Trädgårdens flygande vänner
Trädgårdens flygande vänner
Visste du att nästan hälften av världens viktigaste matgrödor är beroende av pollinerare? Resten kan pollinera sig själva, eller som sädesslagen majs och ris, med hjälp av vinden. Så honungen är egentligen bara en bi-sak. Utan pollinerande insekter skulle vår mat vara både näringsfattig och tråkig.
Mångfald

Det största hotet för våra pollinerande vänner är vi människor. Vi sågar bokstavligen på den gren vi sitter på och snart går den av. Farligast är alla kemikalier som sprids i vår miljö, men även bristen på växter i stadens stenöknar och monokulturer i odlingslandskapet. Räddningen heter mångfald.

Du som har en trädgård eller en balkonglåda kan hjälpa till att skapa mångfald genom att odla dragväxter, växter som pollinerarna gillar. Och undvik alla kemiska medel som är livshotande för flygfän.


Blommor och bin – pollinering, det är sex.

Pollen sitter på blommans ståndare, de manliga delarna och för att växten ska kunna bilda frukt och frö måste pollen nå den kvinnliga delen, pistillen. Många växter fixar det själv, medan andra måste ha hjälp.

Chilipeppar 'Vampire'

När en insekt landar i en blomma för att smaska i sig nektar samlar den även in pollen. Bin och humlor har särskilda pollensäckar på benen, men pollen fastnar även på insekternas lurviga kroppar. När de bökat färdigt flyger de iväg till nästa blomma och där tappar de lite pollen som med lite tur hamnar på pistillen och befruktningen är ett faktum. Om din squash får lustig form och ruttnar eller äppelträdet blir utan frukt trots praktfull blomning beror det på dålig pollinering.Bjud in till en surrande trädgård

På våren vaknar insekterna efter vintervilan. Vissa har tillbringat vintersömnen som fullvuxna, hit hör humlor och bin. Andra har övervintrat som ägg eller puppor som kläcks när vårsolen börjar värma.

Humlor vaknar tidigt

Humlor vaknar tidigt, de jobbar på även om vädret är lite kylslaget. De första humlorna man ser på våren är drottningar, honor som söker pollen och nektar för att kunna starta ett litet samhälle. Då är de tidigblommande växterna som allra viktigast.

Vi har 37 olika arter av humlor i Sverige. Några arter har långa tungor som kommer åt nektar i djupa blommor. De långtungade humlorna är hotade. Bjud in dem i din trädgård genom att plantera rosenvial, gul sötväppling, fingerborgsblomma och purpurklöver. Lejongap är beroende av humlor, det krävs tyngd för att blomman skall öppna sig, och sedan sluter den sig runt humlan en stund. Humlan får trycka sig ut, full med pollen som den tar med sig till nästa blomma. Lejongap kan planteras i krukor och lådor, det är trevligt att komma nära och se när humlorna jobbar.

I köksträdgården är ärtor och bönor humlornas favoriter. Och utan humlor – inga ärtor och bönor.

Humlor bor oftast i hålor i marken, sorkhål är populära. Varför inte erbjuda humlorna bostad genom att gräva ner lerkrukor upp och ner? Fyll dem med torkat gräs och mossa, eller ännu bättre ett gammalt mus- eller sorkbo. Krukan ska luta så det inte regnar in och ha en 30 cm lång gång fram till hålet. En brädbit eller en flat sten som regnskydd gör humlebot extra lyxigt. Bli inte besviken om ingen humla flyttar in, de är kräsna, men skam den som inte försökt.

Trädgårdens flygande vänner

När dagstemperaturen står stadigt över 7 grader blir bina allt flitigare och då brukar fruktträden komma igång att blomma. Det är inte bara tama honungsbin som surrar runt, vi har över 250 arter av vilda bin i vårt land. De flesta är solitärbin som inte bildar samhällen utan lever ensamma. Har du en sandig slänt i söderläge kan du gärna plantera olika sorters timjan där, lämna bara lite mellanrum för solitärbinas bobygge. De gillar sand och grus. Låt den ettåriga blå snokörten ’Blue bedder’ bilda kuddar i gruset. Den blommar tidigt och är en bra dragväxt för humlor och bin. Andra nektarstinna växter som älskas av bin är honungsfacelia och gurkört. De passar bra i örtagården eller bland grönsakerna.

Även flugor, skalbaggar och fjärilar vaknar i vårvärmen, hungriga på nektar och pollen. En trevlig grupp är blomflugorna. De härmar bin genom att vara gul- och svartrandiga. Det är en signal till insektsätare att ”jag är farlig”. Blomflugor är riktiga flygkonstnärer. De hovrar över rabatten, står stilla i luften och landar sedan på en blomma. Där suger de nektar och äter pollen. Blomflugans larver, som är genomskinliga, huvud- och fotlösa, lever på bladlöss. Snacka om bästa trädgårdsvännerna!

Vattenbad

Det livsviktiga vattnet

Har du en damm i trädgården kan alla flygfän skatta sig lyckliga. I städer och i tätorter är det ofta vattenbrist för insekter. Kanta dammen med fuktälskande växter som rosenflockel, lungört och solhattar, de är utmärkta dragväxter.

I dag leds markvatten bort via dagvattenbrunnar, i täckta diken och vi låter regnvatten gå via stuprör ner i marken. Ge dina flygande vänner små oaser i trädgården. Små vattenbad som även fåglarna gillar. De behöver inte vara stora, men de bör ha en långgrund kant eller stenar som de kan landa på för att dricka. Det är ju inte så många av dem som kan simma. Numer finns det enkla soldrivna fontäner som får vatten att porla, passar även på balkongen eller uterummet.


Mångfald ger rikedom

Örtagården är ett kärt tillhåll för alla pollinerare. Timjan, isop, salvia, nepeta, mynta, lavendel ja listan på kryddväxter är lång. Lägg örtagården nära köket, i ett riktigt soligt läge. Då får de växter du tänker använda bästa smaken och blomningen blir som rikast. Att sitta i en örtagård omringad av flygande juveler är en lisa för själen.

Fjärilsväxter


Plantera de olika växtslagen i klungor. Det är vackrare för ögat, och lättare för pollinerarna att hitta rätt. Dagfjärilar gillar en starkare färgskala med röda och gula växter. Solrosor, rudbeckior och temyntor är populära fjärilsväxter. Men även den blå bolltisteln och lila praktvädd är populära.

Det är inte bara de fullvuxna insekterna som behöver värdväxter. Vi måste också tänka på kommande generationer och plantera, eller låta bli att rensa bort, växter som larverna gillar. Utan nässlor inga nässelfjärilar. Lämna ett lurvigt lite vildvuxet och vindskyddat hörn i trädgården där gräset får växa lite längre och vilda blommor (ogräs?) får blomma. Förutom nässlor är tistlar, klöver och kärringtand bra barnkammarväxter. Du kan även så in stjärnflocka och nävor så blir det både vackert och mumsigt för stora och små pollinerare. Här kan även ett insektsshotell placeras. Spännande upplevelser för stora och små i en naturnära trädgård.Här hittar du fröer till dragväxter för bin och andra insekter.

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2018-05-18
Så blommor och grönsaker sent på hösten - så här gör du

Fröer av sommarblommor och grönsaker som sås sen höst eller tidig vinter vilar i den kalla jorden och gror inte förrän till våren. Fördelarna med de sena sådderna är att vi sparar tid under det intensiva vårbruket, vi får tidigare skördar och vi förlänger tiden då vi kan njuta av våra trädgårdssysslor.

Läs mer
Växtkomposition − skapa en vacker perennrabatt

Det finns några enkla riktlinjer som hjälper oss att skapa perennrabatter som är såväl vackra som vilsamma att betrakta. Det handlar om att plantera och komponera på ett sätt som tar hänsyn till varje växts roll i rabatten och till hur perennerna bäst samspelar med varandra.

Läs mer
Lär känna perenn bergvallmo

Rätt växt på rätt plats är ett bra motto i trädgården. Inte minst när vi envisas med att odla växter som helst hade stannat där de hör hemma. Bergvallmosläktet är fascinerande och lockar till odling trots att många arter har bestämda krav på sin växtplats. Lär känna bergvallmon för att lyckas med odling av denna spektakulära skönhet.

Läs mer
Börja odla med gröngödsling

Gröngödsling är ett samlingsnamn på grödor som odlas med syfte att förbättra och berika jorden på ett naturligt, enkelt och långsiktigt sätt. Som grädde på moset har gröngödslingsgrödor ofta mycket vackra blommor som älskas av bin, humlor och fjärilar.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst
Frönyheter 2019.