Europeiska jordbruksfonden bidrar till levande landsbygd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har bidragit till vår investering i grönytor för provodling och tillbyggnad av lagerhall.  Detta i syfte att i samarbete med Impecta Fröhandel skapa fler arbetstillfällen och en levande landsbygd.

Julita 2017-01-10

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK