Enkla sätt att föröka krukväxter

Föröka krukväxter: odla från frö, ta sticklingar eller dela plantor

Det frodas i våra hem. Krukväxter är en supertrendig inredningsdetalj bland såväl unga som äldre och det finns en gemensam glädje i att dela med sig till varandra av olika sorter genom att föröka sina favoriter och byta mot andras ögonstenar. I trendens spår tittar vi närmare på olika sätt att föröka krukväxter.

Enkla sätt att föröka krukväxter

  1. Odla krukväxter från frö
  2. Föröka krukväxter med sticklingar
  3. Dela krukväxter
  4. Byt sticklingar med varandra

Att själv eller tillsammans med andra föröka krukväxter är inte bara ett billigare sätt att få en grön inomhusmiljö utan du blir automatiskt bättre på att ta hand om dina växter. Du har haft dem från starten, lagt ner tid och omsorg – inte vill du att de ska vissna. Roligt är också att ju mer erfarenhet du får desto mer vågar du testa nya sätt att föröka krukväxter och nya, eller nygamla spännande sorter.

Odla krukväxter från frö

Det finns ett stort utbud av frön till krukväxter och bland dem hittar du såväl klassiska sorter, som begonia, blåöga och pelargon, ovanliga sorter, som ambraträd, fladdermusblomma och drakblodsträd och retrosorter, som palettblad, toffelblomma och praktbrowallia.

Tiden för sådd av krukväxter beror helt på om den får tillskott av ljus alternativt både ljus och värme eller inte. Med tillskott av ljus kan krukväxter sås året runt och utan tillskottsljus inleds sådden när det naturliga ljuset börjar återvända under vårvintern.

Fröså krukväxter – vilken sort ska jag välja?

Våra inomhusväxter har ofta ursprung från tropiska länder där de växer i naturen och har en annan livscykel än våra inhemska växter. Groningstiden för fröna kan variera beroende på sort från 2 veckor upp till 12 månader. Det är bra att vara medveten om detta vid val av sort – är du nybörjare eller vet att du är otålig kanske de riktigt långsamgroende fröna inte ska vara första valet.Groningstid på baksidan av fröpåsar

Så här frösår du krukväxter

Jorden ska vara porös för att hålla jämn fuktighet och erbjuda en luftig miljö. Använd så- eller kaktusjord uppblandad med ¼ perlit. Näring behöver inte tillsättas, fröna innehåller all näring som behövs för groningsstadiet.

Fyll små krukor, 8–9 cm i diameter, med den porösa jorden och vattna igenom med en stril eller sprayflaska. För frösådder handlar det alltid om att jorden ska vara fuktig men inte blöt.

Så 3–4 frön i varje kruka. Sådjupet står på fröpåsen för varje sort. Är fröet ljusgroende lägger du det på jorden och trycker till helt lätt så att fröet får kontakt med jorden men inte trycks ner djupt eller täcks med jord.

Spraya försiktigt på sådden och ställ i minidrivhus eller trä en plastpåse, som du gör små hål i, över krukan. Låt det bildas ett luftutrymme mellan plastpåsen och jorden.

Vattna din frösådd lagom mycket!

Placeringen av frösådden är inte så kinkig i början. För att gro önskar de flesta fröer värme, vilket inomhusmiljön erbjuder, samt fukt och mörker, viket jorden bidrar med. För ljusgroende fröer räcker ljuset från ett fönster. Undvik dock starkt solljus som snabbt kan torka ut sådden. Vatten tillförs med sprayflaska eller stril och bara vid behov. Många sådder vattnas ihjäl eftersom vi gärna tror att vatten ska tillföras hela tiden. Är miljön innanför plasten och jorden fuktig behövs ingen vattning.

Omskola och pyssla om dina sådder

När en första grodd har kommit upp behöver sådden ljus antingen med tillskottsbelysning eller från ett fönster om du sår under den ljusa årstiden. De två första bladen som utvecklas från groddplantan kallas hjärtblad och ser i princip likadana ut vilken sort du än odlar. Efter hjärtbladen kommer karaktärsbladen som har sortens utseende. När 2 till 4 karaktärsblad har utvecklats är det dags att omskola de små plantorna till varsin egen kruka med blomjord som har näring i sig.

Från och med nu är det allmän omvårdnad av dina nya krukväxter som gäller. Säkert kan du behöva plantera om småplantorna någon gång till.

Föröka krukväxter med sticklingar

Sticklingsförökning kan lätt bli en favorithobby och plötsligt är det första du tänker när du ser en krukväxt att det vore kul att norpa en stickling från den. Sticklingar är bäst att ta under den ljusa årstiden, från vårvintern fram till sensommaren. Sticklingar som sätts under den mörka årstiden kan klara sig men de står helt still i växten i väntan på ljusare tider. För att komma igång att växa behövs tilläggsbelysning.

Det finns olika sätt att ta sticklingar och med erfarenhet brukar komma en lust att prova sig fram själv. För nybörjaren är toppstickling, bladstickling och ledstickling tre metoder lätta att starta med.

Några begrepp att känna till om sticklingar

Moderplantor: Professionella sticklingsförökare arbetar med så kallade moderplantor, vars enda uppgift i livet är att producera nya sticklingar. Dessa moderplantor ser tidvis rejält tilltufsade ut. När vi hobbyodlare tar sticklingar från en egen eller någon annans krukväxt är denna också en moderplanta. Skillnaden är att vi vill ha kvar en vacker moderplanta så dels tar vi inte så många sticklingar från varje planta, dels väljer vi att skära av sticklingen med så liten åverkan på moderplantans utseende som möjligt. Dock är det ingen fara om vi skulle råka gå hårt fram – de flesta växter hämtar sig snabbt och skjuter nya, friska skott där vi varit framme med kniven.

Nod, rotknopp och internod: På växters stammar eller stjälkar finns noder precis där blad växer ut. Noden syns som en liten, bulligare del av stammen eller stjälken. Det är vid noderna som nya rötter kan bildas. På många växter syns en liten rotknopp vid noden som skvallrar om att här finns beredskap för nya rötter vid behov. Stjälkdelen mellan noder kallas internod.

Vattenrötter och jordrötter: I sticklingstrendens spår har en vacker inredningsdetalj kommit som innebär att vi sätter sticklingar i vatten i en fin vas och låter de nya rötterna var en del i det vackra. Bra att veta är att rötterna som bildas är vattenrötter och de har inte samma egenskaper som jordrötter. I vattnet möter rötterna inget motstånd och utvecklas därför snabbt till långa, tunna rottrådar. Sätts en sådan stickling i jord måste den utveckla jordrötter för att klara sig och under tiden riskerar de tunna vattenrötterna att ruttna och sticklingen kan helt enkelt ge upp. Slutsatsen är att sticklingar gärna kan sättas i vatten för at skapa ett vackert arrangemang men tar du en stickling för att driva upp en ny växt ska den sättas direkt i jord för att stadiga, tåliga jordrötter ska bildas direkt.


Föröka krukväxter med sticklingar

Föröka krukväxter med toppstickling

Att föröka krukväxter med toppskott är nog det vanligaste bland hobbyodlare. Det är enkelt och känns roligt eftersom toppsticklingen är starten på den nya växten.

Gör så här: Skär med en vass liten kniv av toppskottet på en gren så att ca 4–6 blad kommer med på sticklingen. Skär bort nedre delen av stjälken strax under det nedersta av bladen – här finns en nod med rotanlag. Ta bort de nedre bladen helt så att 2–4 blad finns kvar i toppen på skottet. Nu har du en färdig toppstickling.

Krukväxter som är lätta att ta toppsticklingar av är palettblad, aralia, vandrande jude, gloxinia, benjaminfikus, pelargon, klockmalva och hibiscus.Föröka krukväxter med ledstickling

Föröka krukväxter med bladstickling

En bladstickling består av ett blad och en liten bit stjälk. Skillnaden från toppstickling är att bladet på stjälken hos en bladstickling inte kommer vara en del av den nya växten utan nya skott kommer växa upp från den nya roten och bli din nya krukväxt.

Gör så här: Skär med vass kniv ca 1 cm under ett blad eller bladpar, alltså under noden. Nu har du en färdig bladstickling.

Krukväxter som är lätta att ta bladsticklingar av är peperomia, begonia, gloxinia, bladkaktus, saintpaulia, svärmors tunga, narrhuva och kornettblomma.

Föröka krukväxter med ledstickling

Växter som bildar rankor är ofta lätta att föröka med en metod som är i princip som att skära bladsticklingar.

Gör så här: Skär av en ranka och skär den i sin tur i bitar om några cm styck. På varje bit läggs det ena snittet precis under ett blad och det andra över ett blad så att varje stickling börjar nedanför en nod och slutar ovanför en nod. Knipsa av bladet över den nedre noden – den biten ska stickas i jorden.

Krukväxter som är lätta att ta ledsticklingar av är murgröna, gullranka, porslinsblomma, passionsblomma och ärtor på tråd.

Plantera och pyssla om dina sticklingar

När du har en färdig topp- eller bladstickling sätts den ner i en kruka, 9–12 cm i diamanter, med fuktad, porös så- eller kaktusjord uppblandad med ¼ perlit.Föröka krukväxter med toppstickling
Föröka krukväxter med bladstickling

Nya sticklingar mår bra av extra fukt så de kan gärna ställas i minidrivhus eller träs över med en plastpåse, som du gör små hål i. Låt det bildas ett luftutrymme mellan plastpåsen och jorden.

Lockas inte att gå och dra i sticklingen för att se om den är rotad. Så snart den börjar växa kan du räkna med att det finns pigga rötter. Det är dags att plantera om sticklingen i en större kruka med gödslad blomjord när du ser rötter genom hålet under krukan. Dra inte upp sticklingen utan vänd krukan försiktigt och lirka ut din fina stickling tillsammans med jorden inför flytten till ny kruka.

Varför ska vi använda små krukor till fröodling och sticklingar?

Anledningen till att vi bör så frön och driva sticklingar i så begränsad miljö som möjligt är att vi där kan skapa en balans som är mycket viktig för de små liven. I en liten kruka har vi lättare kontroll på jordkvaliteten, fuktigheten och temperaturen i jorden. I en stor kruka eller på friland ser vi inte när jorden är genomfuktad och vattnar därför ofta lite extra. För etablerade plantor är detta inget problem – deras rötter kan kontrollera vattentillförseln. Ett frö, en liten grodd eller en stickling däremot drabbas lätt av syrebrist. Större, blöt jordkvantitet blir också lättare kall vilket gör att småttingar stannar upp i växten i väntar på bättre tider. En liten kruka med porös jord som sprayvattnas till en jämn fuktighet är det bästa för frön och sticklingar.

Föröka krukväxter genom att dela plantor

Många krukväxter hjälper villigt till med förökningen genom att bilda sidoskott. Dessa är enkla att driva vidare och dessutom mår krukväxten bara bra av att befrias från sina telningar som med tiden kommer ta alltför mycket plats i krukan och energi från jorden.

Vårvintern är bästa tiden att dela krukväxter och ta loss sidoskotten eftersom det också är en ypperlig tid att plantera om moderplantan.

Gör så här: Vält försiktigt ut krukväxten med sidoskotten ur sin kruka. Bänd, skär eller dra loss skottet tillsammans med så mycket av skottets rötter som möjligt. Plantera den nya lilla växten i en kruka med blomjord och vattna. Plantera om den nya växten efterhand som rötterna tar för mycket plats i krukan.

Krukväxter som gärna bildar sidoskott är elefantöra, aloe, svärmors tunga, saintpaulia, ormbunke.

Vi önskar mycket nöje med förökning av dina krukväxter.

Krukväxter för inomhusodling
Se vattenkannor och blomsprutor

Impecta Fröhandel

Jordnära
På Impecta Fröhandel delar vi gärna med oss av vår kunskap. Här samlar vi jordnära artiklar om odling och frösådd samt utvalda sorter som vi lyfter fram lite extra under rubriken Veckans frösort. Välkommen till Jordnära – tankar och tips för odlarvänner.

Veckans Frösort

Små frestelser

Odla en guldmedaljör som serverar dig utsökta godsaker hela säsongen. Inbäddade i lummig grönska lockar mängder av små tomatfrestelser med frisk syra och mustig sötma. De droppformade, orange frukterna sitter periodvis så tätt att de ser ut att knuffas och trängas om utrymmet. Med sina kraftfulla stjälkar bär den lilla busken upp dem alla och står stadigt när sommarvindarna susar. Körsbärstomat F1 'Tiny Temptations Orange' är en ynnest att odla, inte bara för smaken och den vackra plantans skull utan för att den är så frisk och sund – bladmögel biter inte på denna tuffing. Välj en varm och skyddad plats i krukor och lådor och njut av din tomatsommar med F1 'Tiny Temptations Orange'.

Läs mer
Allt du önskar

Chili samlar odlare över hela världen i sällskap där frukterna hyllas och respekteras för sin delikata arom och intensiva hetta. I mästerskap prisas den modige som kan uthärda mest styrka med lugnet i behåll. Men all chili är inte het som lava − för dig som uppskattar smaken med räds hettan är veckans frösort början på en fin vänskap. Havannapeppar 'Biquinho Amarela' är en gullig minichili vars namn betyder ’gul liten näbb’ och syftar på fruktens udda form. 'Biquinho Amarela' ger dig allt du önskar i fin, mustig chilismak men utan att bränna till. Innanför det solgula, krispiga skalet gömmer sig ett saftigt fruktkött med toner av citrus. Odla denna fina, välsmakande och vänliga chili till sommarens grillgrönsaker och till marinader, vinäger och picklesinläggningar.

Läs mer
Lätt att älska

I början av 1500-talet fick spanska upptäckare på färd i Sydamerika syn på en liten vit blomma som på lokalt språk kallades Petun, med betydelsen ”värdelös tobaksplanta”. Upptäckarna tyckte blomman var ful och tappade snabbt intresset. Det skulle dröja 300 år innan en annan spansk expedition i Argentina fann den lilla illa ansedda blomman så pass spännande att exemplar sändes till hemlandet. Botanister i Spanien döpte blomman till petunia och placerade den i samma familj som tobak efter bladens utseende. Sedan dess har petuniasläktet vuxit till att erbjuda mängder av varianter som är lätta att älska. En av dem är iögonfallande F1 'Supercascade Burgundy' som slår ut i djupt vinrött med mörk ådring och svalg i spännande kontrast. Från krukor och amplar faller blommorna i kaskader på långa rankor från högsommar till höst.

Läs mer
Böljande kjolar

Redan de silverskimrande knopparna är dekorativa. Innanför ligger florstunna kronblad noggrant vikta i lager på lager. När knoppen brister vecklas de graciöst ut till en överdådig jättevallmo. De dubbla kronbladen fångar blicken med en intensivt rödorange färg i tjusig kontrast till blommans blåsvarta mittpunkt. Likt en veckad kjol böljar vallmon för vinden fram till sensommaren, då blomman gör sin sorti. Det vackra är på intet sätt över utan nu formas den eleganta frökapseln, så åtråvärd för kreativa florister. Trädgårdsjättevallmo 'May Queen' är en perenn skönhet som återkommer sommar efter sommar, med något fint att titta på från vårens knoppning till vinterns torkade frökapsel.

Läs mer
Are you in the right place?
Continue to impecta.se