Vid all frösådd är det viktigt att man gör på rätt sätt för att ge fröerna de bästa förutsättningarna. På fröpåsen finns en kort beskrivning av hur varje frösort sås på bästa sätt. Här är några kompletterande allmänna råd.

Så dina fröer i rätt tid

Kontrollera om fröerna ska förbehandlas på något sätt. Planera så att fröerna hinner bli klara tills det är dags för sådd. Tänk också på om fröerna är ljus- eller mörkergroende, vilken grotemperatur de behöver osv. Anpassa såtiden efter när du ska plantera ut växterna. Tänk på att du även behöver plats för de större plantorna efter omskolning.

Förkultivering och frösådd inomhus

Använd noga rengjorda krukor eller lådor, gärna med låg kant och absolut med hål i botten. Använd färsk jord av den jordtyp som anges på fröpåsen. Detta är mycket viktigt då fel jord kan göra att fröerna inte kan gro. Vattna igenom jorden före sådd och strö ut fröerna på jordytan. Täck med rätt mängd jord om så anges. Är jorden för kompakt kan den göras mer luftig genom att tillföra perlit eller finkornigt grus. Frö som inte ska täckas med jord kan täckas med ett tunt lager perlit. Perlit släpper igenom ljuset men bevarar fukten och motverkar uttorkning av jordytan.

Efter sådd täcks krukorna/lådorna med klar plast försedd med lufthål. Du kan även använda ett minidrivhus med lock. Även här är det viktigt med luftning så att det inte blir för fuktigt. Ställ krukorna på en bricka med liten kant och vattna direkt på brickan så vattnet sugs upp underifrån. Se till att jorden håller en jämn, måttlig fuktighet. Frösådden bör stå ljust och i rumstemperatur om inget annat anges. Använd gärna extrabelysning men släck lampan på nätterna eftersom även små plantor behöver dygnsvila.

Frön från Impecta och frösådd inomhus

Omskolning

När plantorna kommit upp och utvecklat de första riktiga bladen efter hjärtbladen börjar det bli dags för omskolning i näringsberikad jord. Använd omskolningsverktyg, en liten sked eller liknande. Hantera plantorna varsamt så du inte skadar de känsliga rotsystemen. Sätt ner plantorna något djupare i den nya jorden. Efter omskolning är det mycket viktigt med ljus och rätt temperatur, ca 18–20 grader om inget annat anges. Efter ett par veckor kan du börja tillföra gödning i svaga doser. Det finns flera bra märken. Fråga din lokala trädgårdshandel så hjälper de dig. Ettåriga utplanteringsväxter avhärdas genom att ställas ut i skyddat läge dagtid under en vecka före utplantering.

Så frö på friland

  1. Förbered och luckra upp jorden genom grävning. Tillför gödning och kompost vid behov. Är jorden hård kan du blanda i sand och torv.
  2. Bestäm om du ska så i rader eller rutor. Tänk på att ha tillräckligt avstånd mellan raderna/rutorna för att komma åt att gallra och rensa.
  3. Så inte för tidigt. Vissa fröer gror bra direkt när jorden reder sig, alltså är brukbar. Andra måste ha lite varmare jord och sås lite senare.
  4. Så enligt det avstånd som anges på fröpåsen, absolut inte för tätt. Täck med ett tunt jordlager. Ca 5 ggr fröets storlek brukar vara lagom. Vattna och gallra vid behov för att plantorna ska ha plats att utvecklas.
  5. Fiberduk kan användas som skydd mot skadeinsekter och hjälper även till att hålla jorden varm.

 

Växtföljd

Växtföljdsodling är när man skiftar plats för frilandsgrödorna enligt ett system i syfte att använda jorden på bästa sätt. Man skapar ett kretslopp där jorden och växterna får de bästa förutsättningarna. Grödorna förbrukar olika mycket näring medan gröngödslingsväxterna ger tillbaka näring till jorden. Om man odlar en gröda på samma plats år efter år blir jorden till slut utarmad och risken för sjukdomar ökar.


Enkel beskrivning av växtföljdsodling:

Minimum är fyraårig växtföljd. Man delar in odlingsytan i fyra enheter och roterar enligt följande:

1. Mycket näringskrävande växter (kålväxter, purjolök, bladgrönsaker)

2. Krävande växter (rotfrukter, lök, potatis)

3. Mindre krävande, kvävesamlande växter (ärtor, bönor)

4. Närande växter (gröngödsling)

Växtföljd

År 1 odlas gröda 1 i ruta A, gröda 2 i ruta B, gröda 3 i ruta C och gröda 4 i ruta D. År 2 odlas gröda 1 i ruta B, gröda 2 i ruta C, gröda 3 i ruta D och gröda 4 i ruta A osv.                        

 

Första året när jorden är nygödslad och näringsrik odlas mycket näringskrävande växter. Andra året odlas växter som vill ha näringsrik men inte nygödslad jord. Tredje året odlas kvävesamlande växter som ärtor och bönor. De binder luftens kväve och återför det till jorden. Fjärde året odlas rena gröngödslingsväxter som i slutet av säsongen myllas ner i jorden och ge den ny näring. Därefter börjar man om igen. Det är viktigt att man följer denna ordning för att jordens näring ska användas på bästa sätt.


Så frö av perenner samt buskar och träd

Frö till dessa växter behöver olika såsätt. De mer lättgroende fröerna sås under våren–sommaren medan andra kräver att sådden genomgår en eller flera kylperioder. Kylperioderna krävs för att häva fröets vilostadium och kan ske antingen genom höstsådd utomhus eller placering i kylskåp under en period. Vid sen höstsådd är det meningen att fröerna inte ska gro förrän följande vår. Skulle fröerna ändå gro före vintern bör de små plantorna täckas med ris och löv. Frö till perenner samt buskar och träd sås helst i krukor med högre kanter och hål i botten. Använd färsk jord av den typ som anges på fröpåsen. Anges ingen jordtyp rekommenderas såjord eller svagt gödslad jord blandad med perlit eller finkornigt grus. Små fröer täcks med ett tunt lager grus, sand eller perlit. Större fröer täcks med ett tunt jordlager och ett ytlager av grus, sand eller perlit. Ställ krukorna utomhus i sandbädd och lägg fiberduk eller nät över för att skydda mot fåglar, insekter och luftburna fröer. Frösådd av perenner, buskar och träd sker normalt inte direkt på växtplatsen utan genom förkultivering i krukor eller i ett land avsett för uppdrivning. Därifrån flyttar man efterhand de plantor som är färdiga för plantering på växtplatsen. Vissa arter av vedartade växter är frostkänsliga de första åren. Det anges i så fall på fröpåsen. Dessa odlas i större krukor 1–3 år efter omskolning och övervintras frostfritt i kallväxthus, förråd eller nedgrävda i marknivå på kalljord. De täcks då med ris och löv. Undvik fullständig uttorkning av jorden under vinterförvaringen.Övriga råd

 

Sterilisering av jord

Vid sådd av särskilt värdefulla fröer eller om det finns risk för att jorden kan vara angripen av mikroorganismer* kan man sterilisera jorden före sådd. Jorden steriliseras i ugn vid minst 100 grader i ca 20 minuter. Låt jorden svalna och genomfukta den med kokt vatten före sådd. *Mikroorganismer som t.ex. svampar och bakterier kan bl.a. orsaka fallandesjuka på småplantor.

Blötläggning och ruggning av frö

Vissa fröer är särskilt hårdskaliga och har svårt att gro om man inte gör fröet mer mottagligt för fukt. Detta kan göras på två sätt, nämligen genom blötläggning eller ruggning. Vid blötläggning lägger man fröerna i en skål med ljummet vatten och låter dem ligga där angiven tid. Ibland krävs längre tid än vad som anges. Man ska se att fröerna sväller upp innan de är klara för sådd. Byt vatten om det blir grumligt. Vid ruggning gnuggas fröerna försiktigt mellan två finkorniga sandpapper. Om det anges att fröerna både ska blötläggas och ruggas bör blötläggningen ske först.

Ljusgroende frön

Vissa fröer är ljusgroende. De behöver ljus för att kunna gro och täcks därför inte med jord vid sådden. Ett tunt lager perlit släpper igenom ljuset och bidrar till en jämnare fuktighet. Extra tillskottsbelysning från t.ex. lysrör är mycket bra. Sådden bör få ljus ca 12–14 timmar/dygn. Obs! Risken för uttorkning är extra stor för dessa sådder. Se till att jordytan inte torkar ut.

Mörkergroende frön

Vissa fröer är mörkergroende. De gror lättare i mörker. Om inget annat anges på påsen täcks fröerna med ett jordlager som anges på fröpåsen. Täck därefter med mörk plast, en pappskiva eller liknande. Se till att lite lufthål finns. Kontrollera sådden dagligen. När groddarna visar sig placeras sådden ljust.


Grep

Stratifiering av fröer

Frö till vedartade växter ligger ibland i djup dvala. För att häva detta stadium krävs stratifiering, vilket sker i två steg: Först ska fröerna suga upp vatten. Därefter genomgår de en kylperiod. Stratifieringen bör tidsanpassas så att fröerna blir färdiga för sådd enligt vad som anges på fröpåsen. Använd en bas av finsiktad sand, finsållad torv eller vermikulit. Tillsätt kokt, avsvalnat vatten, så mycket som stratifieringbasen kan suga upp. Ta ca 1 dl basmassa per fröportion. Blanda i fröerna i basmassan och lägg allt i en tät plastpåse. Förslut påsen och märk noga med vilken frösort den innehåller samt startdatum för stratifieringen. Låt påsen ligga i rumstemperatur i 5–6 dagar för att fröerna ska suga till sig vattnet. Placera sedan påsen i kylskåp under 5–8 veckor om inget annat anges på fröpåsen. Skaka om och kontrollera innehållet regelbundet, utan att öppna påsen, minst en gång per vecka. Efter angiven tid är det dags att så. Bred ut massan med fröerna på den genomfuktade jordytan. Så helst i krukor med högre kanter och hål i botten. Använd färsk jord av den typ som anges på fröpåsen. Anges ingen jordtyp rekommenderas såjord eller svagt gödslad jord blandad med perlit eller finkornigt grus. Ställ krukorna utomhus i sandbädd och lägg fiberduk eller nät över för att skydda mot fåglar, insekter och luftburna fröer. Om fröerna skulle gro under stratifieringen avbryts behandlingen omgående och fröerna sås enligt ovan. Man kan även så fröerna på hösten utan stratifiering. Då blir vintern en naturlig stratiferingsperiod.

Zonkarta

Här hittar du en karta med odlingszoner för Sverige.

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2017-02-28