Europeiska jordbruksfonden bidrar till levande landsbygd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har bidragit till vår investering i grönytor för provodling och tillbyggnad av lagerhall.  Detta i syfte att i samarbete med Impecta Fröhandel skapa fler arbetstillfällen och en levande landsbygd.

Julita 2017-01-10

Are you in the right place?
Continue to impecta.se