Belysning vid förodling - så funkar det | Impecta fröhandel

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt populära nyhetsbrev, naturligtvis helt gratis. Innehåller tips, nyheter och våra allra bästa erbjudanden. Som prenumerant får du även vår serie ”Veckans frösort”. Önskar du avbryta din prenumeration kan du göra det via en länk som finns i varje nyhetsbrev.

Belysning vid förodling - så funkar det
Är det svårt att välja växtbelysning till dina förodlingar av fröer? Terminologin blir lätt snårig och det är klurigt att veta vad som är viktigt vid val av belysning. Vi reder ut hur det funkar.

Extra ljus till dina försådder

  1. Använd energieffektiva LED-lampor.
  2. Välj vitt ljus.
  3. Mikromolvärde eller ljusstyrka är bästa måttet för lampan.
  4. Belys 16 timmar per dygn under vintern.
  5. Placera belysningen 30–40 cm ovanför plantorna.

Växternas fotosyntes är beroende av ljus. När du förkultiverar fröer inomhus under vintern räcker det sparsamma naturliga ljuset i fönsterkarmen inte till för att skapa en energigivande fotosyntes. Då behöver du stötta odlingen med extra ljus.

När du börjar leta efter växtbelysning kommer olika termer och enheter att dyka upp, en del viktiga att ta hänsyn till, andra mindre viktiga, vissa helt oväsentliga. Låt oss se vad som brukar dyka upp och framför allt samla ihop det som är väsentligt att tänka på när du väljer belysning till dina sådder.


Solljus och upplevelsen av färg

Ljuset från solen är en vågrörelse som innehåller olika våglängder. När vi anger mått på våglängderna används enheten nanometer (nm). Synligt ljus, alltså det ljus vårt öga kan uppfatta, ligger ungefär mellan 400 och 700 nm. Det ljus som växterna använder för sin fotosyntes ligger i samma intervall och kallas då för fotosyntetiskt ljus.

Olika våglängder har olika färg. Eller rättare sagt − de kan generera upplevelser av färg. När solen lyser från himlen ser vi ingen färg på ljuset. Solens samlade spektrum av ljus är vitt för vårt öga men innehåller egentligen alla regnbågens färger. Vi uppfattar färgerna först i det ögonblick då ljuset träffar ett föremål och detta i sin tur absorberar vissa våglängder och reflekterar andra. De våglängder som reflekteras syns för ögat och skapar upplevelser av färg.


Därför är bladen gröna
Solens blå och röda våglängder är mest användbara för växternas fotosyntes. Dessa absorberas därför av växternas blad medan de gröna och gula våglängderna reflekteras. Det reflekterade ljuset skapar för oss upplevelsen av att bladen är i huvudsak gröna och gula.


Växtbelysning

VILKEN FÄRG PÅ LJUS SKA JAG VÄLJA?

Till en hobbyodling är det enklaste och smartaste att välja belysning med vitt ljus som, i likhet med solens strålning, innehåller hela färgspektrumet. Från det vita ljuset kan dina plantor välja att absorbera de våglängder som är mest effektiva för fotosyntesen.


Varmt eller kallt vitt ljus?
När du har bestämt att dina sådder ska belysas med vitt ljus kan nästa fråga bli om det ska vara varmt eller kallt. Enheten du möter då är kelvin (K), som också kallas färgtemperatur. När solen går upp på morgonen exponeras vi av en varm färgtemperatur på ca 2 500 kelvin. En molnfri sommardag stiger det till kalla färger på 7 000–10 000 kelvin för att sedan sjunka igen till ett varmt ljus när solen går ner. Växterna utvecklas bäst om extrabelysningen liknar det naturliga ljuset så mycket som möjligt – generellt kan du utgå ifrån någonstans mellan 3 000 och 7 000 kelvin.

VILKEN FÄRGTEMPERATUR SKA JAG VÄLJA?

Växterna är nöjda så länge färgtemperaturen liknar dagsljuset och således ligger mellan 3 000 och 7 000 kelvin. För din egen trivsel är ett varmare ljus att föredra. Runt 4 000 kelvin är en bra färgtemperatur för både dig och växterna. Odlar du i ett rum där du sällan vistas kan ljuset vara kallare.


Lumen och lux

Lumen är en måttenhet för att ange den totala mängden synligt ljus som avges från en lampa. Kallas också ljusflöde. Lux är kopplat till lumen och anger hur mycket synligt ljus som träffar ett visst område.

Lumen och Lux har ingen betydelse när du ska välja växtbelysning.


Watt och lågenergilampor

Watt, W, talar om hur effektiv en lampa är. Ju högre watt desto mer energiförbrukning. Den vanliga glödlampan är ur tiden på grund av att den slukar alldeles för mycket energi. Idag använder vi i stället energieffektiva LED-lampor.

HUR MÅNGA WATT BÖR MIN VÄXTBELYSNING HA?

Med vanliga glödlampor i ett lysrör krävs mellan 100 och 200 W/m² vid förkultivering. Med LED-belysning räcker det med 30 W/ m².


Mikromol och ljusstyrka

Länge användes enheten mikromol, µmol, i huvudsak av professionella odlare. Med tiden har mikromol smugit sig in även hos hobbyodlare eftersom det är det bästa sättet att mäta hur väl en ljuskälla stimulerar fotosyntesen hos växter.

När mikromol anges kommer du möta förkortningen PPF (Photosynthetic Photon Flux), på svenska kan vi använda ordet ljusstyrka.

PPF/ljustyrkan anges i mikromol och är ett samlat värde av hur mycket fotosyntetiskt ljus som träffar en yta på en kvadratmeter under en sekund.

Som hobbyodlare ska du inte behöva ägna dig åt matematiska beräkningar för att kunna köpa en lampa, utan du får gå efter rekommendationer vid olika typer av odling.

VILKET MIKROMOLVÄRDE BÖR VÄXTLAMPAN HA?

En lampa avsedd för att belysa frösådder, sticklingar och småplantor ska vara tänd ungefär 16 timmar om dygnet under årets första månader. En sådan växtbelysning bör ha ett mikromolvärde på mellan 100 och 200 µmol/s.


Vila är viktig för växterna

När du odlar med belysning är det viktigt att stänga av lampan och ge växterna dygnsvila. Vid försådd låter du lampan vara på 16 timmar per dygn, gärna vid samma tid varje dygn, och stäng sedan av. Använd gärna en timer.

Om du förodlar i ett ljust fönster kan du minska antalet timmar med extrabelysning allteftersom det naturliga ljuset blir starkare, från mars och framåt. Växtbelysningen fungerar då som ett komplement till det naturliga ljuset.


Vilket avstånd ska det vara mellan sådd och växtlampa?

Ljuset ska var så nära fröplantorna som möjligt, men utan risk att bränna dem. Beroende på lampans ljusstyrka placeras lampan mellan 10 och 40 centimeter ovanför toppen på bladen. Höj belysningen efterhand som plantorna växer.

Prova dig fram och bli din egen expert

En fantastiskt rolig och stimulerande sida av odling är att du lär dig något nytt hela tiden. Kunskap och vägledning är viktigt, särskilt när du är nybörjare. Men våga också prova dig fram och lär dig av såväl mot- som medgång. Här har vi fokuserat på belysningen, men din odling påverkas av många andra faktorer, som värme, kyla, vatten och näring. Titta på dina sådder dagligen och samla erfarenhet kring hur de beter sig.

Kompakta, friskt gröna och stadiga fröplantor berättar tydligt att det mår bra – vi ser det på dem. Du kan känna dig trygg med att de får tillräckligt med ljus, värme och vatten.

Tunna, bleka och gängliga fröplantor berättar i stället att något är fel. Som odlare får du börja fundera över om ljus, värme och vatten är i balans.

Vi hjälper dig gärna längs vägen att lära dig mer om fröodling. På Jordnära, i kategorin Om försådd, finns gott om handfast information och inspirerande tips.

Lycka till med dina sådder!


Vinterodla inomhus med växtbelysning

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2022-01-09
Plantera krokus för insekter

Krokus ger en ovärderlig energikick när de slår ut i lila, gult och vitt under senvinter och tidig vår. För oss människor är de ett löfte om en ny vår, för pollinerande insekter är de en livsviktig källa till föda.

Läs mer
Odla vårblommande lök

Under hösten planteras lökar och knölar för fägring kommande vår och försommar. Det är ett trevligt pyssel utomhus på hösten och stor odlarglädje på våren när krokus, vårstjärnor och tulpaner blommar.

Läs mer
Vårblommande lök − hur, var, när?

Vårblommande lökar planteras under hösten för att blomma från vårvinter till försommar nästa säsong. Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får om vårblommande lök.

Läs mer
Vad kan jag så i juli?

För odlare är juli en säsong full av pyssel i grönsaksland och rabatter. Den första skörden kanske har avnjutits och sommarblommorna står i full prakt. Nu är det ingen dum idé att planera för fler sådder. Med sommarsådder fyller du ditt naturliga skafferi med ännu mer godsaker och förlänger skördesäsongen.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundservice

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK