Härdighet för perenner - nytt system

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt populära nyhetsbrev, naturligtvis helt gratis. Innehåller tips, nyheter och våra allra bästa erbjudanden. Som prenumerant får du även vår serie ”Veckans frösort”. Önskar du avbryta din prenumeration kan du göra det via en länk som finns i varje nyhetsbrev.

Härdighet för perenner – nytt system
Under 2021 lanserade Perennagruppen ett nytt system för hur härdighet hos perenner ska beskrivas. Vi hjälper dig att förstå de nya övervintringsbokstäverna.

Vilka perenner ska jag välja?

Nya beskrivningar av härdighet hos perenner ger dig som odlar större möjlighet att välja arter och sorter efter förutsättningarna i just din trädgård. Rätt växt på rätt plats är nyckeln till framgång och fokus på om du bor i landets norra eller södra delar är inte lika viktigt. Låt oss se närmare på hur du väljer perenner.


Vad är en perenn växt?

Perennernas livscykel skiljer sig från trädens och buskarnas. De senare bildar förvedade delar ovan jord som står kvar året runt medan perennerna är örtartade och vissnar ner under vintern. Såväl perenner som buskar och träd överlever i vårt kalla klimat genom att deras rötter går i vila under vintern då fotosyntesen stängs ner och jorden är antingen frusen eller konstant kall och blöt.


Vad innebär härdighet hos perenner?

Om en perenn är härdig eller inte handlar om rötternas förmåga att överleva vintern i vårt klimat. Kritiska tidpunkter är vid invintring och uppvaknande. Under höst och tidig vår är jorden fuktig och kall, vilket innebär risk att rötterna ruttnar eller förfryser eftersom de är aktiva. Under själva vintervilan är rötterna inaktiva och klarar rejäl kyla utan problem – deras livscykel har till och med anpassat sig till kalla vintrar och mår bra av en tids riktig vinter.


Varför har vi ett nytt system för härdighet hos perenner?

Som odlare är man troligtvis bekant med Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta där Sverige delas in i 8 geografiska odlingszoner. Kartan användes under lång tid för såväl träd och buskar som perenner.

Med tiden ansågs zonindelningen dock vara missvisande för perenner då helt olika odlingsförutsättningar kan råda inom en och samma zon. Även för träd och buskar kan zonkartan vara något för generell, men den fungerar ändå tillräckligt bra för dessa växtslag.

Perennagruppen, vars medlemmar består av företag som odlar perenner, tog för många år sedan ett första steg till ett eget system för härdighet hos perenner. Med ett bokstavssystem från A−D klassades perenner med beskrivningar som fortfarande utgick från landets olika geografiska delar.

Under 2021 lanserar Perennagruppen ett modifierat system som går ifrån fokuset på var i landet den som odlar bor. Så här skriver Perennagruppen:


”Tanken med de nya övervintringsbokstäverna är att de är enkla, konsekventa och har mindre fokus på geografiskt läge. De utgår istället från sannolikhet för lyckad övervintring. Eftersom perenner vanligtvis övervintrar under markytan är det främst ståndort och inte i lika stor utsträckning breddgrad som avgör.

Genom kategorier som inte har geografisk angivelse har de nya övervintringsbokstäverna lång hållbarhet, även med hänsyn till att klimatet förändras och vi får annorlunda vintrar.”


Perenner för sommarsådd

Vad menas med ståndort?

I naturen väljer växter att frodas på platser som erbjuder bäst förutsättningar för att växten ska överleva. Dessa platser är växternas ståndort, det vill säga där ljus, jord, vind, temperatur, vatten och andra faktorer är som bäst avpassade för just de växter som finns där. Om du tar hänsyn till perennernas grundläggande önskemål när du odlar dem i trädgården kommer du få friska, starka och mer lättskötta plantor.


Det nya systemet för härdighet hos perenner

Det nya systemet för härdighet hos perenner

När du odlar perenner har du alltså nya beskrivningar för härdighet att förhålla dig till. Det ser ut så här:

A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt i väldränerat läge
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland i väldränerat läge
D = Övervintrar inte.
- = Erfarenhet saknas

Det nya sättet att beskriva perenners härdighet ska hjälpa odlare att förstå att det är övervintringen som är avgörande och att en lyckad sådan inte beror strikt på i vilken del av landet du bor.


Lär känna ditt mikroklimat

Det är missvisande att prata om att en geografisk region i sin helhet erbjuder växter ett visst klimat. Klimatet varierar mellan olika platser inom samma region ända ner på mikronivå.


Olika klimat i stad och på landsbygd
Vi har nära till att tänka att i norr är det kallt och i söder är det varmare, punkt slut. Men fundera i stället kring skillnaden om du odlar på en skyddad innergård i en stad en bit norrut eller i en trädgård söderöver som ligger på landsbygden omgiven av vidsträckta åkrar. I den senare pinar vinden växterna och ställer krav på extra tåliga perenner.


Välmående perenner är härdigare

En perenn som erbjuds goda förhållanden håller sig frisk och samlar mycket energi i rötterna under växtsäsongen. Detta gör plantan bättre rustad för att klara vintern än om den har fått kämpa för sin överlevnad i en miljö där den inte trivs.


Olika klimat på höjder, slätter och i sänkor
I en geografisk region skiftar klimatet mycket beroende på hur landskapet ser ut. Höjder är exempelvis torrare än sänkor, höjder och slätter är blåsigare än sänkor och solen gassar fler timmar på dagen över en höjd än ner i en sänka. Förhållanden som dessa är viktiga för härdigheten hos en perenn.


Olika klimat i olika trädgårdar
I ett samhälle och till och med i samma kvarter kan klimatet skifta i olika trädgårdar. Placering av tomter i förhållande till andra hus, till växtlighet och öppna ytor skapar olika förutsättning vad gäller vind, vatten och solljus.


Olika klimat på olika odlingsplatser
Ner på riktig mikronivå är vi när vi pratar om skiftande klimat i en och samma trädgård. Med lähäckar, träd, murar, plank och genom att bygga upp rabatter eller odla i lådor skapar vi mikroklimat som erbjuder perennerna olika förutsättningar.

En balkong är ytterligare ett exempel på mikroklimat. Många är de som flyttat från hus i en lummig trädgård till balkong för att upptäcka att de inte kan odla samma perenner i kruka på den blåsiga balkongen som de gjorde i jorden i den skyddade trädgården.


Lär känna din jord och växternas önskemål

En grundläggande definition i det nya bokstavssystemet för härdighet hos perenner är ”i väldränerat läge”. För att förstå detta går vi tillbaka till de kritiska tidpunkterna när perennerna ska invintra på hösten respektive vakna på våren. Många arter har rötter som riskerar att ruttna om de står i fuktig, kall jord vilket ställer krav på att vatten dräneras bort. Även under växtsäsongen är konstant väta en nackdel för rötternas utveckling.

Viktigt för lyckad odling av perenner är alltså att förstå hur din jord är beskaffad och vad du kan göra för att förbättra den. Läs mer om detta på Jordnära i Den goda vårjorden och Den goda höstjorden.


Rätt växt på rätt plats
Det är inte bara jorden som är viktig för att perennerna ska klara övervintringen. Olika perenner ställer olika krav på mängd ljus och vatten och de är olika känsliga för vind. Om de odlas på en plats som erbjuder de bästa förutsättningar vad gäller dessa krav blir rötterna starka, friska och väl rustade för övervintring.

När du väljer perenner till din trädgård skapar du bra förutsättningar för deras övervintring genom att anpassa dig efter växternas önskemål när du väljer sorter:

  • Tänk på vilken jordmån du har i trädgården och välj arter och sorter som trivs i den.
  • Tänk på om en art eller sort sort trivs i sol, halvskugga eller skugga.
  • Tänk på om växterna är vindtåliga eller ej.

Från sol till skugga – vilka växter ska jag välja?

  1. I de delar av trädgården som nås av solens strålar mindre än tre timmar per dag väljer du skuggtåliga växter.
  2. I de delar av trädgården som nås av solens strålar mellan tre och sex timmar om dagen väljer du växter som trivs i sol till halvskugga.
  3. I de delar av trädgården som nås av solens strålar mer än sex timmar om dagen väljer du solälskande växter.

Våga testa, få erfarenhet och dela din kunskap

Hoppas att du känner att du fått en förståelse för de nya beskrivningarna av perenners härdighet.

En fantastiskt rolig del av odling är att prova dig fram och skaffa egen erfarenhet av vad som fungerar bra eller mindre bra. När du sedan berättar för andra vad du har lärt dig upptäcker du det bästa av allt − att odlarglädje är delad glädje.

Se alla fröer till Perenner

Impecta Fröhandel

Impecta Fröhandel, 2021-10-13
Odla chili och paprika

Det heta intresset för att odla chili och paprika bara fortsätter. Från starkt och eldigt till sött och fruktigt njuter vi av dessa färgglada, varierande och lättodlade delikatesser.

Läs mer
Invasiva växter - vad är det?

Grönskan får gärna frodas i trädgården, men de flesta vill ha kontroll över växternas spridning. En förökning som inte är önskvärd vare sig i trädgården eller naturen brukar kallas invasiv. Vad menas med en invasiv växt?

Läs mer
Täckodla så här

Täckodling är ett smart sätt att få bättre odlingsjord samtidigt som du blir av med ogräset. Du kan börja med täckodling när som helst under året.

Läs mer
Saffranskrokus - odla så här

Saffranskrokus är en bedårande purpurfärgad krokus som slår ut under hösten. Om du planterar den på sensommaren hinner den blomma samma höst. Odla gärna saffranskrokus i kruka på balkong och terrass.

Läs mer
Logga in
Favoriter
Kundservice

Välj land

Stäng och fortsätt med SEK