De nyttiga småkrypen

De nyttiga småkrypen

I småkrypens värld pågår en febril aktivitet som gör underverk för jorden och växterna. Maskar, gråsuggor, nyckelpigor, spindlar och tvestjärtar vilar sällan och lämnar ett gott jobb efter sig. Skapa en gynnsam miljö för allt nyttoliv i trädgården så får du friska odlingar och livskraftiga rabatter som kräver mindre arbete.

Locka nyttiga småkryp till trädgården

  1. Låt nedfallna löv, kvistar, bark och kottar ligga kvar under buskar och träd.
  2. Täckodla i grönsakslandet.
  3. Skapa gömställen för småkrypen.
  4. Odla växter som blommar tidigt.
  5. Odla en stor variation av växter.

Smådjuren som för en del mest är läskiga kryp och slemmiga maskar ingår i ett ekologiskt system som är livsviktigt att värna om. Vi bör verkligen gilla dem. Låt oss presentera några små gynnare och se hur vi skapar bästa möjliga miljö i trädgården för att de ska trivas.


Daggmaskar – myllans hjältar

Daggmaskar gör ett ovärderligt arbete i jorden och deras flit är imponerande. Daggmaskarnas föda utgörs bland annat av dött växtmaterial som nedfallna löv, bark, småkvistar och strån. De väljer helst inte helt färskt material utan sådant som har legat en tid och börjat brytas ner av svampar och bakterier. Daggmaskarna lever i huvudsak under jorden där de trivs i fukt men inte helt omgivna av vatten. De andas genom huden och drunknar om jordens hålor fylls av vatten, vilket förklarar att de plötsligt är uppe på jordytor, gräsmattor och vägar efter häftiga regn.

Vad är förna?

Jordens översta lager kallas förna. Förnan består i huvudsak av dött växtmaterial, som löv, barr, blomdelar, gräs, grenar, kottar och kvistar, men även till vis del av döda insekter och smådjur. Det är i förnan som daggmaskar hittar sin föda.

Daggmaskar drar ner de döda växtdelarna i marken där en del blir maskens föda och en del bryts ner och berikar jorden med näring och nytt organiskt material. Uppe på jordytan lämnar maskarna sin spillning som också berikar jorden. I sitt idoga arbete luckrar de jorden, förbättrar jordstrukturen, skapar luftiga gångar och bidrar hela tiden till att öka mullhalten i jorden.


Så skapar du en bra miljö för daggmaskar

  • Städa inte för flitigt i trädgården på hösten utan låt löv och kvistar ligga kvar bland träd och buskar.
  • Gräv inte upp och vänd jorden i grönsakslandet utan låt daggmaskarna jobba ifred så vänds jorden naturligt.
  • Täck marken mellan raderna i kökslandet med gräsklipp, löv och annat organiskt material som kan bli en fin förna för daggmaskarna att äta av.


Gråsuggor och tvestjärtar till vår tjänst

Tillsammans med daggmaskarna, men inte riktigt lika mångsidigt, tjänstgör gråsuggor och tvestjärtar som också äter av förnan, lämnar sin spillning och bidrar till att bryta ner organiskt material till mull. Gråsuggor äter främst döda växt- och djurdelar medan tvestjärtar även äter löss, larver och loppor samt ibland färska växtdelar.

Nyttodjur eller skadedjur?

När hungriga småkryp far fram i trädgård och odlingar råder inte alltid en skarp gräns mellan huruvida de gör nytta eller skada. Tvestjärtar exempelvis är nyttodjur på många sätt och bör välkomnas i trädgården men de kan också ge sig på färska blad, knoppar och blommor. Dock gör de främst det om en växt redan är skadad eller sjuk. Växter som inte mår bra lockar till sig alla möjliga insekter som gärna äter av de hängiga växtdelarna. Välmående plantor är alltså alltid en bra försäkring för att minska skador från djur och sjukdomar.

Så skapar du en bra miljö för gråsuggor och tvestjärtar

Precis som daggmaskarna önskar gråsuggor och tvestjärtar en levande trädgård där marken erbjuder en fin förna att äta av. För att underlätta för dem att gömma sig men också hitta trygga platser att övervintra på kan du lämna kvar gamla stubbar eller större grenar och låta rishögar ligga kvar över vintern.


Spindlarna en vän i trädgården

Spindlar av olika slag är goda vänner till oss som odlar. De är rovdjur med listiga jaktmetoder – vissa hoppar på sitt byte, andra smyger, en del springer och några skickar ut nättrådar som de slungas iväg med när vinden tar i. Till detta kommer förstås de spindlar som väver nät som exempelvis kan fånga tusentals bladlöss redan tidigt på våren när de pigga spindlarna har vaknat.

Spindeldjur och insekter

Det är lätt hänt att spindlar slås ihop med insekterna. De tillhör samma stam inom djurriket, arthropoda, som på svenska kallas leddjur. Leddjuren delas i sin tur in i olika klasser definierade efter kroppens uppbyggnad och antal ben. Spindlar hör till spindeldjuren och har tvådelad kropp och åtta ben. Insekterna har tredelad kropp och sex ben.

Spindlar är nyttodjur också genom att vara viktig föda till större insektsätande rovdjur som grodor, fåglar och igelkottar.


Så skapar du gynnsam miljö för spindlar

Eftersom spindlar är så olika i hur de rör sig och hur de jagar sina byten är det bra med en varierad miljö för att få spindlar att trivas. Allt som kan erbjuda spindlarna skydd är bra – där kan de gömma sig för sina byten men också för att inte själva bli uppätna. Buskar, träd, högt gräs, grenar, stubbar och lövhögar erbjuder trivsamma platser för spindlar.

Många spindlar tycker om att lapa sol så öppna soliga platser erbjuder en skön vila i väntan på jakt.


Växter med insekter

Nyckelpigor lägger ägg på blad där det finns bladluskolonier.


Nyckelpigan är bladlössens fiende

Medan spindlar äter av de insekter som kommer i deras väg är nyckelpigorna mycket specialiserade i sin kost – bladlöss, bladlöss och ännu mera bladlöss önskas till varje måltid. Fullvuxna nyckelpigor vaknar tidigt på säsongen, före bladlössen, så när lössen väl dyker upp är nyckelpigorna redo att jaga. Nyckelpigor lägger sina ägg på blad där det finns bladluskolonier eftersom larverna är vrålhungriga så snart de vaknar. Larverna äter både bladlöss och sköldlöss och används som biologisk bekämpning av dessa i professionella odlingar.

De vanligaste arterna av nyckelpiga i Sverige är den sjuprickiga nyckelpigan och den tvåprickiga nyckelpigan.

Myror ogillar nyckelpigor

Myror fångar gärna bladlöss för att mjölka dem på den söta honungsdaggen som utsöndras när lössen suger växtsaft från blad och stjälkar. I gengäld försöker myrorna skydda bladlössen när glupska nyckelpigor drar fram, ofta utan större framgång.


Så skapar du gynnsam miljö för nyckelpigor

Tidigt på våren när det inte finns några bladlöss tar du hand om nyckelpigorna genom att erbjuda dem växter som blommar tidigt, som hassel, vide och sälg. Nyckelpigorna är utsvultna efter vintern och äter tacksamt av de tidiga blommornas pollen i väntan på bladlössen.


Mångfald skapar balans

Förutom maskarna, nyckelpigorna, gråsuggorna, spindlarna och tvestjärtarna vimlar din trädgård av andra småkryp – vissa nyttodjur, andra skadliga för dina växter. Luften är kryddad av de flygande insekterna varav många är helt livsnödvändiga. Läs mer om dem i Trädgårdens flygande vänner.

I samspel med insekter och spindlar lever de lite större djuren som fåglar, grodor, möss och igelkottar. Alla behövs och i mångfalden skapas en naturlig balans som gör att vi får lagom mycket av allt. Trivs nyttodjuren får vi färre skadedjur, när skadedjuren blir färre mår växterna bättre och mår växterna bra mår vi alla bra – både djur och människor.

Låt din trädgård blomma och odla med variation, städa lagom, skapa mysiga platser för både dig och småkrypen och njut av en naturlig mångfald och balans.

Fröer till dragväxter för pollinatörer

Impecta Fröhandel

Jordnära
På Impecta Fröhandel delar vi gärna med oss av vår kunskap. Här samlar vi jordnära artiklar om odling och frösådd samt utvalda sorter som vi lyfter fram lite extra under rubriken Veckans frösort. Välkommen till Jordnära – tankar och tips för odlarvänner.

Veckans Frösort

Knopp ger krydda

Solen steker klipporna som reser sig ur havet längs Siciliens kust. Det är en näringsfattig, torr och karg natur som borde skrämma bort all växtlighet. Ändå färgas klipporna av kaprisens krispigt gröna, ovala blad upphängda på långa grenar. Att skörda den välsmakande blomknoppen som ger krydda åt mat världen över är en utmaning då varenda en plockas för hand i den otillgängliga miljön. De knoppar som inte skördas slår ut i vita blommor med violetta strålande ståndare. När hösten närmar sig tilltar blomningen som en sista försäkran om att leva vidare till nästa år. På våra breddgrader odlar du kapris i kruka på terrass under sommaren och i fönsterkarmen resten av året.

Läs mer
För finsmakare

Som namnet avslöjar är strandkålens naturliga hemvist miljöer nära kusten. Där burrar salt- och vindtåliga ruggar av blad ihop sig i den ogästvänliga marken. I England har strandkål länge setts som en delikatess tack vare sina nötsmakande stjälkar och broccolilika blomknoppar. De stora bladen har en något besk smak vilket de brittiska kustinvånarna rådde bot på genom att bleka plantorna, såsom vi gör med sparris. Under hösten vandrade man ut längs stränderna och täckte strandkålen med tång. Tidig vår spirade sedan mjälla knoppar under vintertäcket. Efter primörskörden växte bladen till sig och snart lockades finsmakarna åter till stränderna för att plocka välsmakande stjälkar och blomknoppar.

Läs mer
Vindlande vial

Vårens späda, gröna skott är ivriga att få sätta fart. Rankor växer fram, finurligt beklädda med vingar och klängen. När de ger sig i väg på sin vindlande sommarfärd får buskar och snår agera stöd. Rankorna klättrar hit och dit bland kvistar och grenar med målet att ge sig upp i solljuset lagom till den ymniga blomningen. Finns det ingenting att klänga på täcks marken av en grön, yvig matta. Under sommaren slår rosenvial 'White Pearl' ut i pärlemorvita ärtblommor på korta stjälkar. Denna vindlande vial är luktärtens fleråriga och doftlösa släkting som vissnar på hösten för att återvända nästa säsong full av energi och vilja att blomma.

Läs mer
Ögonfröjd

Ett uppspelt stohej bryter ut när trädgårdens besökare passerar en buske till synes översållad av små papperslyktor. Det är när frukthölstret till japansk lykta får sin glödande orange höstkulör som växten väcker sådant intensivt intresse. Till vintern torkar frökapseln och får en ny glansperiod när lyktan täcks av gnistrande rimfrost i blek morgonsol. För den tålmodige väntar ännu en ögonfröjd då årsgamla lyktor är så skira att endast bladnerverna håller dem samman. Ett transparent nät bildas och där innanför lyser lyktans röda bär. Planterad i en vacker urna utgör japansk lykta en fantastiskt fin dekoration under lång tid och i olika spännande skepnader.

Läs mer

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK