Plantera perenner och sommarblommor på rätt plats | Växtläge | Impecta
Plantera perenner och sommarblommor på rätt plats
När du förälskar dig i en perenn eller sommarblomma vill du så klart odla dem själv. Innan du bjuder in en favoritväxt i trädgården, täppan eller på balkongen är det viktigt att ta reda på i vilken miljö den trivs bäst och anpassa dig efter det. Det handlar om jord, ljus, vatten, vind och om att gilla läget.

Rätt växt på rätt plats

 1. Anpassa dig efter växternas önskemål.
 2. Tänk på vilken jordmån du har i trädgården.
 3. Tänk på om växterna trivs i sol, halvskugga eller skugga.
 4. Tänk på om växterna vill växa i torr eller fuktig jord.
 5. Tänk på om växterna är vindtåliga eller ej.

De förutsättningar du har i trädgården går inte att ändra helt och hållet. Du kan förbättra och göra vissa förändringar men de grundläggande villkoren har naturen lagt fast för länge sedan. Det bästa du kan göra när du skapar dina rabatter är att anpassa dig efter naturens lagar och då gäller det att lära känna växternas så kallade ståndort.

Vad menas med växters ståndort?

I naturen väljer växterna själv att frodas på de platser som erbjuder dem bäst förutsättningar. Dessa platser är växternas ståndort, det vill säga där ljus, jord, vind, temperatur, vatten och andra faktorer är som bäst avpassade för just de växter som finns där. Om du tar hänsyn till växtens grundläggande önskemål när du odlar dem i trädgården kommer du få friska, starka och mer lättskötta plantor.

Trädgårdens jord och näring

I våra trädgårdar, täppor och kolonier har vi antingen ler- eller sandjordar, i mer eller mindre utpräglad form. En sandjord kan vara riktigt ren och mycket finkornig eller innehålla lite större sandkorn. En lerjord kan vara allt från riktigt tät, tung och svårarbetad till mullrik, relativt luftig och lätt att gräva.

Lerjordar värms upp långsamt på våren men behåller värmen länge på hösten. De är mer näringsrika än sandjordar och bättre på att hålla vatten. Sandjord blir i stället snabbare varma på våren och kalla tidigare på hösten. De är väldränerade vilket gör dem lättare att gräva med samtidigt håller sandjorden vatten och näring sämre.

Den övre delen av jorden i trädgården kallas jordmån. Den påverkas ständigt av klimat, växter, djur, svampar och jordlevande mikroorganismer. Du kan inte ändra jordmånen i trädgården från en lerjord till en sandjord eller tvärtom utan bara arbeta med att förbättra den jordmån du har välsignats med. Läs mer om detta i Den goda höstjorden och Den goda vårjorden.

Rätt växt i rätt jord
Eftersom vi inte kan byta jordmån får vi helt enkelt anpassa växtvalet efter den jord vi har. Om din trädgård vilar på en torr sandjord väljer du att odla växter som trivs i torra lägen. Odlar du en näringskrävande växt på en sandjord är det viktigt att tillföra näring under säsongen eftersom sandjordar är mindre näringsrika. Har du i stället en fuktig lerjord väljer du växter som trivs med fukt om fötterna.

TIPS!

Om du önskar odla specifika perenner eller sommarblommor i din trädgård men inser att de kräver en annan jordmån än den du har i trädgården kan du odla dessa favoriter i kruka eller upphöjda bäddar. Där kan du på liten yta anpassa jorden efter växtens krav.

Ljuset i trädgården

I en uppvuxen trädgård råder oftast en blandning av sol, halvskugga och skugga. Du kan påverka ljusinsläppet i trädgården genom att rensa buskage och beskära skuggande trädgrenar på en plats där du skulle vilja anlägga en rabatt med solälskande växter. Likaså kan du plantera träd på platser i trädgården där du på lång sikt skulle vilja skapa lite mer skugga.

När vi odlar perenner och sommarblommor kan vi läsa oss till om de trivs i soliga eller skuggiga lägen. Men hur ska vi tolka informationen?

Från sol till skugga – vilka växter ska jag välja?

 • I de delar av trädgården som nås av solens strålar mindre än tre timmar per dag väljer du skuggtåliga växter.
 • I de delar av trädgården som nås av solens strålar mellan tre och sex timmar om dagen väljer du växter som trivs i sol till halvskugga.
 • I de delar av trädgården som nås av solens strålar mer än sex timmar om dagen väljer du solälskande växter.

Vad är vandrande skugga?

Vandrande skugga skapas på en plats där exempelvis ett träd med luftig krona eller en gles pergola på samma gång skuggar och släpper igenom ljus. När solen rör sig över himlen under dagen skiftar ljus och skugga plats och vi beskriver det som att skuggan vandrar.

Fukt och torka i trädgården

Huruvida jorden i trädgården är torr eller fuktig går hand i hand med hur mycket sol som når marken men påverkas också av jordmånen och växtligheten. När du väljer vilka växter du ska odla är det viktigt att ta reda på vilka olika krav arter och sorter ställer på vattentillgången för att utvecklas allra bäst. Därefter anpassar du växtvalet efter förhållandena i trädgården.

Vad är en torr jord?
Sandjordar är genomsläppliga och binder inte vatten, vilket gör att det av naturen är torrare än en lerjord. Torra jordar hittar vi också på öppna platser där sol och vind torkar upp marken. Under sådana förhållanden kan både en sand- och en lerjord vara torr men lerjorden håller kvar vatten längre efter ett regn eller en bevattning.

Jorden kan också bli torr på platser där det växter mycket träd och buskar med breda kraftiga rotsystem. Rötterna tar plats så att det blir mindre jord som kan suga upp och lagra vatten. När det väl regnar är konkurrensen om vattnet dessutom stor. Det finns också specifika växtslag som kan torka ut en plats. Exempelvis pil och björk dricker mycket vatten och kan skapa torka i jorden runtomkring.

Slänter kan lätt bli torra eftersom vattnet rinner neråt. En slänt med sandjord blir ännu torrare än en lerig slänt, där vatten kan hinna bindas i den leriga jorden innan det rinner undan.

Tips på hur du kan förbättra torr jord så att den håller fuktighet bättre finns i Den goda vårjorden.


Vad är en fuktig jord

Lerjordar binder vatten bra vilket gör att de är av naturen fuktigare än en sandjord. Fuktiga jordar hittar vi också i trädgårdens skuggiga och vindskyddade delar.

Lerjordar kan till och med bli för blöta så att inte ens fuktighetsälskande växter trivs. Det beror på att en alltför vattenmättad lerjord lider brist på syre, som är livsnödvändigt för rötterna.

Tips på hur du kan förbättra lerjord så att den håller lagom med vatten finns i Den goda vårjorden.


Vinden i trädgården

Växter är mer eller mindre vindkänsliga och våra trädgårdar är mer eller mindre utsatta för vind. Hur mycket det blåser i en trädgård beror på var i landet den ligger, hur den är belägen och vad som växer på tomten. Vindskydd skapar vi med hjälp av exempelvis lähäckar, träd, plank och murar. Det är bra om ett vindskydd inte är helt tätt utan silar igenom luft, som en lähäck med mellanrum mellan grenarna, och släpper igenom luft på vissa ställen, som ett plank med gluggar i. Är ett vindskydd helt tätt är risken stor att vinden bara tar en annan väg i oförminskad styrka.

Bor du nära havet är det ofta blåsigt och vinden tar med sig saltvatten som lägger sig på dina växter. Då är det viktigt att inte bara välja vindtåliga utan också salttåliga växter i läget närmast vattnet. Dessa fungerar sedan som ett bra skydd mot allt som växer innanför.

Vindtåliga växter
Det finns några sätt att känna igen vindtåliga växter:

 • Växter med ludna blad.
 • Växter med tjocka, mörkgröna blad.
 • Växter med grå, kraftiga blad.
 • Lägre växter tål vind bättre än höga.
 • Växter som har ett tätt växtsätt.

Trädgården är levande

Att odla och plantera växter handlar således om att gilla läget och anpassa växtvalet efter förutsättningar på den plats där du odlar. Det är bra att planera väl; odlingen blir så mycket roligare om växterna mår bra och utvecklas på bästa sätt. Viktigt att ha med sig är dock att trädgården är en levande plats. Det går att flytta växter om det inte blir som du har tänkt dig och stryker en och annan växt med är det roligt att odla nytt. Vi samlar erfarenhet och kunskap längs vägen och vägen är minst lika rolig som målet.

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2020-02-26
Odla för hållbarhet

Vad innebär det att odla hållbart? På Impecta Fröhandel ser vi två sidor av saken - dels odling för en hållbar miljö, dels odling för att du ska känna långsiktigt välbefinnande i trädgården, täppan, på kolonin eller balkongen.

Läs mer
Odla med Impecta: Sen höst i odlingarna

Årets sista Odla med Impecta tar en titt på hur det ser ut i novemberträdgården. En solig dag är det ljuvligt att komma ut och njuta av de färger som håller sig kvar och känna doften av förmultning. När allting vissnar ner är det både ett avslut och en början på något nytt.

Läs mer
Tillbehör vid sådd och förkultivering

När du ska förkultivera fröer till blommor, grönsaker och kryddväxter finns olika tillbehör att välja mellan avsedda att skapa bästa förutsättningar för sådden. Vilka du väljer att använda beror på vad du ska så, hur mycket du sår och så klart hur du själv önskar göra dina sådder.

Läs mer
Perlit och vermikulit i odling

Hör du ofta talas om att vermikulit och perlit är bra att använda vid frösådd och odling? Är det svårt att riktigt få kläm på vad de är bra för och vilken skillnaden på dem är? Låt oss titta närmare på vermikulit och perlit - vad är det, vad används de till och vilka egenskaper skiljer de åt.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundtjänst

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK
landpopup