Den goda vårjorden

Den goda vårjorden

På våren har trädgårdsjorden ett tufft arbete med att ge näring åt allt som ska knoppas, gro och växa. Genom jordförbättring som tillför näring och skapar bästa möjliga struktur på den jord vi har i vår trädgård hjälper vi naturen på vägen. Nyckelord för yppersta och mest långsiktiga resultat är organiskt material.

Varför ska du förbättra jorden på våren?

 1. Öka mullhalten i jorden.
 2. Öka näringsinnehållet i jorden.
 3. Hjälpa sandjorden att hålla vatten och näring bättre.
 4. Göra lerjorden mer lucker.
 5. Skapa ett bra samspel mellan jorden och växternas rötter.

På våren kan jorden å ena sidan vara riktigt trött eftersom mycket av näringen förbrukades förra säsongen. Å andra sidan kanske du lämnade kvar löv, kvistar och annat organiskt avfall i rabatter och köksland i höstas som kommer brytas ner till ny näringsrik mull. Om detta skrev vi i Den goda höstjorden.


Lär känna jorden i din trädgård

Det är viktigt att lära känna din jord för att veta vilka förutsättningar du erbjuder grönsaker, sommarblommor och perenner. Ett enkelt sätt att ta reda på om din trädgård vilar på lerjord eller sandjord är att ta upp en näve fuktig jord och krama runt den i handen. Om du lätt kan forma en fuktig tjock eller smal rulle som håller ihop är det en lerjord. Om jorden inte klumpar sig utan lätt går att smula ner mellan fingrarna är det högst sannolikt en sandjord du odlar i.

Lerjordens egenskaper

Fördelar
 1. Lerjord är bra på att hålla näring och vatten.
 2. Lerjord innehåller naturligt mer kalk.
 3. Lerjord håller värmen längre på hösten.
Nackdelar
 1. Lerjord värms upp långsamt på våren.
 2. Lerjord kan drabbas av syrebrist om den blir för tät.
 3. Lerjord kan vara tung att gräva.

Sandjordens egenskaper

Fördelar
 1. Sandjord är lätt att gräva.
 2. Sandjord blir snabbt varm på våren.
 3. Sandjord är väldränerad och luftig.
Nackdelar
 1. Sandjord håller näring och vatten sämre.
 2. Sandjord torkar snabbt upp.
 3. Sandjord innehåller mindre kalk.

Vad är mull?

Jordens översta lager innehåller en större eller mindre mängd mull. Mull är det organiska material som bildas när döda växt- och djurdelar bryts ner av jordens levande organismer. Dessa är dels småkryp som daggmaskar, gråsuggor, spindlar och andra nyttodjur, dels livsviktiga mikroorganismer i form av svampar och bakterier. Småkrypen och mikroorganismerna livnär sig på delar av det organiska materialet och lämnar efter sig näring och mull till växterna.

Men denna vetskap är det lätt att förstå att trädgården inte ska städas ren från löv, kvistar och blast utan hela tiden tillföras nytt, smaskigt organiskt material åt jordens små gynnare.


Lucker och syrerik jord

När daggmaskar, gråsuggor och andra småkryp lever runt i den mullrika jorden skapas luftiga gångar som ökar syrehalten i jorden, vilket är viktigt för rötterna. När svampar och bakterier arbetar i mullen binds jordens partiklar ihop till klumpar som gör jorden lucker och lätt för rötterna utvecklas i. Lucker jord släpper också enkelt igenom vatten som kan rinna ner och tas upp av rotsystemet.

Med denna vetskap är det lätt att förstå hur viktigt det är att kontinuerligt mata jorden med organiskt material som kan brytas ner till mull.


Öka mullhalten i jorden

Vi kan inte ändra eller byta ut jordarten vi har i trädgården. En lerjord kommer alltid förbli en lerjord och sandjorden alltid en sandjord. Det vi kan och bör göra fortlöpande är att förbättra den jord vi har välsignats med. Det centrala för förbättring av all trädgårdsjord är att öka och bibehålla mullhalten i jordmånen - markens översta skikt. I sandjordar gör ökad mullhalt att vatten och näring hålls kvar bättre. I lerjordar skapar mull bättre struktur vilket gör den mer lucker och lättarbetad. Vad kan vi då tillföra för att öka mullhalten i jorden?

Ogödslad och gödslad torv

Torv består av döda växter och bildas långsamt i syrefattiga mossor och kärr. Torv är till sin natur mycket näringsfattig. Torv ökar effektivt mullhalten i jorden och har en mycket positiv inverkan på jordens struktur. En ogödslad torv ska alltid kompletteras med andra mullförbättrande material som tillför jorden näring. Om du jordförbättrar med gödslad torv tillförs förstås även näring men även då är det bra att blanda i annat material också. Torvens huvudsakliga fördel är att den förbättrar strukturen på jorden – för att öka näringsinnehållet är andra organiska material att föredra.

Kompostjord

Den jord som bildas i en trädgårdskompost är både mullrik och näringsrik. En väl fungerande kompost är rena guldgruvan för dig som odlar och vill förbättra din jord kontinuerligt med bästa möjliga organiska material. Läs mer om kompost i Skapa din egen trädgårdskompost.

Stallgödsel

Stallgödsel är ett samlingsnamn för det organiska material som vi hittar i en gödselstack – kiss, bajs, vatten, halm, hö och andra strömedel. I stallgödsel finns ett gudomligt förråd av näring till dina odlingar och en ypperlig möjlighet att öka mullhalten i jorden.

Vad menas med brunnen stallgödsel

Helt färsk stallgödsel är ganska tuff för växter att hantera eftersom näringen är fast bunden i materialet. Om gödsel får ligga ett år och förmultna, eller brinna som man säger eftersom processen alstrar en massa värme, blir näringen mer lättillgänglig. Strukturen har också börjat ta en mulliknande form.

Det är lätt hänt att tänka på stallgödsel enbart som ett näringstillskott för jorden, men gödseln har också en stor betydelse för mullhalten i jorden. Växterna tar del av näringen, mikroorganismerna mumsar i sig sin del och övrigt organiskt material blir till mull.

Har du inte tillgång till stallgödsel går det bra att köpa i säck i form av förmultnad kogödsel.


Förbättra din jord på våren

När naturen vaknar på våren behöver jorden i trädgården stöd för att kunna möta de hungriga kraven som sommarblommor, perenner och grönsaker ställer. När jorden är mullhaltig och näringsrik uppstår ett perfekt samspel mellan jorden och växterna där olika näringsämnen frigörs till rötterna när växten behöver, varken förr eller senare. Vi kan se det som att vi odlare gödslar jorden medan jorden gödslar växterna.

Jordförbättra rabatter och köksland genom att sprida ut ett lager organiskt material i form av torv och kompost eller stallgödsel och mylla ner lätt. Det handlar inte om grävning av jorden utan bara att hjälpa jordförbättringsmaterialet att komma på plats. Själva bearbetningen står mikrolivet i jorden för.

Jorden är nu förbättrad och grundgödslad inför säsongen och har en läckert mörkbrun färg som framhäver de friskt gröna skotten och knopparna extra mycket.


Extra jordförbättring och gödsling under sommaren

Den goda vårjorden lägger en bra grund för dina odlingar. Perennrabatter klarar sig bra på grundgödslingen medan jorden som hyser sommarblommor och grönsaker behöver stöttning även under själva växtsäsongen. Läs mer om detta Gör så att blommorna blommar och Odla ekologiskt.


Med hjärtat i myllan

Kontinuerligt arbete med jorden i trädgården lägger grunden för riktigt lyckad odling med friska, vackra prydnadsväxter och stora skördar av allt ätbart. Jordförbättringen blir roligare ju mer du lär känna din jord och ju större erfarenhet du får av att vårda den livgivande myllan.

Impecta Fröhandel

Jordnära
På Impecta Fröhandel delar vi gärna med oss av vår kunskap. Här samlar vi jordnära artiklar om odling och frösådd samt utvalda sorter som vi lyfter fram lite extra under rubriken Veckans frösort. Välkommen till Jordnära – tankar och tips för odlarvänner.

Veckans Frösort

Knopp ger krydda

Solen steker klipporna som reser sig ur havet längs Siciliens kust. Det är en näringsfattig, torr och karg natur som borde skrämma bort all växtlighet. Ändå färgas klipporna av kaprisens krispigt gröna, ovala blad upphängda på långa grenar. Att skörda den välsmakande blomknoppen som ger krydda åt mat världen över är en utmaning då varenda en plockas för hand i den otillgängliga miljön. De knoppar som inte skördas slår ut i vita blommor med violetta strålande ståndare. När hösten närmar sig tilltar blomningen som en sista försäkran om att leva vidare till nästa år. På våra breddgrader odlar du kapris i kruka på terrass under sommaren och i fönsterkarmen resten av året.

Läs mer
För finsmakare

Som namnet avslöjar är strandkålens naturliga hemvist miljöer nära kusten. Där burrar salt- och vindtåliga ruggar av blad ihop sig i den ogästvänliga marken. I England har strandkål länge setts som en delikatess tack vare sina nötsmakande stjälkar och broccolilika blomknoppar. De stora bladen har en något besk smak vilket de brittiska kustinvånarna rådde bot på genom att bleka plantorna, såsom vi gör med sparris. Under hösten vandrade man ut längs stränderna och täckte strandkålen med tång. Tidig vår spirade sedan mjälla knoppar under vintertäcket. Efter primörskörden växte bladen till sig och snart lockades finsmakarna åter till stränderna för att plocka välsmakande stjälkar och blomknoppar.

Läs mer
Vindlande vial

Vårens späda, gröna skott är ivriga att få sätta fart. Rankor växer fram, finurligt beklädda med vingar och klängen. När de ger sig i väg på sin vindlande sommarfärd får buskar och snår agera stöd. Rankorna klättrar hit och dit bland kvistar och grenar med målet att ge sig upp i solljuset lagom till den ymniga blomningen. Finns det ingenting att klänga på täcks marken av en grön, yvig matta. Under sommaren slår rosenvial 'White Pearl' ut i pärlemorvita ärtblommor på korta stjälkar. Denna vindlande vial är luktärtens fleråriga och doftlösa släkting som vissnar på hösten för att återvända nästa säsong full av energi och vilja att blomma.

Läs mer
Ögonfröjd

Ett uppspelt stohej bryter ut när trädgårdens besökare passerar en buske till synes översållad av små papperslyktor. Det är när frukthölstret till japansk lykta får sin glödande orange höstkulör som växten väcker sådant intensivt intresse. Till vintern torkar frökapseln och får en ny glansperiod när lyktan täcks av gnistrande rimfrost i blek morgonsol. För den tålmodige väntar ännu en ögonfröjd då årsgamla lyktor är så skira att endast bladnerverna håller dem samman. Ett transparent nät bildas och där innanför lyser lyktans röda bär. Planterad i en vacker urna utgör japansk lykta en fantastiskt fin dekoration under lång tid och i olika spännande skepnader.

Läs mer

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK