Perlit och vermikulit i odling

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt populära nyhetsbrev, naturligtvis helt gratis. Innehåller tips, nyheter och våra allra bästa erbjudanden. Som prenumerant får du även vår serie ”Veckans frösort”. Önskar du avbryta din prenumeration kan du göra det via en länk som finns i varje nyhetsbrev.

Perlit och vermikulit i odling
Hör du ofta talas om att vermikulit och perlit är bra att använda vid frösådd och odling? Är det svårt att riktigt få kläm på vad de är bra för och vilken skillnaden på dem är? Låt oss titta närmare på vermikulit och perlit - vad är det, vad används de till och vilka egenskaper skiljer de åt.

Varför ska jag använda perlit och vermikulit?

Perlit och vermikulit är två olika material som har flera användningsområden i sådd och odling. De har vissa likheter men också väsentliga olikheter som avgör vilket material som ska användas till vad. Om du använder dem på rätt sätt får du bra hjälp bland annat när du sår fröer, skolar om plantor och behöver förbättra jorden i dina krukor.


50925 Perlit finkornig

Perlit används till täckning vid sådd av små och ljusgroende fröer.


Vad är perlit?

Perlit består av ett vulkaniskt så kallat glasmaterial. Vulkaniskt glas är ett samlingsnamn för de olika bergarter som bildas vid vulkanutbrott, då flytande lava tränger fram ur jordskorpan och stelnar i kontakt med luft och vatten. Perlit innehåller en mängd små luftbubblor som gör materialet lätt och ger det en mycket god isoleringsförmåga. Just denna egenskap gör perlit till ett väl använt material inom byggnadsindustrin.

När perlit ska användas inom industrin och i odling hettas den upp till mellan 850 och 1 000 grader. Den expanderar då likt popcorn, blir vit och påminner i konsistensen om söndersmulad frigolit.

Perlitens goda egenskaper:

 • Det väger nästan ingenting.
 • Luftbubblorna kan rymma både syre och vatten.
 • Vulkaniskt glas är sterilt och kan inte smittas av bakterier eller angripas av svampar.
 • pH-värdet är neutralt.
 • Materialet släpper igenom ljus, samtidigt som det skyddar mot både värme och kyla.

Vad används perlit till?

För oss som odlar är perlit ett utmärkt material att använda till följande:

Vid omskolning av plantor
När dina sådder har vuxit till sig och plantorna behöver skolas om till större krukor är det mycket viktigt att skapa en god miljö för rötterna. Det är efter omskolningen som rötterna ska utvecklas till starka och friska energi- och vattendepåer som stöttar växten genom hela växtsäsongen. Rötternas tillväxt främjas av att jorden är luftig – dels för att rötterna behöver syre, dels för att det är lättare för dem att ta sig fram i en porös jord. Blanda ner 10–25 % perlit i bra planteringsjord så får du en fin jordmån för dina omskolade plantor.


För att täcka sådder med små eller ljusgroende fröer
Små fröer som bara täcks med lite jord samt ljusgroende fröer som inte täcks med någon jord alls är dåligt skyddade mot stark sol, kyla och stora svängningar i temperatur. Eftersom perlit släpper igenom ljus är det ett utmärkt material att använda för att skapa ett skyddande täcke över små eller ljusgroende fröer. Det kan också användas för att täcka sådder av perenner utomhus.


Vermikulit

Vermikulit kan användas som jordförbättring och täckning vid frösådd.


Vad är vermikulit?

Vermikulit är ett guldglimrande lermineral med mycket god förmåga att suga upp och hålla kvar vatten. Liksom perlit expanderar vermikulit vid upphettning och beroende på vad materialet ska användas krossas det till korn i olika storlekar. Konsistensen påminner om kork och kornen väger nästan ingenting. Vermikulit används precis som perlit som isoleringsmaterial inom industrin.

Vermikulitens goda egenskaper:

 • Det väger nästan ingenting.
 • Materialet har lätt för att suga upp vatten och hålla det kvar länge.
 • Materialet bryts inte ner utan håller en oförändrad kvalitet.
 • Lermineralet är sterilt och kan inte smittas av bakterier eller angripas av svampar.
 • Den guldglimrande ytan reflekterar solljus.
 • Vad används vermikulit till?

För oss som odlar är vermikulit ett utmärkt material att använda till följande:


Förbättra jorden i krukor

Vermikulit hjälper till att göra jorden lätt och porös samtidigt som de små kornen suger upp vatten och håller fukten kvar länge. Dessa egenskaper gör vermikulit till en utmärkt jordförbättrare för krukor, amplar och kärl. Blanda ner 10–25 % vermikulit i bra planteringsjord så får du en fin jordmån för dina krukplanteringar.


Täcka jorden i krukor och blomlådor

Vermikulitens förmåga att reflektera ljus kan utnyttjas på ett listigt sätt i krukor och blomlådor. Om jorden täcks med ett lager vermikulit reflekteras solljuset upp på växtens nedre delar som annars inte exponeras för solljuset.


Som substrat vid stratifiering

Stratifiering av fröer är en teknik för att efterlikna de förhållanden som råder i naturen under vintern. Vissa fröer till perenna växter behöver en period av kyla för att gro, vilket de får utomhus på vintern. När vi förkultiverar sådana fröer inomhus efterhärmas perioden av kyla i kylskåp, där fröerna ska förvaras fuktigt. Blanda fröerna som ska stratifieras med fuktad vermikulit och lägg i en burk som placeras i kylskåpet under den period som anges på påsen till varje enskild frösort.


För att täcka sådder av perenner i krukor utomhus

När du sår perenner utomhus på hösten för att driva upp plantor är det bra att ge sådden ett skyddande täcke. Det täcket kan gärna bestå av grus men även vermikulit.


Perlit och vermikulit där de gör mest nytta

Med kunskap om vad de olika materialen, perlit och vermikulit, har för egenskaper kan du välja vilket som ska användas till vad och få mest nytta för dina sådder och odlingar. Hoppas att vi har hjälpt till att reda ut begreppen.

Lycka till med dina sådder!

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2020-10-28
Odla hydroponiskt

Hydroponisk odling är ett spännande sätt att på kort tid skapa nyttig och välsmakande grönska inomhus utan jord, året runt. Låt oss se närmare på hur det går till.

Läs mer
Ginkgo - ett historiskt träd

Det är svårt att passera ett ginkgoträd utan att stanna upp och beundra de exotiskt vackra bladen. Ginkgo bär på en fascinerande historia som sträcker sig över 200 miljoner år tillbaka och är idag den enda släktingen kvar i familjen ginkgoväxter.

Läs mer
Härdighet för perenner - nytt system

Under 2021 lanserar Perennagruppen ett nytt system för hur härdighet hos perenner ska beskrivas. Vi hjälper dig att förstå de nya övervintringsbokstäverna.

Läs mer
Vackra blad i rabatt och kruka

Blommor har en självklar ställning som dekorativa glädjespridare i rabatt och krukor. Som komplement eller i eget majestät finns växterna med vackra, spännande blad.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK