Den goda vårjorden | Jordförbättring | Näring och organiskt material | Impecta
Den goda vårjorden
På våren har trädgårdsjorden ett tufft arbete med att ge näring åt allt som ska knoppas, gro och växa. Genom jordförbättring som tillför näring och skapar bästa möjliga struktur på den jord vi har i vår trädgård hjälper vi naturen på vägen. Nyckelord för yppersta och mest långsiktiga resultat är organiskt material.

Varför ska du förbättra jorden på våren?

 1. Öka mullhalten i jorden.
 2. Öka näringsinnehållet i jorden.
 3. Hjälpa sandjorden att hålla vatten och näring bättre.
 4. Göra lerjorden mer lucker.
 5. Skapa ett bra samspel mellan jorden och växternas rötter.

På våren kan jorden å ena sidan vara riktigt trött eftersom mycket av näringen förbrukades förra säsongen. Å andra sidan kanske du lämnade kvar löv, kvistar och annat organiskt avfall i rabatter och köksland i höstas som kommer brytas ner till ny näringsrik mull. Om detta skrev vi i Den goda höstjorden.


Lär känna jorden i din trädgård

Det är viktigt att lära känna din jord för att veta vilka förutsättningar du erbjuder grönsaker, sommarblommor och perenner. Ett enkelt sätt att ta reda på om din trädgård vilar på lerjord eller sandjord är att ta upp en näve fuktig jord och krama runt den i handen. Om du lätt kan forma en fuktig tjock eller smal rulle som håller ihop är det en lerjord. Om jorden inte klumpar sig utan lätt går att smula ner mellan fingrarna är det högst sannolikt en sandjord du odlar i.

Lerjordens egenskaper

Fördelar
 1. Lerjord är bra på att hålla näring och vatten.
 2. Lerjord innehåller naturligt mer kalk.
 3. Lerjord håller värmen längre på hösten.
Nackdelar
 1. Lerjord värms upp långsamt på våren.
 2. Lerjord kan drabbas av syrebrist om den blir för tät.
 3. Lerjord kan vara tung att gräva.

Sandjordens egenskaper

Fördelar
 1. Sandjord är lätt att gräva.
 2. Sandjord blir snabbt varm på våren.
 3. Sandjord är väldränerad och luftig.
Nackdelar
 1. Sandjord håller näring och vatten sämre.
 2. Sandjord torkar snabbt upp.
 3. Sandjord innehåller mindre kalk.

Vad är mull?

Jordens översta lager innehåller en större eller mindre mängd mull. Mull är det organiska material som bildas när döda växt- och djurdelar bryts ner av jordens levande organismer. Dessa är dels småkryp som daggmaskar, gråsuggor, spindlar och andra nyttodjur, dels livsviktiga mikroorganismer i form av svampar och bakterier. Småkrypen och mikroorganismerna livnär sig på delar av det organiska materialet och lämnar efter sig näring och mull till växterna.

Men denna vetskap är det lätt att förstå att trädgården inte ska städas ren från löv, kvistar och blast utan hela tiden tillföras nytt, smaskigt organiskt material åt jordens små gynnare.


Lucker och syrerik jord

När daggmaskar, gråsuggor och andra småkryp lever runt i den mullrika jorden skapas luftiga gångar som ökar syrehalten i jorden, vilket är viktigt för rötterna. När svampar och bakterier arbetar i mullen binds jordens partiklar ihop till klumpar som gör jorden lucker och lätt för rötterna utvecklas i. Lucker jord släpper också enkelt igenom vatten som kan rinna ner och tas upp av rotsystemet.

Med denna vetskap är det lätt att förstå hur viktigt det är att kontinuerligt mata jorden med organiskt material som kan brytas ner till mull.


Öka mullhalten i jorden

Vi kan inte ändra eller byta ut jordmånen vi har i trädgården. En lerjord kommer alltid förbli en lerjord och sandjorden alltid en sandjord. Det vi kan och bör göra fortlöpande är att förbättra den jord vi har välsignats med. Det centrala för förbättring av all trädgårdsjord är att öka och bibehålla mullhalten. I sandjordar gör ökad mullhalt att vatten och näring hålls kvar bättre och i lerjordar skapar mull bättre struktur vilket gör den mer lucker och lättarbetad. Vad kan vi då tillföra för att öka mullhalten i jorden?

Ogödslad och gödslad torv

Torv består av döda växter och bildas långsamt i syrefattiga mossor och kärr. Torv är till sin natur mycket näringsfattig. Torv ökar effektivt mullhalten i jorden och har en mycket positiv inverkan på jordens struktur. En ogödslad torv ska alltid kompletteras med andra mullförbättrande material som tillför jorden näring. Om du jordförbättrar med gödslad torv tillförs förstås även näring men även då är det bra att blanda i nannat material också. Torvens huvudsakliga fördel är att den förbättrar strukturen på jorden – för att öka näringsinnehållet är andra organiska material att föredra.

Kompostjord

Den jord som bildas i en trädgårdskompost är både mullrik och näringsrik. En väl fungerande kompost är rena guldgruvan för dig som odlar och vill förbättra din jord kontinuerligt med bästa möjliga organiska material. Läs mer om kompost i Skapa din egen trädgårdskompost.

Stallgödsel

Stallgödsel är ett samlingsnamn för det organiska material som vi hittar i en gödselstack – kiss, bajs, vatten, halm, hö och andra strömedel. I stallgödsel finns ett gudomligt förråd av näring till dina odlingar och en ypperlig möjlighet att öka mullhalten i jorden.

Vad menas med brunnen stallgödsel

Helt färsk stallgödsel är ganska tuff för växter att hantera eftersom näringen är fast bunden i materialet. Om gödsel får ligga ett år och förmultna, eller brinna som man säger eftersom processen alstrar en massa värme, blir näringen mer lättillgänglig och strukturen har börjat ta en mullikande form.

Det är lätt hänt att bara tänka på stallgödsel som ett näringstillskott för jorden men gödseln har också en stor betydelse för mullhalten i jorden. Växterna tar del av näringen, mikroorganismerna mumsar i sig sin del och övrigt organiskt material blir till mull.

Har du inte tillgång till stallgödsel går det bra att köpa i säck i form av förmultnad kogödsel.


Förbättra din jord på våren

När naturen vaknar på våren behöver jorden i trädgården stöd för att kunna möta de hungriga kraven som sommarblommor, perenner och grönsaker ställer. När jorden är mullhaltig och näringsrik uppstår ett perfekt samspel mellan jorden och växterna där olika näringsämnen frigörs till rötterna när växten behöver, varken förr eller senare. Vi kan se det som att vi odlare gödslar jorden medan jorden gödslar växterna.

Jordförbättra rabatter och köksland på genom att sprida ut ett lager organiskt material i form av torv och kompost eller stallgödsel och mylla ner lätt. Det handlar inte om grävning av jorden utan bara att hjälpa jordförbättringsmaterialet att komma på plats. Själva bearbetningen står mikrolivet i jorden för.

Jorden är nu förbättrad och grundgödslad inför säsongen och har en läckert mörkbrun färg som framhäver de friskt gröna skotten och knopparna extra mycket.


Extra jordförbättring och gödsling under sommaren

Den goda vårjorden lägger en bra grund för dina odlingar. Perennrabatter klarar sig bra på grundgödslingen medan jorden som hyser sommarblommor och grönsaker behöver stötting även under själva växtsäsongen. Läs mer om detta Gör så att blommorna blommar och Odla ekologiskt.


Med hjärtat i myllan

Det är inte svårt att förstå om omvårdnad av blommor, frukt och grönt lockar en del mer än att harva runt i jorden. Men faktum är att ett kontinuerligt arbete med jorden i trädgården lägger grunden för riktigt lyckad odling med friska, vackra prydnadsväxter och stora skördar av allt ätbart. Jordförbättringen blir roligare ju mer du lär känna din jord och ju större erfarenhet du får av att vårda den livgivande myllan.

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2020-02-26
Odla för hållbarhet

Vad innebär det att odla hållbart? På Impecta Fröhandel ser vi två sidor av saken - dels odling för en hållbar miljö, dels odling för att du ska känna långsiktigt välbefinnande i trädgården, täppan, på kolonin eller balkongen.

Läs mer
Odla med Impecta: Sen höst i odlingarna

Årets sista Odla med Impecta tar en titt på hur det ser ut i novemberträdgården. En solig dag är det ljuvligt att komma ut och njuta av de färger som håller sig kvar och känna doften av förmultning. När allting vissnar ner är det både ett avslut och en början på något nytt.

Läs mer
Tillbehör vid sådd och förkultivering

När du ska förkultivera fröer till blommor, grönsaker och kryddväxter finns olika tillbehör att välja mellan avsedda att skapa bästa förutsättningar för sådden. Vilka du väljer att använda beror på vad du ska så, hur mycket du sår och så klart hur du själv önskar göra dina sådder.

Läs mer
Perlit och vermikulit i odling

Hör du ofta talas om att vermikulit och perlit är bra att använda vid frösådd och odling? Är det svårt att riktigt få kläm på vad de är bra för och vilken skillnaden på dem är? Låt oss titta närmare på vermikulit och perlit - vad är det, vad används de till och vilka egenskaper skiljer de åt.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK
landpopup