Ett frö ska gro − första sådden för dig som nybörjare

Ett frö ska gro - första sådden för dig som nybörjare

För fröodlare startar säsongen redan i januari med planer och drömmar för det prunkande året vi har framför oss. Det är också nu vi kan peta ner de första fröerna i jorden. Är du nybörjare kan det kännas lite osäkert i början. Låt oss därför berätta från grunden hur fröer och fröodling fungerar.

Vad ska jag tänka på vid frösådd?

  1. Förkultivering innebär att fröerna förodlas inomhus.
  2. Ta reda på om fröerna ska förkultiveras eller direktsås.
  3. Läs anvisningen på påsen för varje enskild frösort.
  4. Så i en lucker, näringsfattig jord.
  5. Frösådderna ska stå varmt, luftigt och fuktigt.

VAD ÄR ETT FRÖ?

De allra flesta växter på jorden är så kallade fröväxter, vilket innebär att de förökar sig med hjälp av fröer. Fröer är fantastiska små förpackningar av liv. Vanligtvis består ett frö av en grodd, av näringsvävnad och ett skyddande fröskal. I näringsvävnaden har växten under säsongen lagrat näring så att fröet ska kunna försörja sig själv den första tiden i livet. När grodden är färdigutvecklad inne i fröet innehåller den anlag till den första lilla roten och till växtens första skott samt de första bladen, som kallas hjärtblad.


Hjärtblad

Vad är ett hjärtblad?

De allra första bladen som utvecklas på en groddplanta är hjärtbladen. De flesta växter som odlas i vårt klimat är så kallade tvåhjärtbladiga växter. Det innebär att grodden innehåller anlag till två hjärtblad vars uppgift är att förse den första lilla plantan med näring. När de första rötterna har bildats och groddplantan kan försörja sig själv, genom att ta näring från jorden, skrumpnar hjärtbladen bort och försvinner. Hos tvåhjärtbladiga växter har hjärtbladen ett annat utseende än vad de kommande så kallade karaktärsbladen kommer ha, alltså de blad som ser ut som den art och sort du valt att odla. Förutom tvåhjärtbladiga växter finns enhjärtbladiga, exempelvis palmer och bananväxter, och växter med fler än två hjärtblad, exempelvis barrväxter.

NÄR ÄR DET TID ATT SÅ?

Vilken tid på året som är bäst för ett frö att komma i jorden beror på vad det är som ska sås och var i landet du bor. Det finns odlingsanvisningar på påsen till varje enskild frösort som är viktiga att följa men odlingen blir mycket roligare om du också har grundläggande kunskaper om fröodling. Vi börjar med att reda ut två centrala begrepp i fröodlarens värld, nämligen förkultivering och direktsådd.


Varför ska fröer förkultiveras?

Växter tar olika lång tid på sig att utvecklas. I Sverige har vi en relativt kort växtsäsong, vilket gör att många växter som frösås inte hinner gro, växa upp och bilda blommor och frukt under den tid då värme och ljus står till förfogande utomhus. Därför förkultiverar eller försår vi vissa arter och sorter inomhus så att plantorna har kommit en bit på vägen innan de planteras ut i krukor, rabatter och köksland på vår eller försommar.

Förkultivering är en extra bra hjälp för odlare som bor en bit upp i landet. Viktigt att tänka på är dock att inte börja förså för tidigt om du bor på en plats där vår och sommar låter vänta på sig eftersom de små plantorna ändå inte kan planteras ut förrän det är varmt nog i jorden.

Vad innebär det att jorden reder sig?

En klassisk och ännu gällande term för när ett frö kan sås utomhus på våren är ”när jorden reder sig”. Uttrycket syftar på att jorden ska ha torkat upp och börjat bli varm, något som du kontrollerar så här: Ta upp en näve jord på våren och massera runt jorden i handen. Faller den samman lätt och trillar ner mellan fingrarna har jorden rett sig.

När kan fröer direktsås?

När kan fröer direktsås?

Växter som tar kort tid på sig att utvecklas från frö till att blomma och sätta frukt kan sås direkt i rabatten, kökslandet, odlingslådor eller i en kruka på altan och balkong. På fröpåsen står det ofta ”Sås direkt på friland” när du kan direktså fröerna. Tiden för direktsådd beror på var i landet du bor. Utgå från att jorden ska ha hunnit reda sig, alltså blivit tillräckligt varm och torr för att hysa ett frö.

Nästa steg i att förstå när det är tid att så och varför tiden varierar beroende på vad vi odlar är att känna till växternas livscykel som kan vara ettårig, tvåårig eller flerårig.


Frösådd av ettåriga blommande växter

Våra ettåriga blommande växter lyssnar gärna till det passande namnet sommarblommor. De blommar rikligt under sommaren och en bit in på hösten för att sedan sätta frö, vissna ner och dö. Hela livscykeln är avklarad under en växtsäsong. Ettåriga växter kan också gå under benämningen annueller.

En del sommarblommor, som ringblomma, sömntuta och ringkrage, växer i raketfart och börjar blomma bara några veckor efter sådd. På fröpåsen till dessa sorter står det ”Sås direkt på friland” vilket innebär att de direktsås på sin växtplats när jorden har rett sig.

Andra sommarblommor, som rosenskära, blåklint och solros, utvecklas relativt snabbt och hinner blomma om de direktsås, men du får njuta av tidigare, och därmed längre, blomning om du förkultiverar fröerna. På fröpåsen till dessa sorter står det både ”Förkultiveras inomhus…” och ”Kan även sås direkt på friland när jorden blivit uppvärmd”. Ju längre upp i landet du bor desto bättre är det att förkultivera även relativt snabbväxande ettåriga blommor.

Slutligen finns det sommarblommor som bör förkultiveras i hela landet för att vi ska hinna njuta av ordentlig blomning under vår korta växtsäsong. På fröpåsen står det att sorten ska förkultiveras inomhus samt under vilken period detta bör ske, exempelvis ska begonia förkultiveras i januari-mars och sommaraster i mars-april.


Frösådd av tvååriga blommande växter

Tvååriga blommande växter, som borstnejlika, stockros och fingerborgsblomma, använder första växtsäsongen till att bilda rötter och en bladrosett och andra växtsäsongen till att blomma, sätta frön, vissna ner och dö. Många tvååriga arter och sorter frösår sig villigt vilket gör att vi kan uppleva dem som fleråriga då nya fröplantor kommer upp varje år. Tvååriga växter kan också gå under benämningen bienner.

På fröpåsen till tvååriga blommande växter står det att de antingen förkultiveras inomhus tidigt på säsongen eller sås utomhus i krukor eller på friland under juni-juli för tidigare blom följande år. Här kan du välja det alternativ som är mest praktiskt för dig, blomningen sker i vilket fall som helst först år två. Har du många andra sådder igång inomhus under tidig säsong är det lugnare att starta de tvååriga sådderna ute på sommaren.


Frösådd av perenner

Med perenner menar vi fleråriga örtartade trädgårdsväxter, till skillnad från träd och buskar som är vedartade. Hos perenner vissnar alla delar ovan jord ner på vintern men rötterna lever vidare i vinterdvala för att vakna och skjuta nya, pigga skott nästa säsong.

Perenner kan förkultiveras inomhus tidigt på säsongen, redan i januari-februari. Vissa blommar redan första säsongen, som sorter av röd solhatt och röllika, medan många blommar först andra säsongen. Väntan är väl värd eftersom perennerna sedan blommar sommar efter sommar.

Fröer till perenner kan också sås på hösten. Då hinner en liten planta komma upp innan vintervilan och året därpå växer den till sig och hinner ofta börja blomma den säsongen, alternativt säsongen därpå. Sår man sent under hösten gror de inte alls just då, i stället kommer de igång direkt när solen börjar stråla på våren.


Frösådd av grönsaker

Grönsaker kan vara ettåriga, tvååriga och några är perenna. Exempel på tvååriga grönsaker är rotfrukter som bildar rot och blad första året och växer upp och går i blom under säsong två. Eftersom vi odlar rotsakerna för att skörda och äta roten ser vi inte denna utveckling. Man kan säga att vi odlar de flesta av våra grönsaker som ettåriga vare sig deras livscykel är ett- eller tvåårig, vilket gör att det ofta står ettårig på fröpåsen för alla arter och sorter.

Exempel på perenna grönsaker är kronärtskocka, strandkål och ramslök.

Precis som för blommande trädgårdsväxter behöver vissa grönsaker förkultiveras för att hinna leverera sin efterlängtade skörd under en kort växtsäsong. Exempel på grönsaker som förkultiveras är kål av olika slag, chili, tomater och gurka.

Står det på fröpåsen att du kan välja förkultivering eller direktsådd för en grönsak, exempelvis salladslök och squash, betyder det att förkultivering borgar för tidigare skörd i hela landet och är extra bra om du bor uppåt i landet.

De grönsaker som kan sås direkt i kökslandet eller odlingslådor är de som utvecklas snabbt, varav många kan odlas i omgångar hela sommaren, som bladgrönsaker, rädisor och morötter.


Rädisa 3 dagar

Vad är höst- och vintersådd?

När sommaren lider mot sitt slut och odlingslustan på intet sätt har tagit slut kan du börja planera för dina höst- och vintersådder. Vi återkommer till det här senare i Odla med Impecta men en kort beskrivning kan vara bra för att inte skapa oreda i begreppen.

Sådd som görs tidigt på hösten, när det är tillräckligt varmt för att fröerna fortfarande ska gro, syftar till att du ska hinna få en späd skörd till före vintern av snabbväxande grönsaker, som bladgrönsaker, rädisor och spenat.

Sådd som görs sent på hösten eller tidig vinter, när det är för kallt för att fröerna ska gro, syftar till att du ska ha en färdig sådd som vilar under vintern och får en tidig start när våren kommer. Sen höstsådd eller vintersådd kan göras av både sommarblommor, som ringblomma och sömntuta, och grönsaker, som morot och palsternacka.

VILKEN JORD SKA JAG SÅ I?

Det fiffiga lilla fröet innehåller all den näring som grodden och groddplantan behöver i början av livet. Alltså ska fröodlaren inte tänka på näring i början. I stället ska du fokusera på att ge dina fröer en luftig miljö, dels för att de första små rötterna inte ska möta tufft motstånd, dels för att luftig jord värms upp lättare och låter vatten sakta rinna igenom. Fröer vill ha värme och lagom fukt, inte kyla och blött.


Måste jag köpa såjord?

Såjord som finns att köpa i påse är porös och näringsfattig, precis som den ska vara. För nybörjaren eller om du inte har tillgång till annan jord är färdig såjord ett bra alternativ. Det kan också vara väl värt att satsa på om det står på fröpåsen att fröerna är ömtåliga.

Du kan göra egen såjord genom att blanda lika delar kompostjord, sand och ogödslad torv samt blanda i lite vermikulit.

Vad är vermikulit och perlit?

Vermikulit är ett lermineral som expanderar vid upphettning. Värmebehandlad vermikulit är både poröst och fukthållande och fungerar utmärkt att blanda tillsammans med jord, sand och torv för att skapa en fin såjord.

Perlit är framställt ur vulkanisk sten. De luftiga kornen har låg vikt och ger jorden en mer lättarbetad struktur samt förbättrar syreupptagningen vilket främjar groning och tillväxt både vid frösådd och omskolning. Perlit är ljusgenomsläppligt men skyddar mot solen och utjämnar temperaturskillnader, vilket bidrar till jämnare fuktighet samt isolerar mot kyla och är därför utmärkt till täckning av sådd av små och ljusgroende fröer.

Försådd perlit

BEHÖVER FRÖER LJUS FÖR ATT GRO?

Vår känsla av att ljus och liv hör ihop är stark. Samtidigt uttrycker vi ofta att fröer ska ner i jorden. Hur är det med fröer och ljuset egentligen? Jo, det finns både mörkergroende och ljusgroende fröer.


Att så ljusgroende fröer

I Impectas odlingsbeskrivning står det om en frösort är ljusgroende. Dessa ska alltså inte täckas med jord. Vid sådden kan fröerna försiktigt tryckas mot jorden så att de kommer i kontakt med den fuktiga ytan. Du kan också täcka med ett tunt lager perlit, som släpper igenom ljuset, håller fukten och ger fröerna ett skyddande täcke.


Att så mörkergroende fröer

Fröer som inte är ljusgroende täcks med jord för att skapa skydd från ljuset. Står det specifikt att en sort är mörkergroende innebär det att fröerna kräver en lite mer ordentlig täckning, inte bara med jord utan exempelvis med mörk plast eller kartong.

Står det ingen specifikt i odlingsbeskrivningen, varken ljusgroende eller mörkergroende, täcks fröerna med jord. Är det angivet på fröpåsen hur tjockt jordlagret ska vara följer du det, står det ingenting kan du utgå från att fröerna behöver ett skyddande täcke på någon centimeter. Små fröer får ett lite tunnare täcke än stora fröer.


FUKT OCH LUFT TILL FRÖSÅDDER

När fröerna är sådda börjar en ljuv väntan och en varm omsorg om sådden. Ställ sådden varmt och täck den på något vis. Det bästa är att använda ett ventilerat lock som kan återanvändas, så att plaståtgången inte blir så stor. Har du inte ett sådant kan du täcka med en plastpåse med hål i. Locket gör att fukten stannar kvar och ventileringen gör att det inte är konstant blött på jordytan. Sörj för att sådden inte torkar ut, ej heller drunknar i vatten. Blir det riktigt blött tar du av locket tills jorden torkat upp. Det bästa för jämn vattning är att vattna sådden med en sprayflaska.


Odla med Impecta

Nu är det dags att verkligen så de första fröerna. Häng med oss så ser du hur vi gör, vilka tillbehör vi använder och hur vi hanterar de första sådderna i Odla med Impecta: Första sådden.

Impecta Fröhandel

Jordnära
På Impecta Fröhandel delar vi gärna med oss av vår kunskap. Här samlar vi jordnära artiklar om odling och frösådd samt utvalda sorter som vi lyfter fram lite extra under rubriken Veckans frösort. Välkommen till Jordnära – tankar och tips för odlarvänner.

Veckans Frösort

Glamorös blåklint

Gammaldags blåklint minner om barndomens somrar då solen alltid sken från en klarblå himmel som gick ton i ton med klinten på ängen. Men denna rara blomma slår ut i många fler färger än så – alla lika vackra. Blåklint 'Red Boy' för in glamour i sommarromantiken med skimrande hallonrosa, fluffiga blommor. De ser ut att sända ett kaxigt budskap om att våga ta ut svängarna och överraska betraktaren. I vimlet på en klassisk sommaräng är ’Red Boy’ en självklar lagspelare men blomman kan också sprida elegans i sommarrabatten. Som snitt är klinten ett fint inslag i en blandad, färsk bukett eller som helt ett fång att ta in och torka till vintern.

Läs mer
Kalas för insekter

När bin flyger iväg på kalas önskas pollen och nektar på menyn. Låt oss bjuda till och skapa plats för de enkla, öppna blommorna som välkomnar insekter att slå sig ner och smörja kråset. I samma ögonblick uppstår naturens magi då blommorna pollineras och livets kretslopp rullar vidare. Blomsterblandning ’Biväxter’ ger dig ett färdigt kalaskoncept för bin och andra pollinatörer. Sådden kommer växa upp till sommarblom av gurkört, blåklint, romersk riddarsporre, blomsterlin och många andra av våra vackraste ettåringar. I skydd av blommorna kan ett fat med vatten och en liten sten däri ge de små liven en oas för vila, svalka och dryckespaus.

Läs mer
Fest för humlor

Så länge varmt gyllengula lejongap ’Rocket Golden’ inte har några pollinerande gäster på besök håller den sina blommor slutna. Där innanför lockar pollen och nektar till sommarfest. Ett litet bi flyger förbi och knackar på, men släpps inte in. Nu landar i stället en bullig humla på lejongapet som gästvänligt öppnar sig. Väl inne tumlar humlan runt tills den vimmelkantig trillar ur blomman med fluffiga pollenbyxor på sina små ben. Det krävs en viss kraft för att öppna ett lejongap vilket gör inträdet exklusivt för humlor och tyngre bin. Så dina ’Rocket Golden’ inomhus på våren, plantera ut i stora klungor i rabatt eller krukor och bjud till fest för humlor.

Läs mer
Elegans och krydda

För dig som ännu inte har provat salladssenap 'Crimson Red' väntar härliga odlartider. Om elegant peppriga aromer skulle beskrivas med en färg vore den nog djupt röd, precis som kulören på de vackert finflikiga bladen hos 'Crimson Red'. Smaken är just pepprig – utan att vara påträngande utan upplevelsen i gommen är mild trots intensiteten. När du väl har provat en lättodlad, nyttig och god grönsak vore väl lycka att ha tillgång till den hela tiden? I 'Crimson Red' står lyckan att finna då denna smakfulla salladssenap går att skörda året runt. Odla utomhus under sommaren och på fönsterkarmen när kylan kommer för elegant färg och smak i alla dina sallader.

Läs mer
4.6/5 (10752)
2024-06-21
Fin kvalitet på fröerna och snabb leverans.
- Malin A
2024-06-21
Bred sortiment bra service
- Arti s
2024-06-21
Bra produkter, snabb leverans , lätt att handla 
- Lillemor W
2024-06-21
leveranser fungerar väldigt bra
- Bengt S
2024-06-21
Jag uppskattar verkligen Impectas stora  sortiment av fröer och deras praktiska tillbehör till odlingen.
- Kerstin J
2024-06-20
Snabba och korrekta leveranser!
- Ulrika L
2024-06-20
Snabb leverans! 
- Bodil P
2024-06-20
Snabb leverans, o självklart fina fröer! 
- Lina I
2024-06-20
Snabb leverans. Som premie fick jag ärtor. När jag beställt blomfröer så hade jag önskat det i premie.
- Lennart L
2024-06-20
Bra produkter och snabb  expediering
- Christopher N
2024-06-20
Jag tryckte fel förra gången, jag är mycket nöjd
- Rosita G
2024-06-20
Hade några frågor innan beställning, fick snabba och vederhäftiga svar. 
- Lars M
2024-06-20
Är mycket nöjd.
- Helena
2024-06-20
+++++ för Impectas ypperligt välbehövda utbud som deras  Dragväxter för pollinatörer , kulturarvs växter och  Nordiska Vildblommor.
- Suzanne E
2024-06-20
Väldigt bra utbud lite udda grejer och finns så mycket man vill testa 
- Martina K
2024-06-20
Solcellsbevattningssystemet fungerar perfekt 🤩 
- Jonna E
2024-06-20
Fungerar utmärkt och snabb leverans.
- Gunnel C
2024-06-20
Fina fröer till bra pris och snabb leverans till dörren. 
- Elisabeth O
2024-06-20
Snabb leverans 
- Stig-Arne T
2024-06-20
Bra produkter och snabb leverans 
- Margaretha E
Are you in the right place?
Continue to impecta.se