Kvalitet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt populära nyhetsbrev, naturligtvis helt gratis. Innehåller tips, nyheter och våra allra bästa erbjudanden. Som prenumerant får du även vår serie ”Veckans frösort”. Önskar du avbryta din prenumeration kan du göra det via en länk som finns i varje nyhetsbrev.

Fröpåsar

Kvalitet – ett välvuxet begrepp hos Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel i Julita har levererat kvalitetsfröer sedan 1975. Genom åren har vi byggt upp en erfarenhet och kunskap som få fröföretag kan matcha. Vi är uppskattade för vårt engagemang och för vårt unika sortiment. Det gör att kunderna återkommer till oss år efter år. På Impecta Fröhandel tror vi på fördelarna med småskalighet och långsiktighet. Därför har vi vuxit långsamt, i takt med våra produkter, kunder och leverantörer. För oss handlar det om ett ansvarsfullt sätt att se på verksamheten. Och vår filosofi är enkel. Vi fokuserar alltid på kvalitet – i alla led.


Vad menar vi med kvalitetsfröer?

När vi pratar om kvalitet på Impecta Fröhandel menar vi inte bara produkterna utan hela processen runt fröhanteringen. Det betyder att kvalitetsarbetet genomsyrar hela företaget. Eftersom vi har hela kedjan från urval och provodling till packning, order och försäljning inom samma företag kommer vi väldigt nära våra produkter. Vi får en känsla för vad som fungerar. På Impecta provodlar vi till exempel alla grönsaker vi säljer och provsmakar själva skörden. Det gör att vi vet vad vi pratar om och kan ge råd och tips om alla våra produkter. Impectas sortiment är noga utvalt. Ofta är det fröer med särart och unika kvaliteter som vi tar in. Några massproducerade eller lågkvalitativa sorter kommer inte på fråga. Dessutom är alla fröer anpassade för vårt nordiska klimat. Vi testar att alla fröer som finns i sortimentet går att odla på våra nordliga breddgrader. Vissa sorter kan odlas långt upp i norra Sverige, ända upp i zon VII och VIII. Sorter som inte platsar i vårt nordiska klimat gallras bort direkt.

 

Noga utvalt med särart och kvalitet

Noga utvalda fröer med särart och kvalitet

Impectas sortiment präglas av en ovanligt stor bredd. Ungefär 2000 olika kvalitetsprodukter finns samlade i vår katalog, från lite vanligare sorter till väldigt speciella arter som inte går att få tag på någon annanstans. Familjeföretagets småskalighet gör oss flexibla. Vi kan ta in mycket små serier av unika, spännande frösorter som vi gärna vill dela med oss av. Impectas sortiment omfattar fröer till perenner, krydd- och medicinalväxter, grönsaker, vildblommor, exotiska krukväxter, buskar och träd med mera. Gemensamt för alla fröer är att de genomgår samma kvalitetssäkringsprocess. Ett viktigt kännetecken för våra kvalitetsfröer är den höga grobarheten. Den ligger ofta långt över riktvärdena i våra grotester. "Rätt och rent" är ledord som vi använder för att beskriva fröerna. Det innebär att det är rätt sort i förpackningen och ingenting annat. För att säkerställa detta rengörs bland annat packutrustningen mycket noggrant inför packningen av varje ny frösort.

 

Kvalitetskontrollerat frö genom grotester och provodling

På Impecta Fröhandel genomför vi egna kvalitetskontroller på alla nya produkter. Sara Larsen är ansvarig för kvalitetstesterna och håller i alla grotester och provodlingar. Grotesterna sker metodiskt efter odlingsinstruktionerna. Olika ljusförhållanden och temperaturer simuleras i våra testmiljöer och därför kan grotesterna utföras året runt. Det är en tidsödande process att grotesta alla nya sorter. Grotiden kan variera mellan någon vecka och upp till fyra-fem veckor. Allting loggas mycket noggrant och informationen sparas i Impectas produktdatabaser. Ibland innebär testresultaten att odlingsinstruktionerna behöver justeras på fröpåsarna. I enstaka fall innebär de att produkten inte tas in i sortimentet. I januari påbörjar Impecta även provodlingarna utomhus. I drivhus och bänkar driver Sara Larsen och hennes kollegor upp alla nyheter i sortimentet. Fram emot maj-juni blir det även direktsådd på friland. Provodlingarna dokumenteras på samma sätt som grotesterna och alla nya plantor fotograferas. Perenner kan vara svårtestade på grund av den oförutsägabara grotiden men här visar sig grobarheten och hållbarheten oftast mycket bra.


Eko & Kulturarv 

Impecta värnar om miljön och vårt kulturarv

För Impecta är det viktigt med begrepp som kvalitet, arv och hållbarhet. För att markera detta har vi valt att samla fröer med specifika egenskaper i våra kvalitetsområden EKO, Kulturarv. Våra EKO-fröer är samtliga godkända enligt EU:s förordningar om ekologisk produktion och är godkända för ekologisk odling. För Impectas grönsaker ska det alltid finnas ett EKO-alternativ att välja på. Inom kvalitetsområdet Kulturarv bevarar vi den biologiska mångfalden genom att samla traditionella, genuina växtarter. Vissa sorter har funnits i flera hundra år och det krävs dokumentation på hur gammal sorten är för att den ska få märkas med Kulturarv. Här är det fokus på beprövade, robusta gamla sorter som för vidare en fin odlingstradition. En intressant kategori som också värnar om den nordiska floran är Impectas Nordiska vildblommor. Här ingår bevarandesorter som kan vara vanligt förekommande på vissa platser men som vi gärna vill sprida till delar av landet där de inte finns idag.

Läs mer om våra kvalitetsområden här 


Förvaring och förpackning av fröer gör stor skillnad

Fröer ska förvaras kallt, mörkt och torrt. På Impecta Fröhandel lagrar vi alla fröer i optimal temperatur för att bevara grobarhet och hållbarhet. Förpackningarna förvaras i kylda rum med temperaturer som är anpassade för de olika frösorterna (ofta mellan 15 och 16 grader). Påsarna som vi förpackar våra fröer i är pulvertäta och släpper inte in något ljus. I många fröpåsar används även en innerpåse med metallbeläggning som garanterar att fröerna ligger torrt och mörkt. Alla fröer datummärks vid packningen. Fröerna ska ha minst ett års hållbarhet från det datum de säljs. Oftast är det betydligt längre än så. Alla fröer med kort hållbarhet plockas bort från vårt lager och kasseras. För att hållbarheten ska kunna garanteras efter leverans krävs att fröerna förvaras på rätt sätt, det vill säga mörkt, torrt och svalt. Många av våra fröer packas för hand på grund av storleken eller formen på fröerna. Vid handpackningen används speciella mått så att mängden fröer blir precis rätt i varje påse. Pelleterade fröer, det vill säga fröer som är inneslutna i ett skyddande hölje, packas i kapslar så att de inte ska riskera att krossas i leveransen.

 


Sortäkthet och grobarhet

Vi garanterar sortäkthet och grobarhet

Genom våra grotester och provodlingar gör vi allt vi kan för att säkerställa fröernas kvalitet. Alla våra fröer garanteras sortäkthet och normal grobarhet, minst till angivet hållbarhetsdatum. Skulle fröerna inte gro får kunden självklart ersättning. Det är viktigt att skaffa sig information om de växter man tänker odla. Det finns bra information på internet och inom trädgårdslitteraturen. På Impecta strävar vi efter att ta fram så tydliga odlingsanvisningar som möjligt. Vår kunniga personal kan även ge råd och tips. Vanligtvis handlar det om handhavandefel när det gäller reklamationer. Om det kommer rapporter om problem med någon frösort utför vi nya kvalitetstester av den specifika leveransen. Sorter som har problem plockas omedelbart bort ur vårt sortiment.


Kontroller och regelverk

För att få sälja och förpacka fröer i Sverige krävs tillstånd hos Jordbruksverket och det finns ett omfattande regelverk som måste följas. Kvalitetskontroller görs regelbundet genom att Jordbruksverket hämtar fröer och testar grobarhet och renhet. Många frösorter är svåra och dyra att ta in i sortimentet. Dessvärre gynnar det nuvarande regelverket ofta likriktning och massproduktion, till exempel frösorter för industriell grönsaksproduktion. Detta vill Impecta ändra på för att istället värna om mångfald, småskalighet och närproducerat.

 

Snabba leveranser

Möjligheten att handla fröer hos Impecta Fröhandel är lika stor året runt eftersom vi tillhandahåller hela sortimentet via vår webbshop. Vi levererar både inom och utanför EU. Snabba och korrekta leveranser har alltid varit en ledstjärna för oss. Inom Norden levereras beställningen vanligtvis inom en vecka. För att leveranssäkerheten ska vara så hög som möjligt har vi infört ett kontrollsystem i orderhanteringen. Täta rotationer i orderplockningen minimerar risken för felleveranser samtidigt som det effektiviserar hanteringen.

 

Frökatalog 2015
Impectas bibel

Impectas frökatalog är unik i branschen och beskrivs av många som en "bibel" för odlingsintresserade. Den används till och med som kurslitteratur i vissa sammanhang. Frökatalogen innehåller hela Impectas sortiment, ca 2000 olika kvalitetsprodukter, med bilder och beskrivningstexter. Katalogen kommer ut en gång per år och kan beställas här på vår sajt.

Beställ Impecta Fröhandels katalog här.Logga in
Favoriter
Kundservice

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK
landpopup