Ohyra och sjukdomar - skydda dina växter

Ohyra och sjukdomar - skydda dina växter

Lika roligt och givande som odling är när allt prunkar och mår bra, lika trist kan det kännas när ohyra och sjukdomar sätter käppar i de gröna hjulen. Till viss del måste du som odlar gilla läget men det finns mycket att göra för att skydda dina växter mot oönskade angrepp.

Förebygg skadedjur och sjukdomar

 1. Plantera rätt växt på rätt plats.
 2. Förbättra din jord.
 3. Sköt om dina växter hela säsongen.
 4. Odla med växtföljd.
 5. Skapa biologisk mångfald i trädgården.

Ge dina växter rätt förutsättningar

Det första steget i att förebygga skadedjur och sjukdomar i trädgård och odlingar är att plantera växterna på platser som erbjuder rätt förutsättningar vad gäller jordmån, temperatur samt ljus- och vindförhållande. När grundförutsättningarna är rätt kan växten utvecklas optimalt och bli stark både ovan och under jord.

En stark växt, vare sig det är en sommarblomma, perenn, buske eller grönsak, håller sig mycket friskare än om den är svag och måste kämpa för sin överlevnad. Skadedjur och sjukdomar gör det nämligen lätt för sig genom att angripa de svaga först.

Handfasta råd om hur du ger dina växter rätt förutsättningar från början hittar du här på Jordnära i Plantera perenner och sommarblommor på rätt plats.


Ta hand om din jord

Jorden vi odlar i är en grundförutsättning för att växterna ska bli starka och uthålliga. Rötterna behöver tillgång till näring hela säsongen för att orka producera nya rötter, stjälkar, blad, knoppar, blommor och frukter.

Handfasta råd om hur du förbättrar din jord hittar du här på Jordnära i Den goda vårjorden.


Sköt om dina växter hela säsongen

Under säsongen hjälper du dina växter att hålla sig starka och motståndskraftiga genom att gödsla, vattna, beskära, ansa och pyssla om plantorna enligt vad som är önskvärt för varje enskild sort. Du belönas för dina omsorger med friska, vackra plantor.


Odla med växtföljd

Genom att skifta växtplats för olika grödor i grönsakslandet får du både en allmänt friskare jord och du hindrar skadedjur och sjukdomar från att få rejält fäste. Läs om hur du odlar med växtföljd här på Jordnära i Odla för hållbarhet.


Fjäril

Skapa biologisk mångfald

Eftersom många skadedjur och sjukdomar går på specifika växtslag motverkar biologisk mångfald en massiv förökning av specifika arter. Mångfalden sprider riskerna och skapar en naturlig balans i din trädgård.

Många kryp är nyttodjur

I vår önskan att skydda växterna från skadedjur ska vi inte glömma alla de nyttiga småkrypen. Spindlar, nyckelpigor, bin, fjärilar, humlor, getingar, många steklar, maskar och gråsuggor är livsviktiga byggstenar i naturens kretslopp. Många av dem gör dessutom extra stor nytta för växtskyddet genom att de äter skadeinsekter. Läs gärna mer här på Jordnära i De nyttiga småkrypen.

Vilka skadedjur angriper mina växter − och vad kan jag göra åt det?

Alla våra omsorger till trots angrips växterna då och då av djur som livnär sig på blad, stjälkar, knoppar, frukt och rötter. Låt oss se närmare på några vanliga skadedjur.


Glupska fjärilslarver
Fjärilar kan vara fantastiskt vackra eller mer oansenliga. Förutom att sprida känslor av sommar hjälper de till med pollinering när de fladdrar från blomma till blomma. Deras existens är av högsta vikt för såväl kretsloppet som skönheten i naturen.

Tyvärr ställer många fjärilar till det för oss genom att lägga mängder med pyttesmå ägg ur vilka glupska larver kläcks. Gröna, saftiga blad är många larvers favoritföda. Fjärilar lägger ofta sina ägg på bladen till den växt som just den artens larver föredrar att äta. Denna växt kallas för fjärilens värdväxt.

Lär känna dina fiender

Eftersom skadedjur på växter ofta är värdbundna kan du ta reda på vilka arter som vanligtvis angriper just de växter som du odlar. Läs på hur deras livscykel ser ut och hur du kan känna igen dem, för att vara beredd om de angriper dina växter.

Larver

Naturen är fiffigt ordnad, vilket gör att fjärilslarver ofta har samma färg som sin värdväxt. De är svåra att se och ett angrepp upptäcks ofta när första skadan redan är skedd. Om du ser gnagskador på blad och stjälkar kan du leta efter djuren men också efter deras avföring, små svarta prickar, för att kunna konstatera att ett larvangrepp är på gång.

Vissa larver är välkända skadegörare som ofta dyker upp i odlingarna. Grönsaker i kålsläktet, Brassica, som grönkål, broccoli och spetskål, drabbas ofta mycket hårt av såväl kålfjärilens som kålmalens larver. Kålodlare blir förr eller senare varse dessa skadedjurs existens.

Andra fjärilslarver är inte så omtalade då angreppen inte är lika vanliga. Larver från grönsaksfly kan göra stor skada på gurkor och tomater i växthus, men för många odlare förblir de okända eftersom de aldrig har oturen att drabbas av dem.


Förebygg och bekämpa fjärilslarver
Det finns olika sätt att skydda dina växter från angrepp av fjärilslarver, alternativt minska skadan om larverna smugit sig på.

 1. Odlar du grönsaker som är värdväxter för en vanligt förekommande fjärilslarv är ett kålnät eller en fiberduk ett bra skydd. Lägg nätet över dina plantor tidigt på säsongen, innan fjärilarna börjar lägga sina ägg. Nätet får ligga kvar hela säsongen, eftersom många fjärilar lägger ägg mer än en gång per säsong.
 2. Plocka larver så snart du upptäcker dem. Trampa eller kläm ihjäl dem. Hitta du en larv på en växt, skaka växten för att få andra att trilla av.
 3. Sköt om drabbade växter lite extra med vattning och gödning. Ge inte upp fast grödorna är gnagda på – de kan hämta sig ganska väl med tiden.
 4. Om du drabbas av återkommande angrepp kan du prova biologisk bekämpning.

Vad innebär biologisk bekämpning?

Biologisk bekämpning innebär att vi härmar naturen genom att låta nyttiga organismer, som är naturliga fiender till våra skadedjur och sjukdomar, göra jobbet. Gemensamt för alla biologiska bekämpningsmedel är att de inte har någon negativ effekt på natur och människor, mer än på skadedjuret eller sjukdomen förstås. Olika varianter av biologisk bekämpning finns att köpa i välsorterade trädgårdsbutiker. Några exempel är:

 • Bacillus thuringiensis: en bakterie som är mycket effektiv mot skadegörande larver.
 • Trichodermasvampar: nyttosvampar som angriper oönskade svampar på gurkor, tomater, jordgubbar och prydnadsväxter.
 • Nematoder: på vår jord finns troligtvis miljontals olika arter av nematoder, pyttesmå rundmaskar. Det finns skadliga nematoder och de som gör stor nytta genom att angripa växtskadedjur. Nematoder används mot exempelvis sorgmyggor, jordlevande larver och mördarsniglar.

När du köper biologiska bekämpningsmedel får du instruktioner om hur de används i dina odlingar.

Steklar, skalbaggar, myggor och flugor
Fjärilslarver står för de största skadorna i våra odlingar men även larver från steklar, skalbaggar, myggor och flugor livnär sig på växter i rabatter, köksland och växthus. De förebyggande och bekämpande åtgärderna ser likadana ut som för fjärilslarverna.


Nyckelpiga

Myller av bladlöss
Det finns tusentals arter av bladlöss. De kan vara gröna, vita, svarta och rödaktiga, en del har vingar, andra är vinglösa. Det finns bladlusarter som är utan vingar så länge det finns gott om föda på en plats, men tar födan slut utvecklas vingar för möjlighet till förflyttning.

Bladlöss livnär sig på att suga näring ur blad, knoppar och stjälkar. De sitter i täta kolonier på växterna och kan göra stor skada eftersom växten förlorar energi och kan stanna upp helt i tillväxt medan knoppar trillar av och plantan hänger.


Förebygg och bekämpa bladlöss
I första hand gäller samma sak vid förebyggande av bladlusangrepp som vi allt annat växtskydd – att ge växterna bästa förutsättningar för att bli friska, starka och motståndskraftiga. I växthus och grönsaksland är regelbunden vattning viktigt för att hålla lössen borta. Plantor som lider brist på vatten kan utgöra extra lockelse på lössen då de har högre koncentration av socker i de olika växtdelarna.

De flesta nyckelpigor har löss som huvudföda. Genom att plantera sälg, Salix caprea, i trädgården lockar du nyckelpigor på våren som har vaknat innan det finns löss att äta. Sälg erbjuder alla yrvakna nyttoinsekter tidig föda genom att vara en av vårens första nektargivare. Även andra nyttoinsekter äter löss, så ta var på de små gynnarna i sin trädgård.

Om dina växter angripits av bladluskolonier finns några handfasta råd:

 1. Dra regelbundet av lössen från plantan och kläm ihjäl dem.
 2. Spruta regelbundet okänsliga växter med skarp vattenstråle mot luskolonier på blad, stjälkar och knoppar så att lössen trillar av.
 3. Spreja angripna växter upprepade gånger med en blandning av 1/2 dl grönsåpa till 1 l vatten.

Läskiga mördarsniglar
Mördarsniglar är som hämtade ur en skräckfilm. Slemmiga, snabbförökande, glupska och helt utan preferenser. De äter det som kommer i deras väg. Riktigt kalla vintrar är bra medel mot mördarsniglar då sniglar födda säsongen före har svårt att överleva när tjälen går djupt. Om du har fått in mördarsniglar i din trädgård ska du tänka på följande:

 1. Viktigast av allt: så fort du ser en snigel klipper du den mitt itu med en sekatör och slänger delarna i hushållssoporna. Börja leta små sniglar tidigt på säsongen. Varje snigel som inte får möjlighet att föröka sig ger dig bättre chans att få kontroll över spridningen.
 2. Vattna inte dina växter på kvällen – fukten som stannar kvar lockar mördarsniglar.
 3. Gör trädgården omysig för sniglarna att övervintra i genom att plocka in leksaker och andra prylar som de kan krypa in under, räfsa löv från gräsmattan och låt inte presenningar eller liknande bra snigelgömmor ligga ute.
 4. Bekämpa och skräm bort sniglarna med snigelfälla, snigelmedel och en snigeltejp för kruka.

OBS! Blanda inte ihop mördarsnigeln, eller spansk skogssnigel som de egentligen heter, med pantersnigeln. Den senare har grå- svart- och brunfläckig kropp och är inte ett skadedjur.


Vilka sjukdomar drabbar mina växter – och vad kan jag göra åt det?

Växtsjukdomar orsakas i huvudsak av parasiterande bakterier, virus eller svampar, som ger upphov till infektioner i växterna. När du misstänker att en växt har drabbats av en växtsjukdom är det viktigt att försöka identifiera vilken sjukdom det är för att i nästa steg ta reda på hur du kan förebygga och vårda.


Svampsjukdomar på växter

Hobbyodlaren får ofta tampas med växtsjukdomar som uppkommer efter olika slag av svampangrepp. Låt oss titta på några vanliga svampsjukdomar i trädgårdsodling:


Mjöldagg
Mjöldagg visar sig som en mjölig, vit beläggning på växters skott, knoppar och blad. Plantorna växer sämre och kan med tiden bli missbildade. Mjöldagg kan drabba blommor, perenner, grönsaker, buskar och träd. Ofta är mjöldagg artspecifikt, vilket innebär att en specifik art bara smittar mellan samma växtslag.

Mjöldagg drabbar lättare växter som lider av torka. En viktig förebyggande åtgärd mot mjöldagg är att plantera rätt växt på rätt plats. Om en växt som trivs i skugga och fukt planteras på en solig och torr plats blir den lätt utsatt får svampar som orsakar mjöldagg. Nyplanterade växter vattnas ordentligt, likaså växthusodlingar och krukor.

Om dina växter drabbas av mjöldagg kan du göra ditt eget medel för växtvård genom att blanda ner 2 tsk bikarbonat och 2 tsk såpa i en liter vatten. Spreja drabbade växter hela säsongen.


Gråmögel
Gråmögel, Botrytis cinerea, kan drabba grönsaker, prydnadsväxter och kryddväxter såväl i växthus som på friland. Vanligast är problemet i växthus eftersom svampen gynnas av fukten som skapas i en sluten miljö. Drabbade växtdelar blir gråaktiga och bladen kan rulla ihop sig och se torra ut.

Gråmögel angriper gärna skadade eller gamla växtdelar vilket gör att allmän god växtvård är en viktig förebyggande åtgärd. God ventilation i växthus är också viktigt. Biologisk bekämpning med trichodermasvampar är effektivt mot gråmögel.


Bladmögel
Det finns många slag av svamp som orsakar bladmögel. Odlare av sallat, lök, tomat och gurka ska vara extra uppmärksamma på om bladen får ljusa fläckar på ovansidan som mörknar med tiden. Till slut vissnar bladen. Olika arter av bladmögel specialiserar sig ofta på ett visst växtslag. Drabbas exempelvis en tomatplanta av bladmögel är det risk att andra tomater i närheten smittas, medan sallat inte drabbas av just den svampen.

Bladmögel förebyggs och bekämpas på samma sätt som gråmögel.

Städa rent efter svampangrepp

Svamp kan övervintra på drabbade växtdelar, i jorden eller på annat organiskt material i närheten. Var därför noga med att städa växthus och krukor inför vintern om dina växter har drabbats av svampsjukdomar under säsongen. Byt gärna växtplats så att grödor som fått svampsjukdom inte odlas på samma plats år efter år.

Virus och bakterie

Infektioner efter angrepp av olika svampar är de vanligaste sjukdomarna på våra odlade växter. Det finns även sjukdomar som orsakas av angrepp från virus och bakterier. Den viktigaste förebyggande åtgärden mot virus och bakterier är att köpa friska plantor och fröer. På Impecta Fröhandel arbetar vi efter strikta regler för handel med fröer för att de ska vara virusfria och för att undvika att få in växtskadegörare med fröerna.

Om du odlar friskt plant- eller frömaterial och ändå misstänker att dina växter drabbats av någon sjukdom, som inte verkar vara ett svampangrepp, kan ett virus eller en bakterie ha spridits från andra växter och odlingar. Drabbade växter är svåra för hobbyodlaren att behandla.

Försök ta reda på vilken sjukdom det rör sig om genom att söka på symptomen eller fråga oss på Impecta eller i din närmaste trädgårdshandel. Du kan då avgöra hur allvarlig sjukdomen är så att du vet om växten genast bör slängas eller isoleras från andra växter. Släng inte i komposten utan i dina vanliga sopor.

Är skadorna på växten lindriga och du har kommit fram till att sjukdomen inte är ett problem för andra växter, dina eller grannens, kan du odla vidare och hoppas på en hyfsad säsong och eventuell skörd. Efter säsongen slängs växten i de vanliga soporna.


Odla och njut

Det kan kännas tungt när skadedjur och sjukdomar fyller en hel artikel. Men det bästa medlet mot växtskador är att veta vad man ska göra för att förebygga och bekämpa dem så då och då är det bra att gå igenom detta.

Tack och lov handlar odling i huvudsak om friska, frodiga plantor, vackra blommor och smakrika skördar så fortsätt odla och njuta.

Impecta Fröhandel

Jordnära
På Impecta Fröhandel delar vi gärna med oss av vår kunskap. Här samlar vi jordnära artiklar om odling och frösådd samt utvalda sorter som vi lyfter fram lite extra under rubriken Veckans frösort. Välkommen till Jordnära – tankar och tips för odlarvänner.

Veckans Frösort

Böljande kjolar

Redan de silverskimrande knopparna är dekorativa. Innanför ligger florstunna kronblad noggrant vikta i lager på lager. När knoppen brister vecklas de graciöst ut till en överdådig jättevallmo. De dubbla kronbladen fångar blicken med en intensivt rödorange färg i tjusig kontrast till blommans blåsvarta mittpunkt. Likt en veckad kjol böljar vallmon för vinden fram till sensommaren, då blomman gör sin sorti. Det vackra är på intet sätt över utan nu formas den eleganta frökapseln, så åtråvärd för kreativa florister. Trädgårdsjättevallmo 'May Queen' är en perenn skönhet som återkommer sommar efter sommar, med något fint att titta på från vårens knoppning till vinterns torkade frökapsel.

Läs mer
Kockens favorit

Moroten är något av en ambassadör för färgen orange. Säg morot och alla ser en orange rotsak framför sig. Säg morotsfärgad och alla tänker sig en orange kulör. I matlagning bidrar moroten till såväl fina smaker som dekoration på tallriken − den är en uppskattad klassiker i köket. Men ibland önskas också något nytt, spännande och trendigt. Det är då sommarmorot 'Purple Dragon' kliver fram i rampljuset och blir kockens favorit. Innanför det purpurröda skalet gömmer sig ett guldfärgat fruktkött som in mot kärnan ljusnar till gult. Smaken bjuder på en söt, fyllig och nästan lite kryddig upplevelse. ’Purple Dragon’ är enkel att odla, glädjefull att skörda och delikat att äta.

Läs mer
Kryddstark genväg

Wasabi bjuder på intensiva, exotiska smaker − roten är en omistlig ingrediens i det japanska köket. Växten har tusenåriga anor i Japan där bönderna lärt sig att tygla denna synnerligen krävande kålört. En enkel genväg till, kanske inte den äkta varan men likväl intensiva och spännande smaken är odling av Wasabirucola 'Wasabi'. En äldre benämning är mursenap, efter växtens förkärlek till att växa mot soliga murar och stenar. Wasabirucola är en tålig tuffing som växer snabbt i allehanda jordar och den frodiga plantan lockar bin, humlor och fjärilar till sina vita blommor. Skörda hela sommaren som läcker krydda och luckra under hösten ner de näringsmättade bladen och stjälkarna i myllan.

Läs mer
Fängslande natur

I kökslandet ligger knotiga små frön till gul rödbeta 'Golden Eye'. Varje dag vattnas jorden för att hålla fröerna fuktiga. Solen steker den försommarvarma jorden och snart inleds ett skådespel som ingen ser då en blek grodd spränger igenom fröskalet. Än så länge är allt litet och sårbart, jorden utgör ett välkommet skydd mot starkt ljus, vind och stötar. När grodden skjuter upp ur marken har den fått en liten rot att hålla fast sig i. Först utvecklas hjärtbladen, som förser den unga plantan med näring. Snart syns den första välsmakande blasten. Med tid och omvårdnad växer välsmakande guldgula rötter till sig under mark och dekoreras inuti likt årsringar på ett träd. Naturen är fängslande.

Läs mer

Veckans Frösort

Böljande kjolar

Redan de silverskimrande knopparna är dekorativa. Innanför ligger florstunna kronblad noggrant vikta i lager på lager. När knoppen brister vecklas de graciöst ut till en överdådig jättevallmo. De dubbla kronbladen fångar blicken med en intensivt rödorange färg i tjusig kontrast till blommans blåsvarta mittpunkt. Likt en veckad kjol böljar vallmon för vinden fram till sensommaren, då blomman gör sin sorti. Det vackra är på intet sätt över utan nu formas den eleganta frökapseln, så åtråvärd för kreativa florister. Trädgårdsjättevallmo 'May Queen' är en perenn skönhet som återkommer sommar efter sommar, med något fint att titta på från vårens knoppning till vinterns torkade frökapsel.

2023-07-23

Kockens favorit

Moroten är något av en ambassadör för färgen orange. Säg morot och alla ser en orange rotsak framför sig. Säg morotsfärgad och alla tänker sig en orange kulör. I matlagning bidrar moroten till såväl fina smaker som dekoration på tallriken − den är en uppskattad klassiker i köket. Men ibland önskas också något nytt, spännande och trendigt. Det är då sommarmorot 'Purple Dragon' kliver fram i rampljuset och blir kockens favorit. Innanför det purpurröda skalet gömmer sig ett guldfärgat fruktkött som in mot kärnan ljusnar till gult. Smaken bjuder på en söt, fyllig och nästan lite kryddig upplevelse. ’Purple Dragon’ är enkel att odla, glädjefull att skörda och delikat att äta.

2023-07-16

Kryddstark genväg

Wasabi bjuder på intensiva, exotiska smaker − roten är en omistlig ingrediens i det japanska köket. Växten har tusenåriga anor i Japan där bönderna lärt sig att tygla denna synnerligen krävande kålört. En enkel genväg till, kanske inte den äkta varan men likväl intensiva och spännande smaken är odling av Wasabirucola 'Wasabi'. En äldre benämning är mursenap, efter växtens förkärlek till att växa mot soliga murar och stenar. Wasabirucola är en tålig tuffing som växer snabbt i allehanda jordar och den frodiga plantan lockar bin, humlor och fjärilar till sina vita blommor. Skörda hela sommaren som läcker krydda och luckra under hösten ner de näringsmättade bladen och stjälkarna i myllan.

2023-06-25

Fängslande natur

I kökslandet ligger knotiga små frön till gul rödbeta 'Golden Eye'. Varje dag vattnas jorden för att hålla fröerna fuktiga. Solen steker den försommarvarma jorden och snart inleds ett skådespel som ingen ser då en blek grodd spränger igenom fröskalet. Än så länge är allt litet och sårbart, jorden utgör ett välkommet skydd mot starkt ljus, vind och stötar. När grodden skjuter upp ur marken har den fått en liten rot att hålla fast sig i. Först utvecklas hjärtbladen, som förser den unga plantan med näring. Snart syns den första välsmakande blasten. Med tid och omvårdnad växer välsmakande guldgula rötter till sig under mark och dekoreras inuti likt årsringar på ett träd. Naturen är fängslande.

2023-06-18

Blommande konstverk

Under nästan hundra år, från sent 1800-tal till slutet av förra seklet, levde konstnären och trädgårdsmästaren Cedric Morris. Hans brinnande passion för blommor syntes i såväl konsten som i den vackra trädgården i grevskapet Suffolk, nordost om London. Cedric älskade vallmor och särskilt sorter med dova kulörer på de skira kronbladen. I sina rabatter rensade han envist bort blommor i starkt orange och rött till förmån för milda pasteller. Och där någonstans, på Cedrics ägor, såg kornvallmo ’Mother of Pearl’ dagens ljus. Dovt antikpurpur, milt pastellrosa och åsklila med silvriga inslag var precis de finstämda toner denna blomsterälskande målare hade drömt om.

2023-05-28

Minnesvärd elegans

I rabatter skapas små världar av blommor med plats för en mångfald av karaktärer. En del arter blommar enligt devisen att underbart är kort, med iögonfallande blomning på svajiga stjälkar under några veckor. Andra tar en resolut och stabil plats i blomstervärlden under hela sommaren och tidig höst. Som praktvädd ’Fire King’ − en ettåring som önskar bli ihågkommen. På stadiga men ändå nätta stjälkar reser den sig stilfullt ur sin egen grönska. I juli slår en förtjusande blomma ut. Den väldoftande vädden ’Fire King’ är tät, välformad och färgad i scharlakansrött med vitt strössel i topparna. Så fröerna för ett elegant tillskott i sommarens blomning, liksom i färska och torkade buketter.

2023-05-21

Nordisk mästare

Som en av få grödor har kålroten inga vilda släktingar. Under 1600-talet såg den dagens ljus i Norden genom en korsning mellan rova och kål. Detta var före potatisens genomslag och behovet av nyttiga och tåliga grödor var skriande. På västgötska kallades den nya livsviktiga roten för rotabagge. Fröer skeppades utomlands till Skottland och Frankrike där kålrot än idag heter rutabaga. När potatisen stormade in i de svenska hushållen på 1800-talet föll kålroten i glömska. Tack vare Programmet för odlad mångfald och det stora fröupproret har många sorter av fröer till kålrot samlats in och nu odlas de återigen för sin nytta och smak. Prova kålrot 'Champion' och lär känna en nordisk mästare.

2023-05-14

Skönhet som varar

När försommarens intensiva fägring har dragit sig tillbaka skjuter riddarsporrarna fart för att blomma med liv och lust tills hösten tar vid. Blommorna gömmer pollen och nektar som lockar små gynnare till trädgårdens rabatter och krukor. Den romerska riddarsporren 'Fancy Belladonna' är ettårig och sparar inte på krutet under sitt enda framträdande. Utsökta, långstjälkiga blomspiror kläs med stjärnformade, enkla blommor i ljuslila till mjukt rosa. Mörka strimmor ger kronbladen extra liv. När sporrens nedersta blomma har slagit ut och toppen fortfarande har en outslagen knopp är tiden utmärkt att plocka 'Fancy Belladonna för att torka till vinterns buketter och skönhet som varar länge.

2023-05-07

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK