Växtkomposition − skapa en vacker perennrabatt
Växtkomposition − skapa en vacker perennrabatt
Det finns några enkla riktlinjer som hjälper oss att skapa perennrabatter som är såväl vackra som vilsamma att betrakta. Det handlar om att plantera och komponera på ett sätt som tar hänsyn till varje växts roll i rabatten och till hur perennerna bäst samspelar med varandra.

Komponera perennrabatt

 1. Strukturväxter är höga och stabila
 2. Utfyllnadsväxter väver samman rabatten
 3. Marktäckande växter är rabattens bottenskikt
 4. Plantera växter i grupper för bättre harmoni
 5. Utforma rabatten i olika lager

Har du upplevt att perennrabatten under hög- och sensommartid plötsligt ser ut som ett enda virrvarr av växter, långt från den prunkande harmoni som var planen. Vad hände? Ofta handlar det om att vi inte tänkt till ordentligt kring hur växterna som samplanterats kommer harmoniera med varandra. De må vara hur vackra som helst en och en, men tillsammans – hur vet vi om det fungerar? Dags att se vilka funktioner perenner kan ha i rabatten för att förstå hur de bäst kamperar ihop.


Strukturväxterna är rabattens toppskikt

Strukturväxterna är rabattens toppskikt

Perenner som växer sig höga och stadiga och som behåller sin form under hela säsongen bygger struktur och skapar höjd i planteringen. De kan gärna ha stora blad eller blommor och spiror eller ax som sticker iväg uppåt och markerar rabattens toppskikt.

Strukturväxter gör sig mycket bra i mitten av en rund rabatt eller längts bak i en fondrabatt där de fångar våra blickar för att sedan bjuda in oss att i lugn och ro betrakta resten av rabatten. De kan planteras en och en eller i grupp, beroende på hur stor rabatt de ska planteras i.

Exempel på strukturväxter är läkesilverax, Acatea racemosa, rödkvanne, Angelica gigas, trädgårdsriddarsporre, Delphinium, glansmiskantus, Miscanthus sinensis, aklejruta, Thalictrum aquilegifolium, kransveronika, Veronicastrum virginicum och fläckflockel ’Atropurpureum’, Eupatorium maculatum.

Utfyllnadsväxterna är rabattens mellanskikt

Mellan strukturväxterna planteras växter som är lägre och har en lösare struktur. Utfyllnadsväxternas roll är att fläta samman rabatten och skapa mjuka, böljande gränser mellan olika former. De kan vara perenner med lansettformade blad eller runda, stora som små, och med enskilda blommor eller knippen av små, små blommor. En utfyllnadsväxt kan ha sitt största estetiska värde i blommorna men likaväl bära hela sin skönhet i bladen.

Viktigt att tänka på med utfyllnadsväxterna är att de fyller sin funktion bäst om de planteras i grupp om minst tre av samma sort, så det blir en tydlig och väl synlig ö av just den sorten i rabatten. Är rabatten stor får en grupp av samma sorts utfyllnadsväxt gärna återkomma på flera ställen. Det skapar en vilsam harmoni för betraktaren att samma intryck upprepas flera gånger.

När du väljer vilka perenner som ska fylla ut i rabatten kan du också tänka på att sorterna i de olika grupperingarna har olika uttryck – olika form på bladen eller olika färg eller nyans på blommorna – för att skapa intressanta kontraster som fångar ögat. Plantera i olika lager, med olika höjd på grupperna av perenner, antingen inifrån och ut eller bakifrån och fram.

Exempel på utfyllnadsväxter är jättedaggkåpa, Alchemilla mollis, hjärtbergenia, Bergenia cordifolia, blodnäva ’Vision Violet’, Geranium sanguineum, daggfunkia ’Elegans’, Hosta sieboldiana, vit purpurklöver Frosty Feathers’, Trifolium rubens och mörkbladig mitsuba, Cryptotaenia japonica var. atropurpurera.


Violruta – transparent perenn

Vad är en transparent perenn?

En värdefull egenskap hos vissa perenner är att de kan sväva ovanför planteringen och bjuda på vackra, skira blomställningar utan att bilda en tät massa av blad eller ha stora anspråk på plats nere vid marken. Vid komponering av en rabatt brukar dessa perenner benämnas som transparenta och de används för att ge rabatten en romantisk, lite mystisk känsla. De transparenta perennerna skapar rörelse genom att vaja fram och tillbaka över det täta mellanskiktet och framför strukturväxterna utan att täcka sikten.

Exempel på transparenta perenner är blodtopp, Sanguisorba officinalis, höstvädd ’Isaac House’, Scabiosa caucasica och stor grekvädd, Knautia macedonica.

Marktäckande växter är rabattens bottenskikt

I rabattens marknivå och särskilt längs kanterna fyller marktäckande växter en viktig funktion genom att täcka marken helt och skapa ett enhetligt bottenskikt i rabatten. Viktiga egenskaper för en bra marktäckare är att den växer snabbt, breder ut sig tätt och är tålig.

Liksom för mellanskiktet gäller för bottenskiktet att flera av samma sort planteras i grupp och att gruppen gärna återkommer på flera ställen.

Exempel på marktäckande växter är gul fetknopp, Sedum acre, hasselört, Asarum europaeum, myskmadra, Galium odoratum, mattslöja, Gypsophila cerastioides.


Begränsa antalet sorter i perennrabatten

Begränsa antalet sorter i perennrabatten

Vi har väl alla någon gång inhandlat perenner, i kruka eller som frö, som om det vore en påse smågodis. En eller ett par av varje fin sort som sedan stoppas ner lite varstans i rabatten. Det är tyvärr bäddat för kaos i längden. När du komponerar rabatten med de olika skikten i åtanke är det viktigt att begränsa antalet sorter. Välj någon eller några strukturväxter beroende på rabattens storlek. Välj sedan några sorter som får bilda grupper av utfyllnadsväxter och marktäckare som återkommer på flera platser i rabatten. Vill du sedan busa till det kan du välja en läcker transparent perenn som tillåts sväva omkring på några ställen i rabatten.

Betrakta och lär dig mer om växtkomposition

Ett givande sätt att lära sig mer om hur du komponerar växter på ett vackert, intressant och harmoniskt sätt är att verkligen betrakta rabatter som du ser i andras trädgårdar, i parker eller botaniska trädgårdar. Känns en rabatt lugn och harmonisk kan du fundera över hur den är uppbyggd i olika skikt, grupperingar och lager. Likaså om den känns rörig kan du se om det går att förklara med att rabatten inte har en genomtänkt struktur utan många sorters perenner, kanske alla i samma höjd och planterade en och en utan hänsyn till vilken roll de önskar i rabatten. Betrakta dina egna rabatter på samma sätt och börja eventuellt strukturera om för att skapa en vackrare och mer harmonisk plantering.

SNABBGUIDE TILL VÄXTKOMPOSITION

Strukturväxter

 1. Högt och stabilt växtsätt
 2. Bygger rabattens stomme
 3. Är rabattens toppskikt
 4. Plantera en och en eller i grupp
 5. Behåller formen hela säsongen
 6. Plantera längst bak i en fondrabatt
 7. Plantera i mitten av en rund rabatt

Utfyllnadsväxter

 1. Har lösare struktur
 2. Mjukar upp och flätar samman rabatten
 3. Är rabattens mellanskikt
 4. Plantera i grupper om minst tre
 5. Låt grupper återkomma
 6. Plantera i lager med olika höjd

Marktäckande växter

 1. Täcker marken mellan andra växter
 2. Håller borta ogräs
 3. Är rabattens bottenskikt
 4. Plantera i grupper om minst tre
 5. Låt grupper återkomma
 6. Välj tåliga sorter

Fröer till perenner

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2019-10-02
Den goda vårjorden

På våren har trädgårdsjorden ett tufft arbete med att ge näring åt allt som ska knoppas, gro och växa. Genom jordförbättring som tillför näring och skapar bästa möjliga struktur på den jord vi har i vår trädgård hjälper vi naturen på vägen. Nyckelord för yppersta och mest långsiktiga resultat är organiskt material.

Läs mer
Plantera perenner och sommarblommor på rätt plats

När du förälskar dig i en perenn eller sommarblomma vill du så klart odla dem själv. Innan du bjuder in en favoritväxt i trädgården, täppan eller på balkongen är det viktigt att ta reda på i vilken miljö den trivs bäst och anpassa dig efter det. Det handlar om jord, ljus, vatten, vind och om att gilla läget.

Läs mer
Odla med Impecta: Fröerna gror

Årets första förkultiverade sådder har grott och en tid av öm omvårdnad ligger framför mig. Nu gäller det att hitta rätt balans mellan temperatur, ljus och fukt. Har du aldrig sått fröer förut kan du förundras och bli lite nervös över hus pyttesmå vissa groddplantor är. Men du kan vara lugn, det bor en enorm livskraft i ett frö och i den första lilla roten.

Läs mer
Ett frö har grott - vad gör jag nu?

Plötslig händer det. Dina förkultiverade fröer gror. Snart fälls hjärtbladen ut som vingar på den tunna stjälken. Det är inte utan att du som är nybörjaren kan bli lite nervös, vad ska jag göra nu? Låt oss se hur du sköter om dina förkultiverade groddplantor.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK