5 tips mot ogräs | Impecta fröhandel

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt populära nyhetsbrev, naturligtvis helt gratis. Innehåller tips, nyheter och våra allra bästa erbjudanden. Som prenumerant får du även vår serie ”Veckans frösort”. Önskar du avbryta din prenumeration kan du göra det via en länk som finns i varje nyhetsbrev.

Så håller du ogräset borta
Ogräs är en del i varje odlares tillvaro och något du behöver förhålla dig till. Med kunskap om hur ogräsen växer och sprids och med bra förebyggande arbete kan du komma långt i att hålla ogräsen på en kontrollerad nivå.

Så håller du ogräs borta

 1. Lär dig hur ogräsen sprids.
 2. Rensa fröogräs tidigt.
 3. Trötta ut rotogräs.
 4. Plantera tätt i rabatter.
 5. Täckodla i grönsakslandet.

Ett första steg i att få kontroll över ogräsen är att lära dig hur de växer och sprids.


Fröogräs sprids med mängder av frön

Fröogräsen har en livscykel på ett eller två år. Ettåriga ogräs gror, utvecklas till en planta, blommar, producerar frön och vissnar ner under samma säsong. Tvååriga ogräs får en bladrosett första säsongen och blommar, bildar frön och vissnar ner året därpå.

Fröogräsens fortplantningen sker genom att mängder av frön antingen gror redan på hösten eller övervintrar i jorden och gror nästa säsong. De konkurrerar med prydnadsväxterna med en smart strategi – de är många, de gror snabbt och de kan gro när det är för kallt för många andra fröer att gro.

Fröogräs sprids med vinden, i vattendrag, med jord som flyttas, via djur och fåglar eller på människors kläder och skor.

Exempel på ettåriga fröogräs: svinmålla, våtarv, baldersbrå och revormstörel.
Exempel på tvååriga fröogräs: kardborre och löktrav.


Rotogräs sprids med smarta rotsystem

Rotogräs, det vill säga de fleråriga ogräsen, producerar också frön men många sprids i huvudsak med kraftfulla, smarta rotsystem som lagrar mycket näring under säsongen. Detta gör att de sprids effektivt och att de överlever även riktigt tuffa vintrar.

Rotogräsen har olika system för spridning av rötterna.


Vandrande rotogräs

Många rotogräs lever ett rikt och utbrett liv under jord, vilket ställer till det för oss som odlar. De kallas för vandrande rotogräs eller vandrande perenna ogräs. Tack vare sina långa rötter kan de sprida sig en bra bit bort från moderplanta. Låt oss se på några olika varianter:


Underjordiska stamutlöpare

Underjordiska stamutlöpare, även kallade rhizom, är uppbyggda på samma sätt som en stam ovan jord. Nya skott och rötter bildas utefter stammen som kan växa djupt ner i flera olika lager, likt ett underjordiskt träd. Dessa är svåra att gräva upp eftersom området som ska grävas är både stort och djupt. Andra rhizom utvecklas grunt men breder ut sig långa sträckor under markytan.

Rotogräs med djupa stamutlöpare: åkerfräken, tussilago och vattenpilört.
Rotogräs med grunda stamutlöpare: brännässla, kvickrot, kirskål, parksallat och vitplister.Blommande kirskål

Kvicktänkta rötter

En del rotogräs med grunda stamutlöpare har en fascinerande förmåga överleva även när rötterna grävs upp och hackas sönder. En liten avhuggen rotdel blir en ny planta. Kvickrot och kirskål är exempel på rotogräs som snabbt bildar nya plantor när rötterna sönderdelas.


Spridning med rotutlöpare

Underjordiska rotutlöpare har en kraftig huvudrot som i sin tur skickar ut tunnare trådrötter. Rotutlöpare kan, precis som stamutlöparna, gå riktigt djupt ner i jorden i flera våningar alternativt löpa grunt och brett i matjorden.

Rotogräs med djupa rotutlöpare: åkertistel och åkervinda.
Rotogräs med grunda rotutlöpare: bergssyra.


Platsbundna rotogräs

Rotogräs vars rötter håller sig på en liten yta kallas platsbundna rotogräs eller platsbundna perenna ogräs.


Stadiga pålrötter

Alla är vi bekanta med maskrosen och den så kallade pålroten som står stadigt i gräsmattan. En annan ogräsart med pålrot är krusskräppa. Rotogräs med pålrötter sprider sig relativt lite via roten. Dock är varje rot svår att får bort då de kan sticka djupt ner och har en fantastisk förmåga att växa tillbaka efter att ha skadats. En äldre planta kan skicka ut sidorötter, men spridningen av ogräs med pålrötter sker i huvudsak via mängder av frön.


Korta rotstammar

En annan variant av platsbundna rotogräs är de som har en rotstam, formad som en kvast, under markytan. Gråbo och ängssyra är exempel på sådana. De producerar mängder med frön för att säkra sin fortplantning, då spridningen via roten inte är så omfattande.


Förebygg spridning av ogräs

En viktig roll som ogräset spelar i naturen är att snabbt vara framme och täcka bar mark. Öppen och oskyddad mark riskerar att blåsa bort, något som naturen vill motverka. För att binda jorden sprids ogräsen om inget annat växer på platsen. För att slippa ogräs bör du alltså ha så lite bar jord som möjligt i din trädgård.

Ett utmärkt förebyggande arbete mot ogräs är att skapa bästa förutsättningar för prydnadsväxterna, så att de klarar av att stå emot ogräset, och att täcka så mycket av marken som möjligt. Några bra tips är att:

 1. Rensa bort ogräs före plantering eller sådd.
 2. Ta reda på hur varje enskild växt trivs bäst och plantera den på rätt ställe. Växter som trivs håller sig friska och orkar stå emot ogräsen.
 3. Ge växten en bra start i livet med fin, mullrik jord.
 4. Vattna ordentligt tills plantan har etablerat sig.
 5. Plantera tätt så att växterna täcker marken så snart det går.
 6. Plantera marktäckande växter mellan övriga perenner.
 7. Täcka marken mellan grödorna i grönsakslandet med halm, gräsklipp, bark eller annat organiskt material.

Bekämpa ogräs

Även om du gör ett gott jobb med att förebygga ogräs kommer olika arter att sprida sig i rabatter, grusgångar och grönsaksland. Att förhålla dig till ogräset ingår i livet med att vara odlare och du lägger arbetet på den nivå som passar dig bäst.


Täck jorden med markduk

En marktäckväv kan göra stor nytta mot spridning av rotogräs. Duken släpper igenom vatten, syre och näring men gör det svårt för ogräsen att tränga igenom duken och komma upp i ljuset. En marktäckväv kan läggas som underlag vid anläggning av grusgångar eller vid anläggning av rabatter. I rabatterna kan markduken mellan växterna täckas med vacker bark.

Bra att tänka på är att en markduk inte hindrar fröogräsen som kommer flygande i luften, så en viss rensning kommer det ändå att bli.


Rensa fröogräs

Med sina grunda rötter är fröogräsen lätta att ta bort. Rensa bort dem så snart de tittar upp ur jorden tidigt på våren och absolut innan de börjar blomma. En del fröogräs sprider frön hela säsongen, andra har ett par intensiva frötillfällen. Vilken sort det än är så ska de bort innan fröna får tillfälle att spridas.


Kan jag lägga fröogräs i komposten?

Blad och stjälkar från ogräs är utmärkt material att lägga i komposten för att bli till fin mull. Om du har en väl fungerande kompost behöver du inte oroa dig för att ogräsfröer ska gro. Vänd ner plantorna ordentligt i komposten så bryts materialet ner snabbt.


Rensa rotogräs

Var ute i god tid och rensa bort rotogräsen när de kommer upp på våren. Ett tålamodsprövande sätt, men effektivt på lång sikt, är att svälta rotogräsen. Det innebär att du låter ogräset komma upp och bilda några blad. Rötterna har då lagt energi på att skjuta upp ett skott och producera stjälk med blad. Nu kapar du stjälken vi markytan. Resultatet blir att roten inte har någon bladmassa ovan mark som genom fotosyntes genererar ny energi tillbaka till roten. Om du upprepar detta under lång tid kommer roten så sakteliga att försvagas och dö.

Rotogräs kan också bekämpas genom att gräva upp dem, men med vetskapen om hur deras rotsystem ser ut är det lätt att förstå att det kräver en rejäl insats. Rötterna kan vara djupa, breda och dessutom ha förmågan att bilda nya plantor från en avhuggen rotdel. Gräv djupt och rensa jorden noga fri från rötter.

En yta med besvärligt rotogräs kan täckas under en period för att tvinga tillbaka framfarten. Täck med markduk och lägg bark eller sten ovanpå och låt duken ligga kvar ett par säsonger. Vill du tvinga tillbaka rotogräs genom att bara täcka med bark krävs ett tjockt lager, minst 2 decimeter, för att ha effekt.


Kan jag lägga rotogräs i komposten?

Även rotogräs kan återgå till trädgården för att berika jorden med näring. Låt bladverk och rötter ligga och torka i solen några dagar och lägg dem sedan på komposten.


Ogräsen är en del av hela härligheten

Att odla är roligt, givande och livsbejakande. Med allt det goda kommer ogräsen. Med råden som vi har givit här kan du till stor del slippa ogräs, men aldrig helt. Om du har några hinkar eller säckar utplacerade vid rabatter och köksland kan du renska ogräs lite då och då när du tar dina rundor i trädgården. På så vid blir det en naturlig del i hela härligheten i ställer för ett stort, tråkigt jobb vid enstaka tillfällen.

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2022-06-14
Gör en lasagneplantering

Med vårblommande lökar i kruka kan du skapa ett arrangemang som blommar från vårvinter till försommar. Gör en lasagneplantering med lök som blommar vi olika tider i samma kruka.

Läs mer
Vårblommande lök bland perenner

Vårblommande lökar och perenner är mycket vackra att samplantera för säsongens tidiga fägring i rabatt och kruka. Förberedelserna gör du på hösten genom att plantera lökar och fröså perenner.

Läs mer
Plantera krokus för insekter

Krokus ger en ovärderlig energikick när de slår ut i lila, gult och vitt under senvinter och tidig vår. För oss människor är de ett löfte om en ny vår, för pollinerande insekter är de en livsviktig källa till föda.

Läs mer
Odla vårblommande lök

Under hösten planteras lökar och knölar för fägring kommande vår och försommar. Det är ett trevligt pyssel utomhus på hösten och stor odlarglädje på våren när krokus, vårstjärnor och tulpaner blommar.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundservice

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK