Plantera och så utomhus
Plantera utomhus
När vårvärmen stabiliseras och frostnätterna släpper taget är det dags att vänja förkultiverade plantor vid utomhuslivet och att förbereda för blommor och grödor som direktsås ute. Det är en härlig tid med spirande förväntan och grönskande pyssel.

När kan jag så och plantera utomhus?

För att fröer ska gro och förkultiverade plantor klara sig utomhus måste jorden vara uppvärmd och nattfrosten ha släppt taget. Förkultiverade plantor behöver vänjas vid livet utomhus så att sol, vind och temperaturväxlingar inte blir en för tuff utmaning. Läs om när och hur du planterar ut dina förkultiverade växter och hur du sår direkt utomhus.

Om du har förkultiverat sådder, alltså drivit upp i förväg, under vårvintern och tidig vår har du förhoppningsvis fina små plantor som väntar på att få komma ut. Kanske har du fått omskola plantorna flera gånger och börjar känna dig lite otålig. Läs mer om hur det går till med omskolning av förkultiverade plantor i Omskola frösådda plantor.

Jorden reder sig

Att jorden reder sig betyder att den är tillräckligt varm för att hysa både förkultiverade plantor och fröer som direktsås. Kontrollera jorden genom att ta upp en näve mylla och kör runt den i handen. Om jorden lätt faller samman och trillar mellan fingrarna har den rett sig. De flesta växter går att så när jorden reder sig men vissa grönsaker, som bönor, kräver ännu varmare jord. Det brukar stå på förpackningen för de sorter som kräver specifik jordtemperatur för att gro.

Jorden reder sig

Hur avhärdas plantor?

När jorden börjar reda sig och risken för frost är över närmar sig den härliga tiden då förkultiverade plantor kan planteras ut på sin växtplats. De mår inte bra av att komma direkt från stugvärmen till att helt oförberedda utsättas för stark sol, kyliga vindar och temperaturväxlingar. Du behöver avhärda, eller snarare härda, dina plantor så att de står pall för trädgårdslivet.

Det finns olika sätt att vänja förkultiverade plantor vid att leva utomhus. Vilket du väljer beror på hur mycket du har sått och vilka förutsättningar du har.


Ställ ut plantorna en stund varje dag

Om du inte har sått så mycket är det realistiskt att ställa ut plantorna en stund varje dag. Välj en skyddad plats i skuggläge till att börja med och flytta plantorna mer och mer ut i solen för varje dag som går. Ta in dem på nätterna. Det är svårt att säga exakt hur länge du behöver flytta dina fröplantor ut och in. Det bästa är att du själv tittar på dem och avgör om de ser ut att må bra av hanteringen − gör de det förlänger du tiden utomhus så sakteliga och efter en till två veckor är de starka nog att planteras ut på växtplatsen.

Vattna plantorna som vanligt under tiden du avhärdar dem.

Vad är en fiberduk

En fiberduk skyddar dina odlingar mot stark sol, vind, frost och uttorkning samt håller ovälkomna insekter, sniglar och småvilt borta. Fiberduken släpper igenom ljus och vatten och är ett mycket lätt material som inte skadar plantorna om duken råkar trilla över dem.


Avhärda plantorna i växthus eller under fiberduk

Har du många plantor blir arbetet med att bära dem ut och in varje dag lätt övermäktigt och rent av orealistiskt. Då behöver du skapa en plats där plantorna kan stå dygnet runt och skyddas från stark sol, vind och växlingar i temperaturen. Har du växthus ställer du ut alla dina förkultiverade plantor där. Skapa skugga – gassande vårsol genom växthusglaset kan bli en alltför stor chock för de sköra plantorna. Inledningsvis kan du lägga en fiberduk över plantorna på nätterna för att undvika för kraftiga temperaturväxlingar.


Avhärda i växthus

Om du inte har tillgång till ett växthus och har många plantor att avhärda kan du skapa en skyddad miljö utomhus med fiberduk. Har du odlingslådor kan göra en ställning att sätta på lådan som fiberduken spänns över och på så vis skapa ett luftigt och skyddat rum för växterna. Det finns också tunnelställningar att köpa som fiberduken spänns över, antingen att sätta över odlingskragarna eller direkt ner i marken för att göra en avhärdningstunnel.

Efter ett par veckor i växthus eller under fiberduk är dina plantor redo för utelivet på riktigt, men de mår utmärkt av att stå där ännu längre eftersom duken släpper igenom vatten och ljus.

Jorden du odlar i

Vi njuter av det som växer ovan mark men jorden som ska hysa dina växter får aldrig glömmas bort. Det är i myllan allt det goda börjar. En bra jord får du genom kontinuerligt arbete med att förbättra markens struktur och näringsinnehåll. Det kan låta krävande men är snarare en rolig och givande sysselsättning om den görs pö om pö under året. Hur du förbättrar och underhåller din jord på lång sikt finns att läsa i Den goda vårjorden och Den goda höstjorden.


Plantera ut och direktså sommarblommor

En del sommarblommor behöver förkultiveras men många kan sås direkt på sin växtplats. När frostnätterna har släppt taget och jorden är varm nog att odla i är det dags både att plantera ut dina förkultiverade, avhärdade plantor och att direktså.


Plantera och direktså i krukor

Sommarblommor är vackra att odla i stora krukor eller odlingslådor. Plantera eller så i bra, genomvattnad planteringsjord. För sådd följer du anvisning på förpackningen för varje enskild sort vad gäller sådjup och avstånd mellan plantor.

Regelbunden vattning är lika viktigt för nysådd som för nyplanterade plantor. Fröerna behöver fukt för att gro medan de unga plantornas rötter är i behov av bra tillgång till vatten för att kunna utveckla sina späda rötter och etablera dem i jorden. När fröerna har grott är det viktigt att fortsätta vattna så att groddplantorna kan utvecklas både ovan och under jord.

Jorden, rötterna och det livsviktiga vattnet

Fleråriga, etablerade växter, som perenner, buskar och träd, har ett väl utvecklat samarbete mellan sina rötter och jorden de växer i. Rötterna sitter stadigt fast i myllan och kan vid behov hämta vatten och näring som är lagrad i jorden. Vid långvarig torka söker sig rötterna längre ner i jakt på vatten. Ettåriga växter, som sommarblommor och grönsaker, har inledningsvis mycket späda rötter som inte har etablerat kontakt med jorden. Rötterna behöver därför tillgång till vatten som inte är bundet i jorden för att kunna suga upp det och försörja plantan. Även nyplanterade fleråriga växter behöver tillgång till lättillgängligt vatten eftersom rötterna inte vuxit ut i jorden ännu. Slutsatsen är att alla nyplanerade växter ska vattnas regelbundet.


Sommarblommor är ofta solälskande växter. Ta ändå reda på vad som gäller för varje enskild sort och placera krukorna på en plats som erbjuder önskade förutsättningar vad gäller ljuset.


Plantera och direktså i rabatt

När du ska plantera ut plantor av sommarblommor eller direktså i rabatten väljer du en plats som uppfyller den enskilda sortens krav på ljus och jord. Rensa jorden helt fri från ogräs och luckra den ordentligt samt blanda i en näringsrik planteringsjord eller egen kompostmull. Vattna igenom jorden ordentligt före plantering eller sådd och fortsätt vattna regelbundet i flera veckor.

I artikeln Gör så att blommorna blommar! kan du läsa hur du tar hand om dina sommarblommor under säsongen.


Plantera ut perenner

En del perenner kan förkultiveras inomhus under vinter och tidig vår för att planteras ut och hinna blomma redan första säsongen. Om du har drivit upp perenner inomhus planteras de ut på samma sätt som sommarblommor med skillnaden att perennerna ska växa i många år framåt så val av plats är ännu viktigare än för sommarblommor. Perenner växer ofta tillsammans med många olika sorter i rabatter som kan ligga i olika väderstreck. Vid planteringen behöver du ta hänsyn till om den sort du odlar trivs i sol, halvskugga eller skugga och vilken jord den frodas bäst i. Läs mer om hur du planterar perenner, men även sommarblommor, på bästa sätt i Plantera perenner och sommarblommor på rätt plats.

Frösådd av perenner direkt utomhus skiljer sig en del från sommarblommor och hur det går till kommer beskrivas i ett annat avsnitt under Odling för nybörjare.


Plantera ut och direktså grönsaker

Grönsaker kan odlas i ett grönsaksland, i odlingslådor eller i stora krukor. Ju större yta du odlar på desto större blir förstås skörden, men nöjet är lika stort vilken yta du än odlar på.


Plantera ut och så i grönsakslandet

Innan grönsakslandet fylls av förkultiverade plantor och fröer för direktsådd ska jorden förberedas. Rensa bort allt ogräs och luckra jorden. Du behöver inte gräva och vända jorden utan bara luckra upp jordytan med en kratta eller kultivator. Blanda i kogödsel eller egen kompost över hela jordytan när du luckrar jorden och kratta ytan jämn. Vattna jorden ordentligt före plantering och sådd.

Plantera förkultiverade plantor genom att gräva ett hål för varje planta och blanda i en bra planteringsjord. Vattna i gropen, sätt ner plantan och fyll på med planteringsjord. Följ rekommendationer för plant- och radavstånd för varje enskild sort. Vattna efter plantering och fortsätt vattna regelbundet veckorna efter plantering.

Täckodla i grönsakslandet

Ett utmärkt sätt att minska arbetet i grönsakslandet och förbättra jorden kontinuerligt är att täckodla mellan de odlade raderna. Lägg gräsklipp, nässelblad, skördad blast och annat organiskt material på marken så hålls ogräset borta, fukten stannar längre och näringshalten i jorden ökar när det organiska materialet bryts ner.


För grönsaker som direktsås följer du anvisning för varje enskild sort och sår i den förberedda jorden. Vattna efter sådd och fortsätt vattna tills fröerna gror och de små groddplantorna har vuxit till sig. En del sorter behöver gallras efter att de har grott och groddplantan kommit upp en bit. Ta reda på vad som gäller för just de sorter du sår.

Vill du fördjupa dig i odling i grönsakslandet hittar du bra läsning på Jordnära i Odla grönsaker på friland.


Plantera ut och så i odlingslådor eller krukor

Om du planterar eller sår grönsaker i odlingslådor eller krukor är det viktigt att djupet är anpassat efter det du sår. Rotfrukter behöver en djupare bädd för att utvecklas ordentligt. Odlingslådor fylls med ca 2/3 planteringsjord och 1/3 kogödsel eller egen kompostmull. I krukor kan du odla i enbart planteringsjord och vattna regelbundet med flytande näring för att tillföra gödning.

Om du vill fördjupa dig i odling i pallkrage och kruka hittar du bra läsning på Jordnära i Odla ätbart i kruka och Odla ätbart i pallkrage.


Odla med Impecta

Nu är det dags att kolla hur Impectas sådder går. Häng med oss så ser du hur vi gör, vilka tillbehör vi använder och hur vi hanterar sådderna i Odla med Impecta. Senaste avsnittet är Utplantering och direktsådd.

Odla med Impecta: Utplantering och direktsådd

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2020-05-11
Så håller du ogräset borta

Ogräs är en del i varje odlares tillvaro och något du behöver förhålla dig till. Med kunskap om hur ogräsen växer och sprids och med bra förebyggande arbete kan du komma långt i att hålla ogräsen på en kontrollerad nivå.

Läs mer
Så och odla blåklint

Blåklint andas sommar och sol, blommande ängar och åkerskanter. Den himmelsblå färgen är klassisk, men blåklint finns i flera andra, vackra kulörer. Blåklint är enkelt att fröså under vår, försommar och höst.

Läs mer
Odlarglädje är delad glädje: Odling över generationer

I vår serie Odlarglädje är delad glädje fokuserar vi här på odling över tid och generationer. I odlingen kan vi mötas i alla åldrar och uppleva glädjen tillsammans. När erfarenheter byts är det inte bara odlarna som träffas utan även traditioner och trender möter varandra.

Läs mer
Söta, goda och nyttiga ärter

Ärter har en söt och mild smak som brukar falla till och med de mest grönsakskräsna barn i smaken. De är dessutom enkla att odla, vackra i grönsakslandet och fantastiskt rikgivande. Som extra bonus förser de jorden med kväve.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK