Odla för hållbarhet
Odla för hållbarhet
Vad innebär det att odla hållbart? På Impecta Fröhandel ser vi två sidor av saken - dels odling för en hållbar miljö, dels odling för att du ska känna långsiktigt välbefinnande i trädgården, täppan, på kolonin eller balkongen.

Så odlar du för hållbarhet

 1. Täckodla i grönsakslandet.
 2. Odla med växtföljd.
 3. Odla dragväxter för pollinerande insekter.
 4. Kompostera trädgårdsavfall.
 5. Odla utifrån dina egna förutsättningar.

Den plats vi har att odla på kan vi med enkla medel vårda för att den på lång sikt ska orka med att hysa våra blommor och grödor. Engagemanget du lägger på att odla hållbart genererar energi tillbaka till dig när du ser vilken nytta det gör. Om livet runtomkring i perioder känns stressigt, rörigt eller oroligt erbjuder myllan en fast och trygg mark under fötterna.


Täckodling

Täckodla för mullrik jord utan ogräs

Täckodling i grönsakslandet är hur enkelt som helst och mycket fiffigt. Du täcker bar jord mellan grödorna med gräsklipp, sönderhackade nässlor (utan rötter), småkvistar, halm, blast eller annat finfördelat organiskt material. Fördelarna med täckodlingen är många:

 • Ogräset hålls borta.
 • Jorden behåller fukt längre.
 • Maskar och andra nyttiga småkryp får bra material att arbeta med.
 • Mullhalten i jorden ökar.
 • Jorden tillförs näring.

Naturen täcker bar jord

Har du tänkt på att det inte finns bar jord ute i skog och mark? Det beror på att naturen ser till så att all mark täcks med växtlighet för att jorden inte ska erodera. Detta innebär att om du lämnar bar mark i trädgården kommer den snart att täckas med ogräs. Motverka detta genom att täckodla i grönsakslandet och plantera tätt i dina rabatter, gärna med marktäckande växter i det understa skiktet.


Växtföljd

Odla med växtföljd

Innan vi hade tillgång till konstgödning och kemisk bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar var en förutsättning för odlingen att vi vårdade jorden på ett hållbart sätt och på naturens villkor. Ett naturligt kretslopp i odlingen var nycken till framgång. I dag vet vi att stigen som ledde oss bort från det synsättet var en total felnavigering. Konstgödning och kemisk bekämpning skadade vår natur och skapade obalans i ett biologiskt väloljat maskineri.

Att odla med växtföljd var självklart en gång i tiden och idag kommer det tillbaka i den ekologiska och hållbara odlingen. Att odla med växtföljd, eller växelbruk, innebär att du skiftar grödor så att de inte odlas på samma ställe år efter år. Syftet är både att skapa en bra näringsbalans i jorden och att hålla skadedjur och sjukdomar borta. Låt oss se hur en odling med växtföljd kan se ut:


Så här odlar du med växtföljd

Det enklaste sättet att börja odla med växtföljd i trädgården är att skapa 4 skiften. Märk ut 4 lika stora odlingsrutor i hela eller delar av kökslandet. Första säsongen grundgödslar du alla fyra delarna med organiskt material som kompostmull eller stallgödsel.

SKIFTE 1
I en fyrkant odlar du grödor som genererar näring till jorden. Sådana grödor är bönor, ärtor och vissa gröngödslingsväxter som rödklöver, blodklöver och blålusern. De har alla en förmåga att ta upp kväve ur luften och binda det i sin växtmassa samt göra det tillgängligt för rötterna i jorden. Jorden tillförs således näring under säsongen och när skörden är avslutat myllas växtresterna ner i marken för att fortsätta generera näring till jorden.

SKIFTE 2
I en fyrkant odlar du grödor som kräver mycket näring, som kål, selleri, squash och pumpa.

SKIFTE 3
I en fyrkant odlar du grödor som kräver måttligt med näring, som sallat, rotfrukter, persilja, dill och lök.

SKIFTE 4
I en fyrkant odlar du grödor som har litet behov av näring, som potatis och jordärtskockor.

Dessa fyra skiften byter plats under en fyraårsperiod så att varje skifte har odlats en gång i alla fyra rutor – sen börjar du om igen. Du skiftar du enligt följande:

 • SKIFTE 2 flyttar till den ruta där SKIFTE 1 har odlats.
 • SKIFTE 3 flyttar till den ruta där SKIFTE 2 har odlats.
 • SKIFTE 4 flyttar till den ruta där SKIFTE 3 har odlats.
 • SKIFTE 1 flyttar till den ruta där SKIFTE 4 har odlats.

Det fiffiga med växtföljden är att de mest näringskrävande grönsakerna hela tiden flyttar till rutan som har tillförts näring av de näringsgenererande grödorna. De senare i sin tur flyttas till rutan som under en fyraårsperiod har hyst alla olika skiften och därför har utarmats på näring.

Till de näringskrävande och måttligt näringskrävande växterna behövs en grundgödsling på våren och en stödgödsling under säsongen med kompostmull eller stallgödsel.

Hindra växtsjukdomar och skadedjur att få fäste

En annan viktig anledning till att du ska undvika att odla samma grupp av grödor på samma plats år efter år är att grödor som tillhör samma familj ofta drabbas av samma skadedjur och sjukdomar. Om du byter plats regelbundet är det mycket svårare för växtsjukdomar och skadedjur att få fäste.


Solros

Odla dragväxter för pollinerande insekter

Antalet pollinerande insekter sjunker drastiskt. Som trädgårdsägare kan det kanske kännas svårt att hjälpa till att vända denna negativa trend. Men alla kan faktiskt göra nytta! Genom att odla växter vars blommor bjuder generöst på nektar och pollen serverar du pollinatörer livsviktig föda och näring och du är med och ökar den biologiska mångfalden. Fröer till växter som lockar till sig humlor, bin och fjärilar hittar du på impecta.se under Dragväxter för pollinatörer.


51422 Luckringsstav kompost

Kompostera trädgårdsavfall

Genom att ta vara på allt organiskt avfall i odlingar och trädgård och lägga det i en kompost för förmultning blir du verkligen en del i naturens kretslopp. Näringen jorden har använt för att göda dina grödor, växter och blommor ges tillbaka i form av den bästa mull man kan tänka sig. Läs på Jordnära om hur du gör i Skapa din egen trädgårdskompost.


Odla utifrån dina egna förutsättningar

Det finns mycket att lära om hur odling och trädgård hanteras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Längs vägen är det viktigt att tänka på hur dina förutsättningar ser ut vad gäller tid, plats och engagemang. Det ska vara roligt, stimulerande och avkopplande att odla och sköta om rabatter, köksland och andra planteringar. Bygg på kunskap och erfarenhet i din takt och lär dig av både med- och motgångar i myllan. Dela erfarenheter med odlingsvänner och hitta det sätt som du trivs bäst med i dina egna odlingar.

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2020-11-25
Så håller du ogräset borta

Ogräs är en del i varje odlares tillvaro och något du behöver förhålla dig till. Med kunskap om hur ogräsen växer och sprids och med bra förebyggande arbete kan du komma långt i att hålla ogräsen på en kontrollerad nivå.

Läs mer
Så och odla blåklint

Blåklint andas sommar och sol, blommande ängar och åkerskanter. Den himmelsblå färgen är klassisk, men blåklint finns i flera andra, vackra kulörer. Blåklint är enkelt att fröså under vår, försommar och höst.

Läs mer
Odlarglädje är delad glädje: Odling över generationer

I vår serie Odlarglädje är delad glädje fokuserar vi här på odling över tid och generationer. I odlingen kan vi mötas i alla åldrar och uppleva glädjen tillsammans. När erfarenheter byts är det inte bara odlarna som träffas utan även traditioner och trender möter varandra.

Läs mer
Söta, goda och nyttiga ärter

Ärter har en söt och mild smak som brukar falla till och med de mest grönsakskräsna barn i smaken. De är dessutom enkla att odla, vackra i grönsakslandet och fantastiskt rikgivande. Som extra bonus förser de jorden med kväve.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK