsäger oss ansvar för skador uppkomna av förhållanden som vi inte kunnat förutsäga eller påverka (såsom krig, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, myndighets åtgärd, importförbud och liknande), som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal.Leveranstid

Mindre försändelser skickas som PostNords 1:a klassbrev. Större försändelser skickas som paket. Inrikes med DHL eller PostNord och hämtas ut hos deras ombud. Utrikes paket skickas normalt med Bring Parcels. Observera att till länder utanför EU:s momszon kan avgifter för förtullning etc. tillkomma.Frakt och emballage

Anges inkl. moms och debiteras på samtliga order enligt nedan. Vid leverans till land utanför EU:s momsområde dras svensk moms av (f.n. 25%).OBS! Vi har ingen minimiordersumma - beställ hur lite eller mycket du vill!

  SVERIGE ÖVRIGA EUROPA
Endast frö värde 500 SEK och högre* 0 SEK 39 SEK
Endast frö värde upp till 500 SEK * 19 SEK 39 SEK
Tillbehör beroende på vikt och storlek 19-119 SEK 39-399 SEK**

Exakt uppgift om frakt- & emballageavgiftens storlek lämnas i kassan.
*Gäller även vid köp av mindre tillbehör.
**För paketleverans till land utanför EU:s momsområde (t.ex. Norge och Åland) tillkommer importdeklarationsavgift och lokal moms. Till Norge är avgiften NOK 146 för varuvärden under NOK 3000 och NOK 315 för varuvärden däröver. Dessa debiteras av transportör/berörd myndighet. Vi rekommenderar att köparen införskaffar tullkredit för att inte försena leveransen.Outhämtad försändelse

Paketleverans som skickats från oss måste alltid hämtas ut, även om du avser att returnera försändelsen. För outhämtad försändelse debiterar vi en avgift på upp till 250 SEK för att täcka kostnader förknippade med returfrakten.Leveranstid

Du kan beställa från oss året runt. Vi skickar normalt din order 0-3 vardagar efter mottagandet.Transportskador

Leveranser som skadats i transporten ska anmälas till oss snarast möjligt. Spara eventuellt skadat emballage och dokumentera gärna skadorna genom att fotografera dem.Norskflagga

Import till Norge

Import av ”hagebruksfrø” för eget bruk är för närvarande tillåtet med 50 fröpåsar per försändelse. Vill man beställa fler, kan man beställa flera gånger eller kostnadsfritt ansöka om tillstånd för detta hos Mattilsynet. För aktuell information, ring Mattilsynet, tel: 22 40 00 00 eller se www.mattillsynet.no.

Norsk moms och importdeklarationsavgift tillkommer om totalvärdet på varje enskild försändelse, inklusive fraktavgift, överstiger 350,00 NOK. Om totalvärdet understiger 350,00 NOK debiteras vare sig norsk moms eller importdeklarationsavgift. Det är tillåtet att göra flera beställningar vid ett och samma tillfälle. Vid brevleverans debiteras, i förekommande fall, moms och avgifter av norska Posten vid förtullningen.

I webbutiken visas beloppen i NOK med gällande kurs. Kom ihåg att räkna med fraktavgiften!

För artikelnummer 3365 Peganum harmala råder för närvarande importförbud till Norge.

Vid beställning av skrymmande tillbehör (fraktsätt: "Paket Norden") skickas din order med Bring Parcels och norsk moms och avgift för importdeklaration tillkommer (NOK 146 för varuvärden under NOK 3000 och NOK 315 för varuvärden däröver). För att undvika försening och ev. även ytterligare avgifter rekommenderar vi att en tullkredit införskaffas hos Tollvesenet. Moms och avgifter debiteras av transportören vid förtullningen.Ångerrätt

Enligt "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" har du som privatperson rätt att ångra ditt köp utan särskild anledning inom 14 dagar efter att du mottagit varorna. För att erhålla full kreditering måste varorna vara i väsentligen oförändrat skick och ska återsändas på sådant sätt att de inte skadas under transporten. Fröpåsar får ej vara öppnade. Om du returnerar hela ordern krediteras hela orderbeloppet inkl. frakt & emballage. Avdrag görs för varornas värdeminskning i den mån den beror på att du som konsument hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Om du vill utöva din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad sända tillbaka varorna. Vi ska likaledes utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att vi mottagit varorna eller bevis på återsändande, genomföra återbetalning av krediterat belopp. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. Vill du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett (inte obligatoriskt, du kan självklart utöva din ångerrätt på annat sätt) kan du ladda ner blanketten genom att klicka här.Reklamationsrätt

Enligt Konsumentköplagen har du som privatperson rätt att reklamera en vara i 3 år efter att du tagit emot den. Du måste reklamera varan "inom skälig tid" efter att du upptäckt felet och felet måste vara "ursprungligt", det vill säga att det fanns där redan när du mottog varan. Vid godkänd reklamation byter eller reparerar vi varan, beroende på felets art, alternativt erbjuder tillgodohavande. I tredje hand erhålls ekonomisk ersättning, vilken inte kan överstiga varans försäljningsvärde. Förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada ersätts inte. Vid eventuell tvist följer vi alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut. Konsumentköplagen gäller inte om du som köpare är näringsidkare.

Kontakta oss per e-post, fax, telefon eller brev om du vill reklamera en vara, innan du returnerar den.
Logga in
Favoriter
Kundtjänst