Varför står det F1 och F2 på fröpåsen?
Varför står det F1 och F2 på fröpåsen?
När vi botaniserar bland fröer råkar vi på sortnamn som föregås av F1 eller F2, som klockmalva F1 'Bella' respektive Pensé F2 'Jolly Joker'. Vad är det för information vi odlare får från dessa beteckningar?

Vad är en F1-hybrid?

  1. F1-hybrid är en korsning mellan två genetiskt olika arter eller sorter.
  2. F1-hybrider odlas fram under noggranna kontroller.
  3. F1-hybrid är första generationen efter en korsning.
  4. Fröer från F1-hybrider kan ge helt olika avkommor.
  5. F2-hybrider är resultatet av själv- eller korspollinerade F1-hybrider.

Ett sortäkta frö härstammar från två föräldrar av en och samma sort. F1-hybrider är i stället frösorter som på ett naturligt sätt har korsats fram för att man vill skapa nya sorter som bär fram olika eftertraktade egenskaper, som tålighet, snabb tillväxt, spektakulär färg, lång blomning osv. Korsningen sker mellan arter eller sorter som är genetiskt olika och arbetet utförs under noggrann kontroll för att uppnå önskat resultat och för att kunna lita på att det håller hela vägen ut i våra odlingar. Pollineringen sker manuellt och förädlingsarbetet tar flera år.


F1-hybrider är första generationen

När en sort betecknas med F1, exempelvis solros F1 'Copper Queen' eller spetskål F1 'Caraflex', betyder det att sorten är första generationen efter det mycket noggranna arbetet med att naturligt korsa två utvalda arter eller sorter med varandra. Egenskaperna hos F1-hybrider är stabila och varje gång du köper just den sorten kommer resultatet bli detsamma.


Vad händer om jag sår fröer från en F1-hybrid?

F1-hybrider bildar fertila fröer men resultatet av att så dessa fröer går ofta inte att förutse. Avkommorna kan mycket väl visa fram egenskaper som fanns hos morföräldrarna, alltså de två genetiskt olika arter eller sorter som korsades för att få fram F1-hybriden. Avkommorna från en specifik F1-hybrid kan också skilja sig mycket åt sinsemellan. Det kan alltså bli ett gäng syskon med olika färg, höjd och andra skiftande egenskaper.

För att vara säker på att få samma sort av en F1-hybrid får du köpa nya fröpåsar som innehåller fröer odlade i kontrollerad miljö.


Spännande F2-hybrider

Ibland resulterar själv- eller korspollinering av F1-hybrider i stabila, spännande sorter som betecknas F2-hybrider. Dessa är väl värda att odlas vidare professionellt, exempelvis Röllika F2 'Flowerburst Lilac Shades', Trumpetblomma F2 'Bolero' och Pensé F2 'Jolly Joker'.


Vad är skillnaden mellan hybrider och genmodifierade fröer och växter?

Hybrider i växtriket kommer till genom sexuell reproduktion, som inträffar naturligt mellan arter och sorter. När detta görs kontrollerat kallar vi det växtförädling. Genuppsättningen i hybriden ser annorlunda än hos de arter eller sorter som korsats.

Genmodifiering innebär att genuppsättningen i fröer och växter ändras genom ingrepp i cellernas DNA. Genmodifierade fröer finns inte i Impectas sortiment. Genmodifierade fröerförekommer nästan enbart inom jordbruks- och livsmedelsindustrin.


Vi hoppas ha bringat klarhet i vad F1 och F2 framför sortnamn betyder och önskar fortsatt rolig och givande odling. 

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2020-02-10
Så och odla blåklint

Blåklint andas sommar och sol, blommande ängar och åkerskanter. Den himmelsblå färgen är klassisk, men blåklint finns i flera andra, vackra kulörer. Blåklint är enkelt att fröså under vår, försommar och höst.

Läs mer
Odlarglädje är delad glädje: Odling över generationer

I vår serie Odlarglädje är delad glädje fokuserar vi här på odling över tid och generationer. I odlingen kan vi mötas i alla åldrar och uppleva glädjen tillsammans. När erfarenheter byts är det inte bara odlarna som träffas utan även traditioner och trender möter varandra.

Läs mer
Söta, goda och nyttiga ärter

Ärter har en söt och mild smak som brukar falla till och med de mest grönsakskräsna barn i smaken. De är dessutom enkla att odla, vackra i grönsakslandet och fantastiskt rikgivande. Som extra bonus förser de jorden med kväve.

Läs mer
Vackra, nyttiga och smarta bönor

Bönor tar sig olika former och uttryck. Det är inte helt lätt att hålla reda på vad som är vad i bönornas värld. Gemensamt för dem är att de är nyttiga, goda, vackra och dessutom utmärkta grödor för smart och hållbar odling.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK
landpopup