Gör så att blommorna blommar

Få sommarblommor att blomma

Ettåriga blommor målar sommaren i färg. Så här skapar du bästa förutsättningar för att dina sommarblommor ska ge maximal fägring under sitt enda levnadsår.

Så här får du dina sommarblommor att blomma

 1. Rätt växt på rätt plats
 2. Gödsla organiskt 
 3. Vattna 
 4. Ansa bort vissna blommor
 5. Håll skadeinsekter och sjukdomar borta

Om du odlar dina sommarblommor från frö är första steget i att maxa blomningen att vårda frösådden och groddplantorna ordentligt ända fram tills det är dags för utplantering. Om du önskar vägledning och inspiration för att komma igång att så och sköta om dina sådder hittar du det i Guide till förkultivering inomhus och Allmänna råd när du ska så frö.


Rätt växt på rätt plats

Det är lätt att förälska sig i en blomma och vilja odla den till varje pris. Vi bör stanna upp i vår iver och fundera på vilka krav växten ställer för att må bra. En solälskande sort kommer troligtvis inte blomma särskilt mycket om den står i skugga och växter som önskar ha torrt om fötterna blir en besvikelse om de odlas i en fuktig del av trädgården. Likaså blir sommarblommor som är känsliga för blåst inte vackra på en vindpinad balkong eller oskyddad altan.

Ta reda på vilka önskemål växten har i form av jordmån, ljus, vatten och skydd och välj rätt plats att plantera den på eller anpassa platsen. Det senare kan handla om att skapa vindskydd, klippa bort överhängande grenar från ett träd för att få in ljus eller att välja att odla en favoritblomma i kruka eftersom jordmånen i din trädgård inte passar just den sorten.

Resultatet av att välja rätt växt på rätt plats är att plantan mår bra, blir stark och frisk och kan lägga sin energi på det viktigaste både för dig och växten – nämligen att blomma.


Hur ska jag gödsla blommande växter?

När vi planterat våra sommarblommor på rätt plats etablerar de sina rötter i jorden och börjar växa. Precis som vi människor behöver växter olika typer av näringsämnen för att utvecklas bra och hålla sig friska. En del näring finns i luften men det är från jorden växterna i huvudsak hämtar sin näring. Näringen i jorden fylls på naturligt efterhand som organiskt material bryts ner och blir till mull.

Eftersom sommarblommor är ettåriga kommer de inte hinna utveckla lika starka och djupa rötter som perenna, alltså fleråriga, växter. Ofta planterar vi sommarblommor i kruka vilket erbjuder en begränsad mängd jord och därmed också mindre näring än vad en stor rabatt gör. Ändå ska de orka blomma i överflöd hela sommaren. Under den mest intensiva växtsäsongen behöver vi stötta med extra näring.

Växters behov av näring

De ämnen som en växt har störst behov av kallas makronäringsämnen. Dessa är kväve, fosfor, kalium, svavel, magnesium och kalcium. Näringsämnen som växterna behöver i mindre grad kallas mikronäringsämnen. Dessa är järn, zink, koppar, bor, mangan, klor, nickel och molybden. De olika näringsämnena samverkar och är viktiga för olika processer hos växterna, både dem vi ser, exempelvis tillväxt av bladmassa och produktion av blommor, frukt och bär, och de livsavgörande processer vi inte ser som fotosyntesen och bildandet av nya celler. Det säkraste sättet för vanliga trädgårdsodlare att täcka växtens behov av näring är att gödsla allsidigt, vilket görs bäst genom att tillföra långtidsverkande organisk näring, som kompostmaterial och stallgödsel.


Gödsla organiskt och allsidigt

Gödsla organiskt och allsidigt

Organiska gödningsmedel består av ämnen från djur och växter. Konstgödsel, även kallat mineralgödsel, består av mineraler och tillverkas industriellt. Konstgödsel höjer näringshalten i jorden endast under en kort stund och tillför inget nytt organiskt material.

När vi väljer att gödsla med organiska gödningsmedel kliver vi rakt in i naturens eget kretslopp och bidrar både till att öka näringshalten i och volymen på jorden. Organiska gödningsmedel kan inte tas upp direkt av växternas rötter utan de behöver brytas ner av mikroorganismer i jorden för att frigöras. Så länge gödningen inte bryts ner ligger näringsämnena kvar i jorden och lagras tills växterna börjar lida brist på dem. Detta innebär att en växt kan ta upp den specifika näringen den behöver när bristen uppstår. Det blir på så vis en jämn och långsiktig tillgång på näring.

Stallgödsel, från häst, kor och höns, är ett typiskt organiskt gödningsmedel som innehåller en allsidig blandning av näringsämnen för blommande växter. Det finns att köpa på säck och är utmärkt att grundgödsla rabatterna med på våren. Om du myllar ner det i jorden vet du att det finns ett bra förråd av näring för både perenner och sommarblommor att hämta ur.


Sommarblommor behöver extra näring

Eftersom perenner är fleråriga växter är de väletablerade i jorden. De har kraftiga rötter och klarar sig ofta på vårens grundgödsling. På hösten kan du räfsa in löv och kvistar bland dina perenner och låta materialet brytas ner till mumsiga näringsämnen.

Ettåriga sommarblommor har ett ytligare rotsystem och lägger mycket energi på sin intensiva blomning. De behöver extra tillskott under sommaren och då gärna med flytande organisk gödning som ges samtidigt som du vattnar. Flytande näring tas upp snabbare av växten och är bra när sommarblommorna börjar tappa energi efter hårt arbete med att växa upp och bilda mängder av knoppar. Odlas sommarblommorna i rabatt kan de behöva flytande näring några gånger under sommaren och definitivt om du ser att växten börjar se blek och hängig ut, producerar färre knoppar eller släpper knoppar utan att blomma – då behöver den ny energi för att maxa blomningen. Odlar du sommarblommor i kruka kan du gärna tillföra gödning i vattnet varannan vecka.


Kan det bli för mycket näring? 

Vissa sorter av sommarblommor kan få för mycket av det goda. Om de trivs där de är planterade och får mycket näring kan de välja att växa iväg på höjden, bilda mängder med blad men ”glömma” bort att blomma. De har det för bra och blir lata. Typiska sådana sommarblommor är blomman för dagen och klockranka. Om du upplever att dina sommarblommor växer så det knakar men inte blommar är det idé att dra ner på näringen ett tag och se om det hjälper.


Vattna dina sommarblommor

Vattna dina sommarblommor

Precis som för gödningen kan ettåriga sommarblommor behöva mer tillskott av vatten än perenner. Perennernas väletablerade rötter hämtar vatten längre ner i jorden och är som planta mycket tåligare än en sommarblomma. Längre torka gör att perennerna blir hängiga men friska plantor dör sällan av vattenbrist. Eftersom vatten är en ändlig resurs är rekommendationen att inte bevattna väletablerade perenner under lång torka utan som odlare får man leva med att en säsong kan bli lite mindre blommande om vädrets makter ställer till det.

Nu till vattning av sommarblommorna där vi skiljer på krukodling och odling i rabatt.


Krukodlade sommarblommor 

En varm och solig sommar behöver krukodlade sommarblommor daglig tillsyn vad gäller vatten. Är jorden helt torr är det dags att vattna. Är den fuktig kan du vänta. Sommarblommorna mår bra av att jorden hinner torka upp mellan vattningarna men de vill inte stå flera dagar i torr jord. Snustorr jord kan dessutom ha svårt att suga upp vatten vilket gör att det vatten du tillför bara rinner rakt igenom jorden i krukan.

För lite vatten gör att växten börjar sloka och långvarig vattenbrist gör att blad, knoppar och blommor faller av.

För mycket vatten tränger bort syret i jorden och gör till slut att rötterna kvävs och dör. Symptomen är precis som vid vattenbrist att växten slokar och bladen blir sladdriga. Till slut vissnar hela växten.


SOMMARBLOMMOR I KRUKA − BRA ATT TÄNKA PÅ
 1. Ju större kruka, desto större jordvolym som kan suga upp och hålla kvar vatten.
 2. Vattna ordentligt varje gång – småskvättar torkar snabbt ut och lurar rötterna upp mot jordytan.
 3. Vattna på morgonen när avdunstningen av vatten är som minst.
 4. Lecakulor minskar risken för syrebrist. Blanda in lecakulorna i jorden i stället för att lägga dem i botten av krukan.
 5. Se alltid till så att det finns hål för avrinning i krukan, i botten eller på sidan.
 6. Blåst torkar snabbt ut en växt. Placera helst krukorna i skydd från vinden.

Sommarblommor odlade i rabatt 

Till skillnad från perennerna dansar sommarblommorna bara en sommar i rabatten. De har därför ett extra stort krav på sig att blomma och ge oss njutningen vi längtat efter. Deras rötter är ytliga och inte så kraftiga så de torkar ut ganska snabbt. För att klara blomningen behöver de kontinuerlig tillgång på vatten att försörja rötter, stjälkar, blad, knoppar och blommor med.


SOMMARBLOMMOR I RABATT – BRA ATT TÄNKA PÅ
 1. Lerjord suger upp mer vatten och håller kvar det längre än en sandjord.
 2. Vind torkar upp både jord och växter. Välj en skyddad rabatt för dina sommarblommor.
 3. Vattna med kanna eller slang nära marken så att vattnet koncentreras till växternas rötter.
 4. Täck bar mark runt sommarblommorna med bark eller gräsklipp för att hålla kvar fukten längre.

Ansa och klipp för lång blomning

Sommarblommor är underbara med sin överdådiga blomning. För att hålla plantorna snygga och ge plats för nya knoppar är det bra att nypa bort vissna blommor eller till och med klippa ner en bit av stjälken. Om vissna blommor får sitta kvar kan de bilda frö eller frukt och då välja att dra ner ordentligt på blomningen eller sluta blomma helt eftersom fortplantningen har inletts.

Många sommarblommor, som rosenskära, luktärt, prästkrage och zinnia, är vackra att plocka in som snittblommor. Det blir en extra bonus att plocka in och njuta av fägring inomhus samtidigt som den fortsatta blomningen utomhus stimuleras att fortgå.


Håll utkik efter skadeinsekter och sjukdomar

En sommarblomma som angrips av löss, mjöldagg, larver eller andra skadliga insekter eller sjukdomar orkar inte blomma maximalt. Energin går åt till att överleva angreppen. Det allra bästa sättet att hålla blommorna friska är att sköta om dem ordentligt med hjälp av råden vi tagit upp här. Växter som inte mår bra drabbas nämligen lättare av skadedjur och sjukdomar. Skulle du ändå få angrepp är det viktigt att ta reda på vad det är som gett sig på din växt och hur du kan bekämpa på miljömässigt hållbara sätt.

Sommarblommor är ljuvligt att odla. När vi tar hand om dem väl belönar de oss med en enastående blomning under lång tid i rabatt och kruka, var och en för sig själv eller i samplanering.

Lycka till med dina sommarblommor!

Impecta Fröhandel

Jordnära
På Impecta Fröhandel delar vi gärna med oss av vår kunskap. Här samlar vi jordnära artiklar om odling och frösådd samt utvalda sorter som vi lyfter fram lite extra under rubriken Veckans frösort. Välkommen till Jordnära – tankar och tips för odlarvänner.

Veckans Frösort

Frö från källan

Vi vet inte säkert hur det såg ut, men fantasin kan få flöda. När 1600-talet sjunger på sista versen vandrar den sicilianska munken Franciscus Cupani omkring på sin vackra ö. Luften är kryddad av doften från vilda ärtblommor som slingrar bland buskar och träd. Franciscus har vänner runtom i Europa med intresse för botanik och till dem sänder han fröer från Siciliens ljuvligt doftade skönheter. Snart är den första sorten av luktärt döpt till ’Franciscus Cupani’. Några år senare blommar en ny variant med enastående väldoft och skimrande violetta kronblad. När du odlar denna kulturarvssort vid namn ’Matucana’ är det som att så ett frö direkt från källan där den odlade luktärten föddes.

Läs mer
Räddare i nöden

Odling fyller oss med glädje och energi till lustfyllda projekt som flödar av inspiration. Ibland kan drömmarna överträffa orken eller tiden som finns att tillgå. Det är då du behöver slingerkrasse 'Purple Emperor' − din ädla räddare i nöden. I rabatten där jord ligger bar för att perennerna inte hunnit komma på plats låter du ettåriga krassen trolla. Snabbväxande rankor med frodiga blad och blommor i antikrosa fyller ut i rabatten. På den svårplanerade slänten rullar 'Purple Emperor' ut en sprakande blomstermatta medan andra idéer tillåts mogna fram. Slingerkrasse lyser upp, täcker över och snyggar till med liv och lust medan du tar en paus och begrundar dina framtida projekt.

Läs mer
Utsökt allians

När gurka mötte melon och naturen tillät en spontan korsning uppstod ljuv musik. Gurkmelon ’Carosello’ samlar melonens sötma och gurkans saftiga fräschör i samma frukt. I italienska regionen Apulien är ’Carosello’ sedan hundratals år tillbaka en lokal delikatess. I sin tidiga, ljusgröna mognad skördas den som gurka till salladen. Det saltigt saftiga fruktköttet renar och öppnar upp smaklökarna så att måltiden kan njutas till fullo. Under sommarens sol och värme utvecklas sötman; färgen går mot gult och ’Carosello’ byter skepnad till en efterrätt. Förr ansågs gurkmelon göra underverk på huden − efter en ansiktsmask gjord på frukten lämnades hyn slät och skimrande. I växthus och solvarma lägen utomhus blir denna utsökta allians mellan gurka och melon en delikatess även på våra nordliga breddgrader.

Läs mer
Skyar i purpur

Denna spektakulära annuell slår ut i täta purpurfärgade skyar som vid närmare anblick är sammansatta av tusentals miniblomster. Rika på nektar lockar de ystra bin som fladdrar från blomma till blomma. Sommarhalsört 'Black Knight' är en av naturens noggrant formgivna skapelser där blomman svävar ovan stjälkar och blad i samstämda färger. Bladverket är stilfullt färgat i purpurgrönt med lila bladnerver. De mörka stjälkarna bär upp varje blomma med en bestämdhet som gör 'Black Knight' till en fenomenal snittblomma. Så många fröer och låt sommarhalsörten väcka häpnad i såväl rabatt och krukor som i säsongens mest iögonfallande buketter.

Läs mer

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK